PEREŁKI http://aforyzmy.internetdsl.pl/perelki.php?idwysw=7

BIBLIA http://biblia.info.pl/template.php?tpl=wspaniale_wersety

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmp.biblia&hl=pl

http://biblia.wiara.pl/kalendarz/69308.Cytat-dnia/2012-08-05

http://www.czytambiblie.pl/

Tysiące osób zebrało się w Jerozolimie, aby podziwiać ślub Esther Rokeach, wnuczki duchowego przywódcy ortodoksyjnych żydów z dynastii Belz. Ten jeden z największych chasydzkich rodów wywodzi się z ukraińskiej miejscowości Bełz, leżącej niedaleko polskiej granicy. http://swiat.newsweek.pl/chasydzki-slub-esther-rokeach-wnuczki-przywodcy-ortodoksyjnych-zydow,galeria,341449,1.html

Od 60 lat Kościół Katolicki prowadzi regularne duszpasterstwo w języku hebrajskim.

Przypomina o tym o. David Neuhaus SJ, wikariusz patriarchatu Jerozolimy dla wiernych hebrajskojęzycznych. O. Neuhausowi podlegają etniczni Żydzi, którzy tak jak on przyjęli wiarę katolicką, oraz nieżydowscy katolicy, którzy osiedlili się w Izraelu. Dziś, jak powiedział Radiu Watykańskiemu o. Neuhaus, jednym z głównych wyzwań jego wspólnoty jest sekularyzacja młodego pokolenia, która paradoksalnie prowadzi do formalnej konwersji na judaizm, aby w pełni zasymilować się z resztą społeczeństwa. Dotyczy to w szczególności młodych z rodzin polsko- i rosyjskojęzycznych, a także Filipińczyków. „Nawracają się na judaizm, ale nie po to, by być praktykującymi Żydami, lecz by być jak większość. Przyjmują kulturę laicką, bez odniesienia do religii, bo w takiej kulturze żyje zdecydowana większość ich kolegów z pracy, przyjaciół, sąsiadów... Są to młodzi, którzy wychowali się w rodzinach chrześcijańskich, ale poprzez szkołę, a przede wszystkim wojsko integrują się z zsekularyzowanym społeczeństwem. Jednak, by stać się w pełni członkiem tego społeczeństwa, muszą zrobić jeszcze jeden krok: nawrócić się na judaizm. Zazwyczaj dochodzi do tego w czasie służby wojskowej. To wtedy słyszą najczęściej: jeśli chcecie być tacy jak my, musicie porzucić chrześcijaństwo, które jest obce naszemu społeczeństwu. To jest główny problem, z którym borykają się nasi młodzi, zwłaszcza w wojsku” Inną okazją do apostazji jest też zawieranie małżeństwa. Żydzi nigdy nie poślubią kogoś, kto nie należy do ich religii – podkreśla ks. Neuhaus. http://pl.radiovaticana.va/news/2015/08/11/izrael_od_60_lat_katolicy_modl%C4%85_si%C4%99_po_hebrajsku/1164433

Pakistan: zemsta muzułmańskich krewnych za nawrócenie.

Pakistańscy muzułmanie krwawo zaatakowali swą krewną nawróconą na chrześcijaństwo i jej męża, którego zabili. Do tragedii doszło 30 lipca w Narang Mandi niedaleko (60 km) Lahauru. 23-letnia Nadia Din Meo zmieniła religię po ślubie z chrześcijaninem Aleemem Masihem. Jej muzułmańska rodzina uznała to za „hańbę”, której nie mogła znieść. Zaczęto grozić krewnym Aleema, a także obu małżonkom, którzy z tego powodu uciekli do innej miejscowości. Niestety zostali tam odnalezieni. Bracia Nadii  strzałami z broni palnej z zimną krwią zabili jej męża i ciężko ranili siostrę, która obecnie walczy o życie w szpitalu.

Jak twierdzi adwokat Anthony Aneeqa, sprawcy takich przestępstw pozostają często nieukarani, ponieważ wielu w zgodzie z prawem koranicznym uważa, że odstępcy od islamu zasługują na śmierć. 

