W dniach od 27 lutego do 5 marca 2016r. odbędzie się Pielgrzymka do Ziemi Swiętej. Szczegółowe informacje w Fundacji Komisariatu Ziemi Swiętej przy ul. Reformackiej 4 w Krakowie oraz na plakacie w gablocie przy kościele.

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3


21 września - św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista


23 września - św. o. Pio z Pietrelciny, prezbiter


25 września - bł. Władysław z Gielniowa, prezbiter


27 września - św. Wincenty a Paulo, prezbiterW Polsce coraz więcej dzieci z płodowym zespołem alkoholowym

Nawet niewielka ilość alkoholu spożywana przez kobietę w stanie błogosławionym może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Nie można jednoznacznie stwierdzić, jaka ilość procentowego trunku szkodzi dziecku. Zatem należy przyjąć, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, którą można spożyć w czasie ciąży. Alkohol przenika przez łożysko z krwiobiegiem płodu, a sam organizm jest w trującym środowisku. Alkohol wyniszcza cały organizm dziecka, a spustoszenie zaczyna się od ośrodkowego układu nerwowego. Kolejne elementy, to jest dysmorfia twarzy, nie do końca rozwinięty mózg i inne organy. Niedorozwinięte serce, wątroba, trzustka również układ kostny. W całym problemie pozytywnie może nas nastrajać  fakt, jak prosta jest profilaktyka w walce z FAS: wystarczy nie spożywać alkoholu podczas ciąży. http://www.radiomaryja.pl/informacje/w-polsce-coraz-wiecej-dzieci-z-plodowym-zespolem-alkoholowym/


Miejsce, gdzie dusza trzeźwieje
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/gop75-zakroczym.html#

Leczenie Alkoholizmu – Ściejowice 231 k/Krakowa
Nie czekaj, zadzwoń teraz! tel.: 501 199 311

http://www.osrodekterapii.com.pl/osrodek/lokalizacja-i-otoczenie

Czyściec. http://msza.net/i/cz08_57.html

1. Pojęcie czyśćca. Czyściec jest to miejsce, gdzie dusze ludzi zmarłych w grzechach powszednich ponoszą kary, wypłacając się przez nie sprawiedliwości Boskiej.

2. Objawienie Boże podaje nam do wierzenia, że: 1) czyściec istnieje i 2) duszom w czyśćcu można pomagać modlitwą, ofiarą Mszy św., dobrymi uczynkami i odpustami.

 1. Dowody z Pisma Św. O istnieniu czyśćca wiedzieli już Żydzi. Czytamy bowiem w St. Testamencie, że Judasz Machabejczyk po bitwie kazał zanieść do świątyni jerozolimskiej 12.000 drachm srebrnych, aby złożono ofiarę za spokój dusz poległych, a Pismo Św. pochwala ten czyn, mówiąc: "Święta i zbawienna myśl modlić się za umarłych, aby zostali uwolnieni od grzechu" (II. Mach. 12, 46). A Pan Jezus mówi: "Jeśli ktoś powie słowo przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym" (Mat. 12, 32). A więc musi istnieć możliwość odpokutowania kar grzechowych poza grobem.

 2. Dowód z Tradycji. Kościół wyznaje swą wiarę w istnienie czyśćca przez odprawianie Mszy św. za umarłych i przez zachęcanie wiernych do modlitwy za nich. Na kamieniach grobowych w katakumbach są liczne wezwania do modlitwy za zmarłych. Obrzędy żałobne Dnia Zadusznego i treść kościelnych modlitw pogrzebowych tę właśnie prawdę przywodzą nam na pamięć.

