11 października 2012 roku
– w 50. rocznicę rozpoczęcia Sobory Watykańskiego II
oraz 20. rocznicę publikacji Katechizmy Kościoła Katolickiego –
papież Benedykt XVI otworzył Rok Wiary.

List Apostolski: http://kosciol.wiara.pl/doc/1316119.Porta-Fidei

Hymn: http://kosciol.wiara.pl/doc/1315732.Hymn-Roku-Wiary

Rozpoczęcie: http://www.radiomaryja.pl/multimedia/procesja-swiatla-na-rozpoczecie-roku-wiary-pod-przewodnictwem-ojca-swietego-benedykta-xvi/

Przemówienie: http://www.radiomaryja.pl/multimedia/przemowienie-wygloszone-przez-ojca-swietego-benedykta-xvi-po-procesji-swiatla/

Odpust: http://info.wiara.pl/doc/1316203.Odpust-z-okazji-Roku-

Youcat: http://www.youcat.org/pl/


Główny portal o Roku Wiary Archidiecezji Krakowskiej

Bliżej Mocniej Więcej - Ewangelizacja Krakowa

Synod Biskupów o Nowej Ewangelizacji - zapiski abpa Józefa Michalika

Synod Biskupów o Nowej Ewangelizacji - serwis Gościa Niedzielnego

Portal Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży o Roku Wiary

 

www.deon.pl 

www.franciszkanska3.pl

www.opoka.org.pl 


DEKRET ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Archidiecezji Krakowskiej.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14. 09. 2012 r., w Roku Wiary istnieje dodatkowa możliwość zyskiwania łaski odpustu zupełnego, czyli darowania przez Miłosiernego Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Odpust ten można ofiarować za dusze wiernych zmarłych. Wierni odpowiednio usposobieni, a więc w duchu prawdziwej skruchy za własne grzechy, wzbudziwszy wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od każdego grzechu, także powszedniego, po sakramentalnej spowiedzi, przyjęciu Komunii Świętej i modlitwie w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać tę łaskę 24. 11. 2013 r. w następujących okolicznościach i miejscach:

1. Uczestniczenie w przynajmniej trzech naukach wygłaszanych podczas misji świętych lub trzech rozważaniach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II albo Katechizmu Kościoła Katolickiego.

2. Nawiedzenie w formie pielgrzymki kościoła katedralnego lub innych miejsc świętych wyznaczonych przez ordynariusza miejsca, połączone z uczestniczeniem w świętych obrzędach lub przynajmniej pozostanie przez stosowny czas w skupieniu i oddanie się pobożnemu rozmyślaniu zakończonemu odmówieniem Ojcze Nasz i Wyznania Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie, oraz wezwaniami ku czci Matki Bożej i Świętych Ap.lub Patronów, w zależności od okoliczności czasu i miejsca.

Jako miejsca święte w Archidiecezji Krakowskiej, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam ;

3. We wszystkich kościołach w dniach wyznaczonych przez ordynariusza miejsca z racji uczestniczenia w uroczystej Eucharystii sprawowanej w Roku Wiary lub uroczystej celebracji Liturgii Godzin, dodając odmówienie Wyznania Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie. W następujących dniach we wszystkich kościołach parafialnych należy odprawić uroczystą Mszę św. z okazji Roku Wiary:

Uroczystość św. Józefa - 19 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 8 kwietnia

Dzień święceń prezbiteratu w Archidiecezji Krakowskiej - 25 maja

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca

Święto św. Benedykta, opata - 11 lipca

Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - 14 września


4. W dowolnie wybranym przez każdego wiernego dniu, w którym nawiedzi chrzcielnicę , miejsce własnego chrztu i odnowi przyrzeczenia chrzcielne w jakiejkolwiek przepisanej formie.

5. Ponadto biskupowi diecezjalnemu z okazji głównej celebracji Roku Wiary przysługuje prawo udzielenia papieskiego błogosławieństwa połączonego z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. W Archidiecezji Krakowskiej nastąpi to w dniu uroczystego zakończenia Roku Wiary w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 24 listopada 2013 r.

