Według daty - http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

Według alfabetu - http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet.php3

Święci i Błogosławieni - http://parafia.rabka.swmm.eu/swieci.php

9 listopada - rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej

Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6); 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; 2 Krl 7, 16; J 2, 13-22;

1. Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty!
2. Zabrzmijcie z nami Nieba; Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba: Święty...
3. Powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, na wschodzie i zachodzie: Święty...
4. Pan wieczny zawsze, wszędzie ku nam łaską zdjęty, niech wiecznie wielbion będzie: Święty…

Panie Jezu Chryste pragniemy Ciebie dzisiaj wielbić z całym niebem i ziemią, z chwalebnym Kościołem w niebie, wspólnotą Kościoła oczyszczającą się w czyśćcu i z Kościołem pielgrzymującym na ziemi. Ty jesteś Głową Kościoła, Najwyższym Kapłanem, który oddał swoje życie za nas wszystkich. Ty jesteś chwałą wszystkich żyjących w chwale niebieskiej i tych, którzy czekają na wejście do niej. Ty jesteś miłością wszystkich, którzy są zanurzeni w niezmierzoną miłość i tych, którzy tęsknią do miłości nieskończonej.

Uwielbiamy Cię modlitwą św. Franciszka; Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie, Twoje są uwielbienie, chwała, cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tylko Tobie, o Najwyższy, one przynależą, I żaden śmiertelnik nie jest godzien wymieniać Twojego Imienia. Pochwalony bądź, mój Panie, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, nade wszystko z panem bratem Słońcem, bo jest on lampą dnia i nim rozświetlasz naszą drogę. Jakże on piękny, promieniejący i pełen blasku. O Tobie, o Najwyższy, daje nam wyobrażenie. Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Księżyc i gwiazdy: stworzyłeś je na niebie, jasne, cenne i piękne. Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Wiatr i przez powietrze, słotę, spiekotę i każdą pogodę, którymi wspierasz wszystkie Twe stworzenia. Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Wodę, która jest bardzo użyteczna, i pokorna, i czysta.

Chwalę Ciebie Panie i wywyższam. Wznoszę w górę swoje ręce Uwielbiając imię Twe
Ref: Bo wielkiś Ty Wielkie dzieła czynisz dziś, Nie dorówna Tobie nikt Nie dorówna Tobie nikt

Pochwalony bądź, mój Panie, przez matkę naszą Ziemię, która nas żywi i utrzymuje, wydając wszelki owoc, barwne kwiaty i zioła. Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych, którzy z miłości do Ciebie przebaczają, znosząc chorobę i niepowodzenia. Błogosławieni, którzy zniosą je w pokoju, bo przez Ciebie, o Najwyższy, zostaną nagrodzeni. Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą Śmierć cielesną, przed którą nikt z żyjących ujść nie może: biada umierającym w grzechu ciężkim; błogosławieni, których zastaniesz, pełniących Twą najświętszą wolę. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dzięki mu składajcie, służcie mu w wielkiej pokorze.


Chwalę Ciebie Panie i wywyższam. Wznoszę w górę swoje ręce Uwielbiając imię Twe
Ref: Bo wielkiś Ty Wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt Nie dorówna Tobie nikt


Panie, nasz Zbawicielu, stajemy dziś przed Tobą obecnym w Najświętszym Sakramencie, jak przed „Bramą", która wiedzie do Domu Ojca. Jesteśmy pod wrażeniem spotkania z majestatem śmierci i ciszą cmentarza. W ostatnich dniach wiele myśli biegło w stronę naszych zmarłych. Oni dziś stoją razem z nami. My przed Tobą, jak przed „Bramą", czekając na wejście do Domu Ojca, oni już poza „Bramą", którą przekroczyła w chwili swej śmierci. Panie, Ty sam siebie nazwałeś „Bramą". Jan Ewangelista zanotował Twe słowa: „Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony". Panie, Ty dobrze wiesz, że nasze życie jest ciągłym poszukiwaniem bramy wiodącej do prawdziwego szczęścia. Błądzimy, gubimy się, pukamy do niewłaściwych drzwi, ale wciąż tęsknimy za spotkaniem uszczęśliwiającym. Wiemy jednak, że nie wszyscy, którzy do Ciebie dotrą, będą mogli uczestniczyć w szczęściu spotkania z kochającym Ojcem. Mówisz o tym sam w przypowieści o zamkniętych drzwiach. O tych, którzy stoją przed nimi wołając: „Panie, Panie, otwórz nam" i słyszą w odpowiedzi: „Odejdźcie ode Mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość". Jesteś bramą otwartą dla nas, ale tylko do czasu. Trzeba wejść do tej bramy jeszcze w czasie ziemskiego życia. Kto nie zdąży tego uczynić, stanie przed Tobą jako bramą zamkniętą na wieki.