Jeden z uczestniczących w zabójstwie krewnych Nadii oświadczył, „że jest szczęśliwy, iż zabił chrześcijanina. Jest pewny, że jest bohaterem, który pójdzie do nieba za to, że przywrócił rodzinie honor”

Rodzice nie dopuszczają do Nadii adwokata, żeby nie mogła złożyć zeznań i zidentyfikować sprawców przestępstwa. http://pl.radiovaticana.va/news/2015/08/03/pakistan_zemsta_muzu%C5%82ma%C5%84skich_krewnych_za_nawr%C3%B3cenie/1162739

Indonezja: Muzułmanie przeciw budowie kościoła http://pl.radiovaticana.va/news/2015/08/12/indonezja_muzu%C5%82manie_przeciw_budowie_ko%C5%9Bcio%C5%82a_/1164689

» Ilość jedzenia marnowana w Stanach Zjednoczonych i Europie pozwoliłaby wyżywić populację trzykrotnie liczniejszą niż aktualna populacja świata.

» Co sekundę na świecie wyrzuca się 50 ton odpadów.

» Recycling puszek pozwala oszczędzić wystarczająco energii by zasilić 4.4 miliona europejskich domów przez rok.

A to ciekawe...

Źródło: http://www.theworldcounts.com

Święci w Polsce i ich kult w świetle historii http://sancti-in-polonia.eu.interiowo.pl/

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

17 sierpnia - św. Jacek, prezbiter

20 sierpnia - św. Bernard z Clairvaux, opat i doktor Kościoła

21 sierpnia - św. Pius X, papież

22 sierpnia - Najświętsza Maryja Panna Królowa

23 sierpnia - bł. Władysław Findysz, prezbiter i męczennik

Rozmowa przez telefon główną przyczyną wypadków.

- Co czwarty wypadek drogowy spowodowany jest przez kierowców, którzy korzystają z telefonów. To nie tylko zagrożenie dla kierowcy, lecz również dla współpasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.

To niezwykle rozprasza kierowcę i jest wykroczeniem i GRZECHEM /!/. Używanie komórki rozprasza uwagę, prowadzi bowiem do wydłużenia czasu reakcji oraz zaburzenia dostrzegania i rozumienia informacji przekazywanych przez mózg. Przeciążenie to prowadzi do tzw. ślepoty z nieuwagi, kiedy to kierowca patrzy na drogę, jednocześnie nie widząc co się na niej dzieje.

Ważne jest także nastawienie współpasażerów. Podróżują oni z kierowcą, który rozmawia przez telefon komórkowy, albo pisze SMS-y – ponoszą oni współodpowiedzialność za bezpieczeństwo pozostałych osób, a także własne pasażerów, którzy np. zwrócą uwagę kierowcy, żeby tego nie robił, bo jest to niebezpieczne i może się skończyć tragicznie.

Rachunek sumienia z grzechów na drodze: „każde przekroczenie przepisów ruchu drogowego, a więc narażanie na niebezpieczeństwo życia własnego lub innych ludzi jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu – nie zabijaj.

Wieszamy w samochodach wizerunki świętych, przyklejamy na karoserie rybę, a jednocześnie nie szanujemy bliźnich – innych użytkowników dróg, jesteśmy egoistami, klniemy, wykonujemy obraźliwe gesty, lekceważymy przepisy ruchu. Takie zachowania to grzech, z którego katolik powinien się spowiadać i zdecydowanie dążyć do poprawy. http://superauto24.se.pl/porady/nie-przydzwon-za-kierownica-uzywanie-telefonu-w-trakcie-jazdy-zagraza-zyciu_591644.html

Tatrzański Park Narodowy http://www.radiomaryja.pl/multimedia/wsrod-skal-w-tatrzanskim-parku-narodowym/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=r8xpZXcZ9Z4&list=PLBPmB4dd7jO861BiqVvVekzVt3CNwE-Qd

Wolontariusze z Fundacji Niepodległości porządkują nekropolie na dawnych Kresach II Rzeczypospolitej.

