1. Co jest najświętszy sakrament ołtarza? Najświętszy sakrament ołtarza jest prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pod postaciami chleba i wina prawdziwie, rzeczywiście i istotnie jest obecny, aby był pokarmem dla dusz naszych.


2. Ustanowienie przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek[2]. W trakcie wieczerzy Chrystus łamał i rozdawał chleb ze słowami "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje" (Mt 26,26). Po wieczerzy podał Apostołom kielich wypełniony winem ze słowami "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" (Mt 26,27-28).


3. Chleb i wino jako ciało i krew Chrystusa. Według katolików, starokatolików i prawosławnych ofiarowane podczas mszy chleb i wino zostają przeistoczone w ciało i krew Chrystusa. Postacie eucharystyczne nie uobecniają Chrystusa w sposób symboliczny, lecz substancjalnie, zachowując jedynie przypadłości chleba i wina. Luteranie natomiast uważają, że w wyniku konsekracji, pod postaciami chleba i wina jest realnie obecne ciało i krew Chrystusa, chleb pozostaje jednak chlebem, a wino winem (konsubstancjacja).

Chrystus ustanawiając mszę powołał się wprost na przykład najwyższego kapłana Melchizedeka, który według Księgi Rodzaju był królem Salemu i przywitał Abrama chlebem i winem. Ponieważ z psalmu 110 wynika, że Mesjasz będzie Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, ustanowienie Eucharystii jest wypełnieniem przepowiedni mesjańskiej.

W języku biblijnym ciało i krew oznacza człowieka (Mt 16, 17; 1 Kor 15, 50; Ekl 18, 30). Rozdzielenie ciała i krwi oznacza symbolicznie śmierć. Dlatego też chleb i wino są osobno konsekrowane i zmieniają się sakramentalnie w ciało i krew Chrystusa, który mówił o sobie, że Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem (J 6, 55).


4. Co zostało z chleba i wina po tych słowach Jezusa Chrystusa? Po tych słowach Jezusa Chrystusa zostały tylko zewnętrzne postacie chleba i wina.

 

5. Co to znaczy, że pozostały tylko zewnętrzne postacie chleba i wina? znaczy, że chleb przestał być chlebem, a wino winem, i pozostało to tylko z chleba i wina, co spostrzec możemy zmysłami, jak: kształt, kolor, smak i zapach.

 

6. Skąd wiemy, że Jezus dał prawdziwe ciało i krew swoją? Wiemy to ze słów Chrystusa: 

1) ze słów, którymi Pan Jezus już przed ustanowieniem tego sakramentu obiecał był Apostołom i uczniom swoim, że im da ciało swoje na pokarm, a krew swoją za napój, mówiąc: "A chleb, który ja dam, jest moje ciało za żywot świata" (Jan VI, 52). – "Jeślibyście nie jedli ciała Syna człowieczego, i nie pili krwi jego, nie będziecie mieć żywota w sobie. – Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem" (Jan VI, 54. 56);

2) ze słów ustanowienia tego sakramentu przy ostatniej wieczerzy, podczas której spełnił Chrystus Pan daną już przedtem obietnicę, gdy wziąwszy chleb w swe ręce, podał go uczniom do pożywania, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje", a wziąwszy kielich z winem podał go do picia, mówiąc: "Pijcie z tego wszyscy, to jest krew moja";

3) wiemy to nareszcie z nauki i wiary Apostołów i całego Kościoła katolickiego.

 

7. Co znaczą słowa Jezusa: "To czyńcie na moją pamiątkę"? Jezus dał Apostołom i ich następcom władzę przeistaczania chleba i wina w Jego najświętsze ciało i krew, jak to On sam czynił.

 

8. Na kogo przeszła ta władza od Apostołów? Ta władza przeszła na biskupów i kapłanów.

 

9. Kiedy wykonują biskupi i kapłani tę władzę? Biskupi i kapłani wykonują tę władzę, gdy we mszy św. wymawiają nad chlebem i winem te słowa Chrystusa Pana: "To jest ciało moje – to jest krew moja".

