O Aniołach:

http://www.engaddi.freehost.pl/strony/aniolowie.htm

http://adonai.pl/anioly/     http://adonai.pl/    

W Piśmie Świętym pojęcie „święty” odnosi się do osoby żyjącej, która postępuje zgodnie z naukami P. Boga. „Święty” to ten, który poszedł za Chrystusem. Pojęcie to odnosi się także do osoby zmarłej, która po śmierci przebywa w Niebie, a także, gdy ta osoba jest kanonizowana. Spis świętych kanonizowanych można znaleźć tutaj: http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

http://adonai.pl/ludzie/

http://patronii.w.interia.pl/

Modlitwy do odmawiania i wysłuchania, tutaj: http://www.biblijni.pl/modlitwy/


Biblia o czyśćcu: Słowo "czyściec" nie pada ani razu, brak też ścisłego jego opisu, podobnie zresztą nie ma przedstawionego nieba czy piekła. Niemniej jednak Biblia wielokrotnie mówi o takim stanie duszy po śmierci, kiedy ta nie trafia od razu do nieba, ale znajduje się w stanie pokuty za wyrządzone zło. Czyściec nie jest miejscem, lecz procesem oczyszczania duszy z konsekwencji grzechów.


Czytaj:
Czyściec - Teologia


Pytanie do Biblii: Piekło-czyściec-niebo

Czyściec i modlitwa za zmarłych - Jacek Salij OP: Nadzieja ...

Modlitwy za zmarłych - liturgia.wiara.pl

http://chwalmyboga.pl/modlitwy-za-zmarlych/

Niebo to doskonałe życie z Trójcą Świętą, Komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, Aniołami i Wszystkimi Swiętymi. Do Nieba trafiają ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni. Tajemnica Nieba przekracza ludzkie możliwości zrozumienia i wyobrażenia. Szczęście w Niebie, obrazowo przedstawianym jako dom Ojca czy też uczta niebieska, polega na "byciu dopuszczonym do widzenia Boga". Opis nieba znajduje się w Nowym Testamencie, m.in. "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują" 1 Kor 2, 9. O niebie wyrażał się także Jezus Chrystus: "Idę przygotować wam miejsce" J 14,2, "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!" Mt 25, 34.
Posłuchaj:
życie wieczne