6. Wierni, prawdziwie skruszeni, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach odprawianych w wyznaczonych dniach (przede wszystkim mniszki żyjące w ścisłej klauzurze, eremici, więźniowie, chorzy i osoby w podeszłym wieku oraz ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, hospicjach i innych domach opieki), mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, łącząc się myślą i duchem z wiernymi obecnymi na tych nabożeństwach, zwłaszcza w chwilach, w których telewizja lub radio transmitują słowa Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego, odmówią we własnym domu, lub tam, gdzie się znajdują (jeśli to możliwe, w kaplicy klasztornej, szpitalnej lub innej) Ojcze Nasz i Wyznanie Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie, oraz inne modlitwy dla uzyskania odpustu Roku Wiary i ofiarują Bogu swe cierpienia i trudy życia.

7. Udzielam jednocześnie wszystkim spowiednikom sprawującym w Roku Wiary sakrament pokuty w świątyniach wyznaczonych w punkcie 2. uprawnienia do rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym z cenzur latae sententiae, niezadeklarowanych i niezastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej.

Watykan: 24 listopada wystawienie relikwii św. Piotra

Po raz pierwszy publicznie zostaną wystawione Relikwie, Św. Piotra. To w ich obecności papież Franciszek uroczyście zamknie Rok Wiary 24 listopada.

Dziś słowo "Watykan" przywodzi na myśl Stolicę Apostolską, ale dwa tysiące lat temu nazwa ta kojarzyła się z usytuowanym tam rzymskim cmentarzem. Właśnie na nim pochowano ciało św. Piotra. Miejsce to dobrze znali pierwsi chrześcijanie. W połowie 1968 r. papież Paweł VI ogłosił, że relikwie św. Piotra zostały ostatecznie zidentyfikowane. Umieszczono je w urnie i z powrotem złożono we wnęce pod Grotami Watykańskimi.23.11.2013r; Parafia Św. Marii Magdaleny w Rabce – Zdroju – po Mszy Św. śpiew pieśni; Upadnij na kolana. Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Panie nasz i Zbawicielu. Zostaliśmy wezwani słowami pieśni, aby upaść przed Tobą na kolana. Często spełniamy ten akt czci. Pragniemy, aby płynął z serca i wyrażał uznanie Twej wielkości. Ty jesteś godzien, aby upaść przed Tobą na kolana. Czynimy to w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, z biskupami, kapłanami i wiernymi świeckimi, którzy we wszystkich częściach świata padają przed Tobą, wyznając wiarę, że jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Przyjmij, wszechmocny i miłosierny Jezu, nasz hołd uwielbienia. 

Uwierzyliśmy, o Panie, że jesteś pośród nas obecny. Uwierzyliśmy, że w czasie Mszy Świętej dokonała się cudowna przemiana i w świętej Hostii nie ma już chleba, tylko Ty sam, o Panie. Na początku Roku Wiary, biskupi i kapłani przekazali na nowo prawdy objawione, zawarte w Symbolu wiary. Na zakończenie tego szczególnego Roku jesteśmy wezwani, aby tę odnowioną i pogłębioną wiarę wyznać wobec kapłana. Dlatego w tej adoracji pragniemy najpierw spojrzeć wstecz, na minione miesiące tego roku, aby w chwili cichej modlitwy, opowiedzieć Ci, o Panie, o naszej pracy nad wiarą, o naszym zwycięstwach i porażkach, o podjętym trudzie odnowienia i pogłębiania wiary. Przyjmij, Jezu, naszą modlitwę. 

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za łaskę wiary. Jest ona dla nas skarbem, bezcenną perłą. Ty uczyłeś nas, że największe skarby ukrywa się w sercu. Tam też złożyłeś skarb wiary, którym nas obdarzyłeś w czasie chrztu świętego. Tam, w sercu, ma być coraz czytelniej wypisywany. Nasze serce powinno żyć prawdą o Ojcu, który nas stworzył, o Tobie, któryś nas odkupił, o Duchu Świętym, który nas uświęca. Chcemy jeszcze raz, wpatrując się w Ciebie, wsłuchać się w te wezwania, które do nas kierujesz przez swój Kościół.  

Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian: „Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia”.

O mocną wiarę dla dzieci. Prosimy Cię, Panie.

O mocną wiarę dla młodzieży.

O mocną wiarę dla małżonków.

O mocną wiarę dla rodziców.

O mocną wiarę dla chorych.