 

10. Co dzieje się po wymówieniu tych słów? Po wymówieniu tych słów, jest już na ołtarzu prawdziwe ciało i prawdziwa krew Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

 

11. Czy po przeistoczeniu są obecne pod postaciami chleba i wina martwe ciało i martwa krew Jezusa Chrystusa? Nie; po przeistoczeniu są pod postaciami chleba i wina obecne ciało i krew Chrystusa, ożywione Jego ludzką duszą, czyli cały Chrystus Pan, jako człowiek a zarazem jako Bóg, ponieważ w jednej osobie Boskiej jest Bogiem i człowiekiem.

 

12. Jak długo jest Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina obecny? Chrystus jest pod postaciami chleba i wina tak długo obecnym, dopóki postacie nie zostaną zniszczone.

 

13. Czy pod postacią chleba jest obecne tylko ciało Jezusa Chrystusa, a pod postacią wina tylko Jego krew najświętsza? Nie; Jezus Chrystus jest obecny cały i niepodzielny pod każdą postacią z osobna, i pod każdą cząstką postaci, jak jest cały i niepodzielny w niebie.

 

14. Gdy kapłan łamie najświętszą hostię, czy łamie on przez to ciało Chrystusa Pana?  

Gdy kapłan łamie i dzieli na cząstki najświętszą hostię, łamie on wtedy tylko postać chleba, ale ciało Chrystusa Pana pozostaje całe i żywe pod każdą cząstką podzielonej hostii.

 

15. Czego wymaga od nas obecność Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie ołtarza? Obecność Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie ołtarza wymaga od nas, abyśmy Go często nawiedzali i wielbili Go w najgłębszej pokorze i z najtkliwszą miłością. Abyśmy te uczucia ku Jezusowi Chrystusowi, utajonemu w najświętszym sakramencie ołtarza, okazywali jawnie, ustanowił Kościół święto Bożego Ciała, podczas którego obnosi kapłan najświętszy sakrament ołtarza w uroczystej procesji.

 

16. Czy Jezus Chrystus jest obecny w najświętszym sakramencie ołtarza tylko dlatego, aby także jako człowiek przebywał z nami? Jezus Chrystus jest obecny w najświętszym sakramencie ołtarza także dlatego, aby: 1) we mszy świętej stawał się za nas ofiarą; 2) w komunii świętej zaś aby był pokarmem dusz naszych.

 

Upomnienie: Wchodząc do kościoła, uklęknij zawsze i oddaj cześć Jezusowi Chrystusowi, który przemieszkiwać raczy w naszych kościołach, obecny w najświętszym sakramencie ołtarza. Idźże często przed Jego Najświętsze Oblicze, uwielbiaj Go i proś pobożnie o łaski, których potrzebujesz, a strzeż się niestosownym zachowaniem uchybić Jego Boskiej osobie, którą aniołowie niewidzialnie otaczają z czcią i najgłębszym uszanowaniem. http://www.ultramontes.pl/deharbe_katechizm_iii_5.htm


http://www.traditia.fora.pl/sakramenty-swiete-i-tematy-z-tym-zwiazane,13/eucharystia-najswietszy-sakrament,54.html http://msza.net/i/cz08_49.html

Ponad 200 zabitych! Europa spływa krwią!!! Te słowa niestety wcale już nie są literacką hiperbolizacją. Tylko na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy na naszym kontynencie miało miejsce kilkanaście zamachów terrorystycznych dokonanych przez islamskich zamachowców. Statystyki są porażające i pokazują, że Europa to w tej chwili trzeci najbardziej niebezpieczny kontynent na planecie. http://www.fronda.pl/a/ponad-200-zabitych-europa-splywa-krwia%2C94132.html