3. Cierpienia dusz czyśćcowych. Dusze czyśćcowe są oddzielone od Boga, którego jako najwyższe Dobro znają i kochają. Ich tęsknota za Bogiem nie ma sobie równej. Tęsknią za Ojczyzną Niebieską, a ta tęsknota spotęgowana jest wyrzutami sumienia, że stosunkowo łatwo mogły uniknąć tych cierpień i tego oddalenia od Boga. Czego nie dokonały za życia przez zadośćuczynienie, teraz muszą dokonać przez cierpienie. Choć dusze w czyśćcu ponoszą ciężkie męki, to jednak mają tę pociechę, że wypełniwszy pokutę, dostaną się do przybytków wiecznej szczęśliwości, gdzie "twarzą w twarz" będą oglądały Boga.

Piekło.

1. Pojęcie piekła. Piekło jest miejscem wiecznej męki dla ludzi, którzy zeszli z tego świata w grzechu ciężkim. Jest to prawda naszej wiary, którą nam często Pismo Św. przywodzi na pamięć. Pismo Św. przedstawia piekło jako karę wieczną (Mat. 5, 22), jako miejsce, gdzie ,,robak nie umiera, a ogień nie gaśnie" (Mk 9, 43), jako otchłań, gdzie "będzie płacz i zgrzytanie zębów" (Mat. 8, 12).

2. Kary piekła będą trwały wiecznie.

 1. Ze względu na sprawiedliwość Boską. Wieczności piekła zaprzeczają ludzie, powołując się na miłość i miłosierdzie Boże. Tak, Bóg jest miłosierny, ale również i sprawiedliwy. Jeśli Bóg sprawiedliwie nagradza, to musi i sprawiedliwie karać.
  Grzech ciężki jest nieskończoną obrazą Boga. Wina bowiem tym większa, im wyżej stoi osoba obrażona, im większa jest odległość między obrażającym a obrażonym. Grzech zaś jest obrazą najwyższego Dobra - Boga. Każdy więc grzech ciężki zasługuje na wieczną karę, bo inna czasowa pogodzić się nie da z bezwzględną sprawiedliwością Stwórcy.

 2. Ze względu na mądrość Boską. Wieczności piekła domaga się również mądrość Boska. Bóg, jako najwyższy Prawodawca, ustanawiając prawa i przykazania, musi przez sankcję zabezpieczyć ich wykonanie. Taką sankcją jest tylko wieczna nagroda, względnie wieczna kara. Człowiek, gdy owładnie nim namiętność, mało się troszczy o karę, która kiedyś będzie miała koniec. Jedynie kara wieczna może go powstrzymać od grzechu i zbrodni.

3. Rodzaje kar piekielnych. Na czym polega piekło?

 1. Bezgraniczna rozpacz. Grzech jest odwróceniem serca ludzkiego od Boga i zwróceniem do stworzeń. Dlatego najcięższa i najokropniejsza kara za grzech polega na tym, że potępiony człowiek nigdy nie będzie mógł oglądać Boga. "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny" (Mat. 25, 41). Będzie odczuwał nieprzepartą tęsknotę za Najwyższym Dobrem, które utracił na wieki. Ogarnia go przeto bezgraniczna rozpacz, wobec której bledną najpotworniejsze tragedie ludzkie.

 2. Ogień piekielny. Pismo Św., mówiąc o ogniu piekielnym nie określa bliżej, jaki to ma być ogień. Pan Jezus używa takich ogólnikowych wyrażeń: "idźcie przeklęci w ogień wieczny"; "gdzie ogień nie gaśnie", "ogień przygotowany od początku świata". Niemniej Kościół dogmatycznie nie orzekł, na czym polega istota i działanie ognia piekielnego. Pewno, że nie będzie taki, jak nasz ziemski, ale mimo to potępionych przyprawi o niewypowiedziany ból i udrękę, jak to widać z przypowieści o Łazarzu i bogaczu.

 3. Wyrzuty sumienia. Bardzo dotkliwą karą w piekle będzie ów robak, który nigdy nie umiera, czyli dotkliwe wyrzuty sumienia. Sumienie nie daje potępionym spokoju i ustawicznie ich gryzie. Potępiony męczy się, dręczy i rozpacza, bo wie, iż on sam jedynie i wyłącznie jest przyczyną swego odrzucenia.