Na drodze do Nieba stawiasz nam Panie wiele drogowskazów, są nimi święci i błogosławien.

W Uroczystość Wszystkich Świętych wspominaliśmy ich, znanych i nieznanych. Stanowią oni ten wielki tłum, którego objąć i zliczyć nie można, ze wszystkich narodów, pokoleń, ras i języków, z różnych stanów i zawodów. Oni wszyscy umiłowali Cię, naśladowali Ciebie Panie Jezu i podążali za Tobą, pełniąc wolę Ojca. Dzisiaj razem z nimi wszystkimi uwielbiamy Ciebie i oddajemy cześć.
Będziemy powtarzać: Wielbimy Cię Panie

Razem z Maryją, Niepokalaną Dziewicą, Bożą Rodzicielką, Matką Kościoła i Matką wszystkich świętych, która już z duszą i ciałem przebywa z Tobą;

Razem ze wszystkimi aniołami i archaniołami, z całym dworem niebieskim, który nieustannie Cię wysławia, śpiewając z radością wieczne Święty, Święty, Święty;

Razem z prorokami i wszystkimi świętymi Starego Przymierza, którzy w oczekiwaniu na Ciebie obiecanego Mesjasza, byli wierni danej przez Boga w raju obietnicy;

Z Apostołami, którzy zostawili wszystko i poszli za Tobą, a po Twoim odejściu do Ojca głosili Ewangelię, aż po krańce świata;

Z męczennikami wszystkich czasów, którzy umierali przybijani do krzyża, byli rzucani na pożarcie dzikim zwierzętom, mordowani w więzieniach, katowani w obozach, ścinani mieczem nieprzyjaciół, a krew ich zawsze stawała się posiewem nowych chrześcijan;

Ze wszystkimi wyznawcami, którzy żyli dla Ciebie i kochali Cię ponad wszystko, służąc swoim braciom w różnorodnych ich potrzebach;

Ze świętymi pasterzami, którzy jako papieże, biskupi i kapłani z heroiczną miłością głosili Królestwo Boże na ziemi i prowadzili powierzony sobie lud do zbawienia;

Ze świętymi dziewicami, które nade wszystko umiłowały Cię jako jedynego oblubieńca i dały w swoim życiu pierwszeństwo miłości;

Do grona świętych dołączył nasz umiłowany rodak Jan Paweł II. „ Przez kilkadziesiąt lat uczył, jak żyć. Nawet w ostatnich godzinach swego ziemskiego życia prowadził katechezę. Uczył, jak umierać. Pięknie po ludzku. Po chrześcijańsku”. Ojciec święty pokazał, że trzeba od siebie wymagać, trwać ciągle w zaufaniu, każdą chwilę odnosić do wieczności.

Pamiętnego 2 kwietnia 2005 r. pokazał, jak przejść ostatnią drogę – do Domu Ojca, gdzie mieszkań jest wiele. Obyśmy tam byli Jego sąsiadami.”


Pieśń: Popatrz, jak prędko mija czas. Życie Twe też przeminie wraz
Życie, to jedno, które Bóg ci dał. Troski, kłopoty skończą się, Powiedz, szczęśliwy będziesz ty?
Ref. Powiedz, czy ty Jezusa znasz? Pomyśl, On szczęście wieczne ma. Pomyśl, jak spędzasz życia czas. Pomyśl, gdy życie skończy bieg, Przejdziesz na tamten drugi brzeg. Powiedz, szczęśliwy będziesz tam?

O, Panie nasz i Zbawco, podtrzymaj nas w godzinie śmierci mocnymi ramionami Twoich sakramentów i świeżym tchnieniem Twojej pociechy. Niech zabrzmią nad nami słowa rozgrzeszenia, niech namaści i naznaczy nas święty olej, niech ciało Twoje będzie naszym pokarmem, Krew Twoja naszym orzeźwieniem

Niechaj wejrzy na nas słodka Matka, Maryja, niech nasz anioł szepcze nam słowa pokoju, a pełni chwały święci nasi niech uśmiechają się do nas; abyśmy wśród nich wszystkich i przez nich wszystkich otrzymali dar wytrwania i umarli tak, jak żyć pragniemy, w Twojej wierze, w Twoim Kościele, w Twojej służbie i w Twojej miłości.