O mocną wiarę dla skrzywdzonych.

O mocną wiarę dla wątpiących.

 

Z głęboką wiarą polecamy Jezusowi te sprawy Kościoła i świata. Zawierzamy Mu również sprawy naszej archidiecezji, naszych parafii, rodzin i każdego z nas. Prosimy za dzieci, szczególnie te, które po raz pierwszy przyjęły Jezusa w Komunii Świętej, za młodzież, szczególnie tę, która zdała maturę i wybiera kierunek dalszego życia, za małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają kryzys, za ludzi starszych, szczególnie tych, którzy już odchodzą z tego świata, za naszą Ojczyznę, szczególnie za tych, którzy ustanawiają prawa, za wszystkich wierzących, a szczególnie tych, których wiara osłabła. Powierzmy te intencje Jezusowi w cichej modlitwie serca oraz wspólnym błaganiu o miłosierdzie Boga. Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem24.11.2013r; Eucharystia z obrzędem zamknięcia Roku Wiary

Przed Mszą Świętą zapala paschał przy ołtarzu, jak w okresie wielkanocnym.

Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może wyznać, że Jezus Chrystusem jest Panem i Bogiem, że jest naszym Zbawicielem i Królem wszechświata. Duch Święty był naszym wewnętrznym Przewodnikiem na drogach kończącego się roku liturgicznego i On sprawiał, że nasza wiara wzrastała. Dziś, zamykając Rok Wiary w jedności z Ojcem Świętym, biskupami i całym Kościołem dziękujemy Bogu za ten szczególny czas. Składamy na ołtarzu Pana owoce naszych wysiłków i zawierzamy Mu wszystko przez ręce Maryi, Tej, która nam przewodzi w wierze i z nami wędruje po drogach tego świata, aż do pełnego udziału w Królestwie Jej Syna. U progu tej Eucharystii chcemy także przeprosić Boga za wszelkie zaniedbania i grzechy, szczególnie te, które miały charakter niedowierzania lub braku konsekwencji w wierze. Wyraźmy więc naszą skruchę i przyjmijmy znak pokropienia wodą święconą. Prośmy Boga, aby pobłogosławił wodę i obmył nas z grzechów. Po Homilii : Zanim złożymy to uroczyste wyznanie wiary, zapalmy świece, które trzymamy w dłoniach. Niech one przypominają nam o świetle wiary, które płonie w naszych umysłach i sercach.

 

Modlitwa powszechna - Chrystusowi, Królowi Wszechświata, z wiarą przedstawmy nasze prośmy.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby odważnie niósł ludziom światło wiary, przekazane mu przez Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.

2. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby ich wiara była oparciem dla wiary ludu Bożego wędrującego po zawiłych ścieżkach współczesnego świata.

3. Módlmy się za kraje, w których ludzie są prześladowani z powodu ich wiary, aby Bóg odmienił serca prześladowców i uzdolnił ich do życia z innymi we wzajemnym szacunku i współpracy.

4. Módlmy się za chrześcijańskie rodziny, aby powtarzając wyznanie: „Uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam”, każdego dnia doświadczały obecności Chrystusa w ich życiu.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych (szczególnie N.), aby wiara w Chrystusa zmartwychwstałego, która ożywiała ich za życia ziemskiego, doprowadziła ich do pełnej jedności z Bogiem w Jego królestwie.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy ubogaceni przeżyciem Roku Wiary, gorliwiej trwali na modlitwie, chętniej uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii i odważniej świadczyli o Chrystusie wobec ludzi.

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, okaż łaskawość Twoim dzieciom i spraw, aby otrzymane od Ciebie dary, nieustannie przemieniały nasze życie i jednoczyły nas z Tobą. Który żyjesz…

Akt zawierzenia świata Najświętszemu Sercu Jezusa – po Komunii Świętej.

Panie Jezu, Królu królów i Panie panujących, Władco czasu i wieczności. Klękamy przed Tobą w dniu, w którym Kościół przeżywa ostatnią niedzielę roku liturgicznego i kończy błogosławiony czas Roku Wiary. Tobie zawierzamy owoce całego roku, Tobie zawierzamy siebie i cały świat. 

  

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza.

 

W: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

 

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

 

W: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

 

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos:

 

W: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.