 4. "Ciemności zewnętrzne". Bez światła nie ma żadnego prawdziwego życia, albo tylko opłakane i nędzne. Światło słońca jest źródłem życia ziemskiego, światłem życia wiecznego jest Bóg.

Niebo.

1. Pojęcie nieba. Przez niebo rozumiemy miejsce szczęśliwości, jaką posiadają u Pana Boga aniołowie i ludzie, którzy zeszli z tego świata w łasce Bożej i odpokutowali całkowicie swoje winy.

2. Istnienie nieba. Istnienie nieba jest tak pewnym dogmatem jak istnienie Boga.

 1. Stwierdza nam tę prawdę Pismo Św., zwłaszcza Ewangelia św. Mateusza (5, 3; 8, 11; 11, 25; 16, 17). Słowa Pana Jezusa do łotra skruszonego nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Kiedy zaś Chrystus Pan miał odejść z tego świata, pocieszał Swych Apostołów słowami: ,,W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, idę przygotować wam miejsce" (Jan 14, 2).

 2. Sam rozum mówi nam, że niebo musi istnieć. Każdemu człowiekowi jest wrodzony stały popęd do szczęścia. Już na ziemi czyni on wszystko, aby go zaspokoić.

3. Istota szczęścia niebieskiego: Szczęście niebieskie polega w swej istocie na bezpośrednim oglądaniu i posiadaniu Boga. Tu na ziemi mamy bardzo słabe wyobrażenie o Bogu, a mówiąc o Nim, posługujemy się obrazami czy porównaniami. W niebie natomiast będziemy wprost patrzeć w istotę Bożą. "Teraz widzimy przez zwierciadło, przez podobieństwo, lecz wonczas "twarzą w twarz" (I. Kor. 13, 12). "Ujrzymy Go takim, jakim jest" (I. Jan 3, 2).
Nie tylko będziemy oglądać Boga twarzą w twarz, będziemy Go też posiadać. Jeśli już tu na ziemi przyjmując Boga pod postaciami chleba i wina, odczuwamy szczęście i radość, to zjednoczenie się z Bogiem stanie się źródłem niewysłowionej rozkoszy.
W jasności Boga poznamy plany mądrości i miłości Bożej. Będziemy szczęśliwi jako zwolnieni od ciężarów grzechu i niedoskonałości ziemskich. W niebie nie będzie już żadnej walki, żadnych pokus; wszystkie popędy i pragnienia skupią się wokół jednego dobra, którym będzie Bóg.
Szczęśliwość wypływająca z oglądania Boga stanie się również udziałem naszego ciała. Wolne od dolegliwości i ból tu piękne i chwalebne będzie uczestniczyło w szczęściu duszy, z którą współpracowało i cierpiało na ziemi.
Pełnia szczęścia niebieskiego będzie wypływała ze świadomości, że ono trwać będzie na wieki i nigdy nie może być utracone. Z widzenia Boga, najwyższego dobra i piękna, zrodzi się w duszy ogromna miłość ku Bogu i radość Jego posiadania. O takim szczęściu nie możemy mieć pojęcia nawet w przybliżeniu, bośmy takiego na ziemi nigdy nie zaznali. Dlatego św. Paweł mówi:
"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują" (I. Kor. 2, 9).