Jezu! Oddaję Ci wszystkie dni, które jeszcze są przede mną, każdą godzinę i minutę, z której będę rozliczony w dniu mojej śmierci. Proszę Cię, Zbawicielu mój, by ten czas jak najbardziej zbliżał mnie do Ciebie, by połączył mnie z Tobą, jedynym pragnieniem i sensem mojego życia.

http://adoremus.pl/index.php?page=czuwanie-49

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - w środę o godz. 17.30.

Wypominki roczne i modlitwy za zmarłych - w czwartek o godz. 17.00.
Spotkanie Kręgu Biblijnego - w czwartek po Mszy św. wieczornej. .

Spotkanie lektorów i ministrantów – W piątek o godz. 16.30.
Spotkania w sobotę: Stowarzyszenie Dzieci o 9.30 I 10.15

Kandydaci na ministrantów - o godz. 9.00

Katechezy dla młodzieży gimnazjalnej przygotowującej się do przyjęcia

sakramentu bierzmowania będą:

Dla klas pierwszych - o godz. 16.30
II Grupa - o godz. 18.00

Dla klas drugich - w czwartek Grupa IV o godz. 19&00

w sobott:Grupa I - o godz. 9.00 Grupa II - o godz. 9.45
Grupa III - o godz. 11.00 Polecamy prasę katolicką, która jest do nabycia w salce przy kościele
Są także kalendarze parafialne na 2016 rok.

Społeczny Komitet Renowacji Grobów Żpłnierzy Poległych w Obronie
Ojczyzny na cmentarzu parafialnym w Rabce-Zdroju, składa serdeczne
podziękowania v.szystkim ofiarodawcom i kwestującym w dniach 1 i 2 listopada br. na rabczańskich cmentarzach. Szczególne podziękowania Komitet kieruje do Księży Proboszczów
Parafii na terenie gminy Rabka-Zdrój za pomoc, współpracę i życzliwe
wsparcie oraz zachęcenie wiernych do udziału w kweście. Dzięki ofiarności darczyńców zebrano 17.058,21 zł oraz 7,30 euro. Całkowity dochód z kwesty zostanie przeznaczony na r-e nowac ję grobów
ARCHIWUM
Ogłoszenia 02.11.2015
Ogłoszenia 25.10.2015
Ogłoszenia 18.10.2015
Ogłoszenia 11.10.2015
Ogłoszenia 04.10.2015
Ogłoszenia 27.09.2015
Ogłoszenia 20.09.2015
Ogłoszenia 13.09.2015
Ogłoszenia 07.09.2015
Ogłoszenia 30.08.2015
Ogłoszenia 23.08.2015
Ogłoszenia 16.08.2015
Ogłoszenia 09.08.2015
Ogłoszenia 02.08.2015
Ogłoszenia 26.07.2015
Ogłoszenia 19.07.2015
Ogłoszenia 12.07.2015
Ogłoszenia 05.07.2015
Ogłoszenia 28.06.2015
Ogłoszenia 21.06.2015
Ogłoszenia 14.06.2015
Ogłoszenia 07.06.2015
Ogłoszenia 31.05.2015
Ogłoszenia 24.05.2015
Ogłoszenia 17.05.2015
Ogłoszenia 10.05.2015
Ogłoszenia 03.05.2015
Ogłoszenia 26.04.2015
Ogłoszenia 12.04.2015
Ogłoszenia 05.04.2015
Ogłoszenia 29.03.2015
Ogłoszenia 22.03.2015
Ogłoszenia 15.03.2015
Ogłoszenia 08.03.2015
Ogłoszenia 01.03.2015
Ogłoszenia 22.02.2015
Ogłoszenia 15.02.2015
Ogłoszenia 08.02.2015
Ogłoszenia 01.02.2015
Ogłoszenia 25.01.2015
Ogłoszenia 18.01.2015
Ogłoszenia 11.01.2015
Ogłoszenia 04.01.2015
Ogłoszenia 28.12.2014
Ogłoszenia 21.12.2014
Ogłoszenia 14.12.2014
Ogłoszenia 07.12.2014
Ogłoszenia 30.11.2014
Ogłoszenia 23.11.2014
Ogłoszenia 16.11.2014
Ogłoszenia 09.11.2014
Ogłoszenia 02.11.2014
Ogłoszenia 26.10.2014
Ogłoszenia 19.10.2014
Ogłoszenia 12.10.2014
Ogłoszenia 05.10.2014
Ogłoszenia 28.09.2014
Ogłoszenia 21.09.2014
Ogłoszenia 14.09.2014
Ogłoszenia 07.09.2014
Ogłoszenia 31.08.2014
Ogłoszenia 24.08.2014
Ogłoszenia 17.08.2014
Ogłoszenia 10.08.2014
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014