Święci według dat:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

Święci według alfabetu:
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/alfabet.php3

Święci i Błogosławieni:
http://parafia.rabka.swmm.eu/swieci.php

1.XI - Św. Austremoniusz, (III–IV w.) – zwany "Apostołem Owernii".

Pierwszy biskup Clermont,

wspomniany w Historii Franków Grzegorza z Tours[1].

Św. Joel - 13 lipca - Joel, prorok mniejszy, dobry obserwator przyrody, opisał inwazję szarańczy, a potem przeszedł do zapowiedzi przyszłości i wieścił dzień Jahwe.

19 października/1 listopada. http://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b60.Kalendarz-ekumenicznomiedzyreligijny/2014-11-01

ŚWIĘCI WEDŁUG ALFABETU: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z


      1 XI

Niedziela. Uroczystość Wszystkich Świętych.

Czytania mszalne - http://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator

na dziś - http://mateusz.pl/czytania/2014/

posłuchaj - http://www.biblijni.pl/czytania/

Komentarz ---------- http://www.kapky.eu/pl/

Video Komentarz -- http://legan.eu/

Pełny tekst czytań » Wszystkich Świętych (uroczystość) Więcej o dzisiejszych świętych »

Wszystkich Świętych » Propozycje śpiewów - Wszystkich Świętych » Żywi i... »

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH » Smutek na śpiew i taniec » Zobacz inne cytaty »

Apostołowie rzekli: Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Lecz On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść! Rzekli Mu: Mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba , żeby im dać jeść? ” Mk 6:35-39 1 bochenek = 1 as; 1denar =16 asów; 200 denarów = 3 200 bochenków.

Pieniądze to drażliwy temat dla wielu ludzi. Podobno dżentelmeni o nich nie rozmawiają. Dzisiaj jednak o pieniądzach będę pisać, a konkretnie rzymskich i greckich monetach z którymi zetkniecie się na kartach Nowego Testamentu.

Bryłki cennych metali jak złoto, czy srebro były używane jako środek płatniczy od dawna. Czasem przetapiano je na sztabki. Sztabki dzielono gdy zaszła potrzeba, bo zakupiony towar miał mniejszą od nich wartość. Pieniądz jako moneta wybita w cennym kruszcu to pomysł mieszkańców Sardes. Tam znaleziono najstarsze monety. Więcej o tym przeczytacie tu.

http://www.podkop.com/2013/11/26/starozytne-pieniadze/


Greckie monety były oparte na systemie szóstkowym, to znaczy że dzieliły się przez 6. 1 talent = 60 min = 6 000 drachm = 36 000 oboli

1 mina = 100 drachm = 600 oboli

1 stater = 2 drachmy

1 drachma = 6 oboli

½ obol = hemiobelion,¼ obola– tetartemorion,1/6 obola – chalkus (miedziak, grosz),

1 chalkus = 2 leptony,

1 lepton – to najdrobniejsza moneta


Rzymski system monetarny to aureus (złoto) = 25 denarów (srebro)

1 denar = 4 sesterce = 8 dupondiusy = 16 asy = 32 semisy = 64 kwadranse

1 sesterc = 2 dupondiusy

1 dupondius = 2 asy = 4 semisy = 16 kwadranse = 96 sekstanów = 1152 uncji

Na koniec coś optymistycznego. Opłacało się być wtedy szewcem. Za jedna parę zrobionych sandałów można było zgarnąć 100 denarów. Oświata nie była aż tak dobrze opłacana. Za ucznia nauczyciel dostawał miesięcznie 50 denarów.

V Przykazanie Kościelne: „Troszczyć się o potrzeby Wspólnoty Kościoła"

1. Każda parafia oprócz wymiaru duchowego ma również wymiar materialny. Wierni gromadzą się w wybudowanych często z wielkim trudem i przez wieki ozdabianych kościołach i kaplicach. Do dóbr doczesnych parafii zalicza się też cmentarz, plebania, sale dla grup duszpasterskich, czy zabudowania gospodarcze. Wszystkie one służą wspólnocie: dzięki nim mamy gdzie się modlić, czy gromadzić na różnego rodzaju spotkania. Dobra te wymagają jednak ciągłej troski. Dlatego piąte przykazanie kościelne przypomina, że obowiązkiem katolika jest „troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”.

 2. Wyjaśnienie zasadności piątego przykazania kościelnego znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbać o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie parafialnej (Msza Święta, sakramenty, uroczystości odpustowe), prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, misyjnej oraz godziwego utrzymania duszpasterzy.
Dzieje Apostolskie tak opisują ową troskę o byt materialny w czasach wczesnego chrześcijaństwa: „Nikt […] nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby” (Dz 4,34-35). W historii Kościoła owa troska o wspólnotę dokonywała się w różny sposób i zależała od sposobu organizacji społeczeństwa. Przez stulecia (od średniowiecza aż po XIX wiek) stosowano dziesięcinę, czyli oddawanie na potrzeby Kościoła dziesiątej części dochodu; w niektórych krajach stosuje się tzw. podatek kościelny, który płaci każdy, kto deklaruje się jako wierzący; w Polsce byt parafii uzależniony jest od ofiar, składanych przez wiernych przy różnych okazjach. Ważne jest jedno: poczucie odpowiedzialności za wspólnotę, do której należę. Podobnie jak dorośli członkowie rodziny troszczą się o byt wszystkich jej członków, tak również każdy katolik ma obowiązek łożyć na rzecz wspólnoty Kościoła.