4. Pamięć o niebie powinna nas pobudzać do rozumnego wartościowania dóbr doczesnych, do starania się o życie nadprzyrodzone i do cierpliwego znoszenia dolegliwości doczesnych, "cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić" (Rzym. 8, 18). http://msza.net/i/cz08_0.html

Nihil obstat Poznań, dnia 8 września 1954 r.(-) Ks. dr Lech Kaczmarek, Cenzor

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XLIX ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/papa-francesco_20150123_messaggio-comunicazioni-sociali.html EPISKOPAT:http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6390.1,Przeslanie_Przewodniczacego_Rady_ds_Srodkow_Spolecznego_Przekazu_Konferencji_Episkopatu_Polski.html

Msze święte na żywo przez internet

w różnych językach:

http://msza-online.net/ http://media.aniolbeskidow.pl/

Papież Franciszek: Nie pytajmy, na którym kanale telewizji przemawia Jezus, tylko słuchajmy Go czytając każdego dnia Ewangelię.„Jeśli ktoś mi mówi, że nie chodzi na Mszę, bo jest zmęczony, ja mu odpowiadam, że jest głupi. Bo jeśli pójdzie na Mszę, otrzyma Jezusa i stanie się silniejszy” http://pl.radiovaticana.va/news/2015/02/09/papie%C5%BC_szuka%C4%87_jezusa_nie_w_telewizji,_tylko_w_ewangelii/1122387

na żywo

http://tv-trwam.pl/

http://tv-trwam.pl/na-zywo

Radio Maryja

http://www.radiomaryja.pl/

NASZ DZIENNIK

Radio Maryja - małopolskie

100.7

Rabka

małopolskieNa każdej poczcie i u Twojego listonosza , albo https://prenumerata.poczta-polska.pl

W RUCH S.A. - infolinia 801 800 803, (22) 693 70 00, albo www.prenumerata.ruch.com.pl

Pozostałe informacje tel. (22) 515 77 90 albo [email protected]

O nas | Reklama | Prenumerata | Kontakt


Radio Vaticana: Strona główna

http://media.vaticanradiowebcast.org/live/player.html?ch=1


Radio Rodzina: http://www.radiorodzina.pl/sluchaj/


Śląskie Radio: RAMÓWKA POZDROWIENIA MSZA ŚWIĘTA


Polskie Radio Londyn: http://elondyn.co.uk/player.php?bitrate=192


Polska: http://www.staropolska.pl/

Historia Polski polska przed wojenna - YouTube

Kresy: http://kresy24.pl/

http://rzecz-pospolita.com/sanktuaria/index.php3

Filmy Religijne: Filmy

FILMY RELIGIJNE DLA CIEBIE ›


Czytaj: NIEDZIELA GOSC NIEDZIELNY Mały Gość Niedzielny http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/media/

http://www.deon.pl/wiadomosci/ http://kosciol.wiara.pl/Najnowsze/2

Wyślij wirtualną kartkę na każdą okazję: Kartki wirtualne Z okazji urodzin

http://www.edycja.pl/multimedia_cards_view/card_id/2628http://spotkania.wiara.pl/Kartki Kartki wirtualne

Apteka internetowa: http://www.cefarm24.pl/?name=propolis Zakupy: http://www.dodomku.pl/

Serwis heraldyczno – genealogiczny http://www.herby.com.pl/ Tutaj: artykuł na temat poszukiwań genealogicznych i podstawy zasad heraldycznych, charakterystycznych dla polskiej heraldyki, które w zasadzie obowiązują do dzisiaj. Pojawiła się bowiem moda na tworzenie nowych herbów miast, powiatów. Również duchowni wyższego stopnia posługują się herbami.
Rozpoczynamy internetową publikację "Słownika Nazwisk Współcześnie w Polsce Używanych", który pozwoli sprawdzić ilu ludzi o danym nazwisku występuje w Polsce oraz jaki jest rozkład terytorialny ich występowania. Już teraz można skorzystać z wyszukiwarki - katalogu herbów. Wyszukiwarka umożliwia szukanie herbów według kryterium nazwiska, co umożliwia sprawdzenie jakimi herbami posługiwały się w przeszłości osoby o danym nazwisku.