XXI Spotkanie Młodych na Lednicy - http://niedziela.pl/zdjecia/1469

Strzały i panika przed katedrą Notre Dame. Policjant postrzelił napastnika- https://wiadomosci.wp.pl/strzaly-i-panika-przed-katedra-notre-dame-policjant-postrzelil-napastnika-6130730827540097a

https://reporters.pl/7768/zenada-francji-nie-stac-na-remont-katedry-notre-dame-prosza-amerykanow-foto/

http://prawy.pl/51960-przemilczana-przez-media-manifestacja-przeciwnikow-przymusu-szczepien-zdjecia/
ARCHIWUM
Ogłoszenia 04.06.2017 Ogłoszenia 28.05.2017
Ogłoszenia 21.05.2017
Ogłoszenia 14.05.2017
Ogłoszenia 07.05.2017
Ogłoszenia 30.04.2017
Ogłoszenia 23.04.2017
Ogłoszenia 16.04.2017
Ogłoszenia 09.04.2017
Ogłoszenia 02.04.2017
Ogłoszenia 26.03.2017
Ogłoszenia 19.03.2017
Ogłoszenia 12.03.2017
Ogłoszenia 05.03.2017
Ogłoszenia 26.02.2017
Ogłoszenia 19.02.2017
Ogłoszenia 12.02.2017
Ogłoszenia 05.02.2017
Ogłoszenia 29.01.2017
Ogłoszenia 22.01.2017
Ogłoszenia 15.01.2017
Ogłoszenia 08.01.2017
Ogłoszenia 01.01.2017
Ogłoszenia 25.12.2016
Ogłoszenia 18.12.2016
Ogłoszenia 11.12.2016
Ogłoszenia 04.12.2016
Ogłoszenia 27.11.2016
Ogłoszenia 20.11.2016
Ogłoszenia 13.11.2016
Ogłoszenia 06.11.2016
Ogłoszenia 30.10.2016
Ogłoszenia 23.10.2016
Ogłoszenia 16.10.2016
Ogłoszenia 09.10.2016
Ogłoszenia 02.10.2016
Ogłoszenia 25.09.2016
Ogłoszenia 18.09.2016
Ogłoszenia 11.09.2016
Ogłoszenia 04.09.2016
Ogłoszenia 28.08.2016
Ogłoszenia 21.08.2016
Ogłoszenia 14.08.2016
Ogłoszenia 07.08.2016
Ogłoszenia 31.07.2016
Ogłoszenia 24.07.2016
Ogłoszenia 17.07.2016
Ogłoszenia 10.07.2016
Ogłoszenia 03.07.2016
Ogłoszenia 26.06.2016
Ogłoszenia 19.06.2016
Ogłoszenia 12.06.2016
Ogłoszenia 05.06.2016
Ogłoszenia 29.05.2016
Ogłoszenia 22.05.2016
Ogłoszenia 15.05.2016
Ogłoszenia 08.05.2016
Ogłoszenia 01.05.2016
Ogłoszenia 24.04.2016
Ogłoszenia 17.04.2016
Ogłoszenia 10.04.2016
Ogłoszenia 03.04.2016
Ogłoszenia 27.03.2016
Ogłoszenia 20.03.2016
Ogłoszenia 13.03.2016
Ogłoszenia 06.03.2016
Ogłoszenia 28.02.2016
Ogłoszenia 21.02.2016
Ogłoszenia 14.02.2016
Ogłoszenia 07.02.2016
Ogłoszenia 31.01.2016
Ogłoszenia 24.01.2016
Ogłoszenia 17.01.2016
Ogłoszenia 10.01.2016
Ogłoszenia 03.01.2016
Ogłoszenia 27.12.2015
Ogłoszenia 20.12.2015
Ogłoszenia 12.12.2015
Ogłoszenia 06.12.2015
Ogłoszenia 29.11.2015
Ogłoszenia 22.11.2015
Ogłoszenia 15.11.2015
Ogłoszenia 08.11.2015
Ogłoszenia 02.11.2015
Ogłoszenia 25.10.2015
Ogłoszenia 18.10.2015
Ogłoszenia 11.10.2015
Ogłoszenia 04.10.2015
Ogłoszenia 27.09.2015
Ogłoszenia 20.09.2015
Ogłoszenia 13.09.2015