 3. Poprzez chrzest stajemy się członkami Kościoła i powinniśmy brać czynny udział w jego życiu. Bycie katolikiem zobowiązuje do „troski o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Przykazanie nie precyzuje dokładnie, jakie są to potrzeby. Najczęściej myślimy o aspekcie finansowym, czyli ofiarach pieniężnych składanych „na tacę”. Podczas ogłoszeń parafialnych kapłani często informują, że będą one przeznaczone, np. na potrzeby seminarium, KUL, misji czy parafii. Pieniądze „z tacy” są w głównej mierze wydawane na zakup potrzebnych w świątyni rzeczy, na opłacenie rachunków i podatki. Nie są to jednak – jak niesłusznie wielu uważa – pieniądze „dla księdza”. Na osobiste utrzymanie kapłanów składają się ofiary złożone z racji sprawowanych przez nich Mszy świętych (tzw. „intencje mszalne”) oraz np. ofiary, składane z okazji ślubu czy chrztu. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że „wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiana Msza święta, przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy” (KPK kan. 946).
Piąte przykazanie kościelne ma jednak nie tylko aspekt finansowy. Dbałość o potrzeby Kościoła może być bowiem wyrażona poprzez ofiarowanie własnej pracy przy budowie czy remoncie świątyni. Można służyć swoim doświadczeniem czy radą, np. w kwestiach ekonomicznych czy prawnych. Przykazanie kościelne realizują piąte także ci, którzy obejmują opieką duchową i materialną rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji, a takich w każdej parafii nie brakuje. Gorliwa modlitwa to też jeden z aspektów troski o Kościół.

 

4. Zapamiętajmy: Posiadanie dóbr doczesnych przez Kościół ma na celu „organizowanie kultu Bożego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwa oraz innych pracowników kościelnych, prowadzenie dzieł apostolatu i miłości, zwłaszcza wobec biednych” (KPK, kan. 1254 § 2). Troska o dobra doczesne Kościoła i o utrzymanie instytucji kościelnych, a także o ludzi ubogich, jest obowiązkiem wszystkich wiernych.
ARCHIWUM
Ogłoszenia 25.10.2015
Ogłoszenia 18.10.2015
Ogłoszenia 11.10.2015
Ogłoszenia 04.10.2015
Ogłoszenia 27.09.2015
Ogłoszenia 20.09.2015
Ogłoszenia 13.09.2015
Ogłoszenia 07.09.2015
Ogłoszenia 30.08.2015
Ogłoszenia 23.08.2015
Ogłoszenia 16.08.2015
Ogłoszenia 09.08.2015
Ogłoszenia 02.08.2015
Ogłoszenia 26.07.2015
Ogłoszenia 19.07.2015
Ogłoszenia 12.07.2015
Ogłoszenia 05.07.2015
Ogłoszenia 28.06.2015
Ogłoszenia 21.06.2015
Ogłoszenia 14.06.2015
Ogłoszenia 07.06.2015
Ogłoszenia 31.05.2015
Ogłoszenia 24.05.2015
Ogłoszenia 17.05.2015
Ogłoszenia 10.05.2015
Ogłoszenia 03.05.2015
Ogłoszenia 26.04.2015
Ogłoszenia 12.04.2015
Ogłoszenia 05.04.2015
Ogłoszenia 29.03.2015
Ogłoszenia 22.03.2015
Ogłoszenia 15.03.2015
Ogłoszenia 08.03.2015
Ogłoszenia 01.03.2015
Ogłoszenia 22.02.2015
Ogłoszenia 15.02.2015
Ogłoszenia 08.02.2015
Ogłoszenia 01.02.2015
Ogłoszenia 25.01.2015
Ogłoszenia 18.01.2015
Ogłoszenia 11.01.2015
Ogłoszenia 04.01.2015
Ogłoszenia 28.12.2014
Ogłoszenia 21.12.2014
Ogłoszenia 14.12.2014
Ogłoszenia 07.12.2014
Ogłoszenia 30.11.2014
Ogłoszenia 23.11.2014
Ogłoszenia 16.11.2014
Ogłoszenia 09.11.2014
Ogłoszenia 02.11.2014
Ogłoszenia 26.10.2014
Ogłoszenia 19.10.2014
Ogłoszenia 12.10.2014
Ogłoszenia 05.10.2014
Ogłoszenia 28.09.2014
Ogłoszenia 21.09.2014
Ogłoszenia 14.09.2014
Ogłoszenia 07.09.2014
Ogłoszenia 31.08.2014
Ogłoszenia 24.08.2014
Ogłoszenia 17.08.2014
Ogłoszenia 10.08.2014
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014