Sprawdź znak akcyzy: https://www.banderolaakcyzowa.pl/

Gify: http://www.gify.nou.cz/ http://supergify.pl/ http://bestanimations.com/Nature/Fire/Candles/Candles.html

Pieśni: http://www.bibliotekapiosenki.pl/static:Strona_Glowna http://teksty.org/propozycje.php http://piosenkireligijne.pl/

Nuty: http://religijne.org/kategorie.html,27

MP3: http://www.edycja.pl/pliki_mp3 http://twojanuta.pl/category,piosenki-religijne.html http://wyszukiwarkamp3.eu/pobierz/8u4hhtRdOKn/de-press-suplikacje-swiety-boze

http://piosenkireligijne.pl/zagraniczne-koledy-i-piosenki-swiateczne/

MSW uruchomiło dwie bezpłatne e-usługi, które pozwolą online przed zakupem auta zweryfikować jego historię, a wysyłając dzieci na wypoczynek - sprawdzić, czy wiozący je autokar jest sprawny. www.historiapojazdu.gov.pl www.bezpiecznyautobus.gov.pl

Pytania do Biblii

"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu kilku dni, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.

Zanim wyślesz pytanie, PRZECZYTAJ KONIECZNIE!!! http://biblista.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=768&Itemid=678

Pytania według kolejności nadejścia: http://zapytajksiedza.republika.pl/all.html

h) Chcę pogadac z księdzem:
  - 7 dni w tygodniu, 24 godziny - telefoniczne pogotowie duchowe
  - http://wpatrzeniwslowo.pl/
  - GG 12868489 pn-pt g. 8-15 => http://gadugaduzaufania.blogspot.com/
  - [email protected]
i) 'Czy to grzech' i inne pytania nt. spowiedzi: www.spowiedz.pl;

j) Prośby o modlitwę: www.katolik.pl/skrzynka-intencji.html
ARCHIWUM
Ogłoszenia 13.09.2015
Ogłoszenia 07.09.2015
Ogłoszenia 30.08.2015
Ogłoszenia 23.08.2015
Ogłoszenia 16.08.2015
Ogłoszenia 09.08.2015
Ogłoszenia 02.08.2015
Ogłoszenia 26.07.2015
Ogłoszenia 19.07.2015
Ogłoszenia 12.07.2015
Ogłoszenia 05.07.2015
Ogłoszenia 28.06.2015
Ogłoszenia 21.06.2015
Ogłoszenia 14.06.2015
Ogłoszenia 07.06.2015
Ogłoszenia 31.05.2015
Ogłoszenia 24.05.2015
Ogłoszenia 17.05.2015
Ogłoszenia 10.05.2015
Ogłoszenia 03.05.2015
Ogłoszenia 26.04.2015
Ogłoszenia 12.04.2015
Ogłoszenia 05.04.2015
Ogłoszenia 29.03.2015
Ogłoszenia 22.03.2015
Ogłoszenia 15.03.2015
Ogłoszenia 08.03.2015
Ogłoszenia 01.03.2015
Ogłoszenia 22.02.2015
Ogłoszenia 15.02.2015
Ogłoszenia 08.02.2015
Ogłoszenia 01.02.2015
Ogłoszenia 25.01.2015
Ogłoszenia 18.01.2015
Ogłoszenia 11.01.2015
Ogłoszenia 04.01.2015
Ogłoszenia 28.12.2014
Ogłoszenia 21.12.2014
Ogłoszenia 14.12.2014
Ogłoszenia 07.12.2014
Ogłoszenia 30.11.2014
Ogłoszenia 23.11.2014
Ogłoszenia 16.11.2014
Ogłoszenia 09.11.2014
Ogłoszenia 02.11.2014
Ogłoszenia 26.10.2014
Ogłoszenia 19.10.2014
Ogłoszenia 12.10.2014
Ogłoszenia 05.10.2014
Ogłoszenia 28.09.2014
Ogłoszenia 21.09.2014
Ogłoszenia 14.09.2014
Ogłoszenia 07.09.2014
Ogłoszenia 31.08.2014
Ogłoszenia 24.08.2014
Ogłoszenia 17.08.2014
Ogłoszenia 10.08.2014
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014