03.08.2015 Mały Katyń nadal skrywa tajemnice

29.07.2015 Odnaleźli ofiary rzezi wołyńskiej

Na cmentarzu w Starym Wiśniowcu koło Zbaraża, gdzie przed laty znajdowała się znana magnacka siedziba, wolontariusze Fundacji oczyścili m.in. tablicę z epitafium poświęconym Michałowi Serwacemu Korybutowi Wiśniowieckiemu (1680–1744).

Video https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E0chXJwOGDk

https://forumemjot.wordpress.com/2014/02/21/zbrodnie-w-wisniowcu-dokonane-21-lutego-1944-r-przez-bandytow-ukrainskich-banderowcow/

https://www.facebook.com/dziennikrzeczpospolita?fref=photo

http://www.fundacja-niepodleglosci.pl/wydarzenia/wolyn-pamietajmy-pamietac/1345-wolyn-2015-recordatio-szczegolowy-program

http://www.radiomaryja.pl/informacje/polscy-wolontariusze-porzadkuja-cmentarze-na-kresach/

Polska strefa okupacyjna w Niemczech Deutsche Welle,

70 lat temu Haren nosiło polską nazwę Maczków

Prowincjonalne miasteczko Haren nad rzeką Ems w Dolnej Saksonii - trudno uwierzyć, że przed 70 laty nosiło polską nazwę Maczków i mieszkało w nim 5 tysięcy Polaków. Dopiero 6 września .09.1947 Haren zwrócono jego rodowitym mieszkańcom".

Cmentarze polskie poza granicami kraju http://www.nsik.com.pl/archiwum/220/a13.html

Polskie nekropolie na świecie


- Cmentarz Łyczakowski, Lwów (Ukraina). Jest to największa polska nekropolia poza granicami naszego kraju. Wieczny spoczynek znalazło tutaj około 20 tysięcy znanych Polaków, wśród nich są m.in. Artur Grottger, Gabriela Zapolska, Maria Konopnicka. Częścią Łyczakowa jest Cmentarz Orląt, gdzie pochowani są młodzi ludzie, głównie studenci i uczniowie, którzy polegli w trakcie walki z Ukraińcami o Lwów w latach 1918-1919. Historycy oceniają, że na Cmentarzu Orląt spoczywa  blisko 3 000 młodych żołnierzy.

- Rossa, Wilno (Litwa). Na polskim cmentarzu w Wilnie spoczywa 242 żołnierzy. Wśród wojskowych mogił centralne miejsce zajmuje grób matki Józefa Piłsudskiego, u której stóp spoczęło serce Marszałka. Miejsce pochówku wskazał sam Piłsudski. Ogłosił to siedem lat przed śmiercią na zjeździe Legionistów. Na Rossie spoczywają nie tylko żołnierze, ale także poeci, filozofowie i mężowie stanu. Na nagrobkach można odczytać nazwiska doskonale znane z kart historii i literatury, na przykład działacza politycznego Joachima Lelewela czy ojca poety Juliusza Słowackiego, Euzebiusza.

- Katyń, Twer (Rosja), Charków (Ukraina). Dziewięć lat temu otwarto trzy cmentarze upamiętniające polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku na rozkaz Stalina. W Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i Katyniu zginęło w sumie 25 700 Polaków, którzy po 17 września 1939 roku dostali się do niewoli radzieckiej. Pierwszą nekropolię upamiętniającą ofiary Katynia otwarto latem 2000 roku w Charkowie na Ukrainie, cmentarz w Katyniu (Rosja) poświęcono tego samego roku pod koniec lipca, trzeci cmentarz polskich ofiar  totalitaryzmu radzieckiego otwarto we wrześniu 2000 roku koło Tweru.

- Bolonia, Włochy. Największy z czterech polskich cmentarzy wojennych we Włoszech znajduje się na przedmieściu San Lazzaro w Bolonii. Spoczywa tu 1427 żołnierzy 2. Korpusu gen. Władysława Andersa  Armii Polskiej na Wschodzie. Armii, która miała być przepustką do wolnej Polski dla naszych rodaków z obozów jenieckich, z więzień, łagrów, zsyłki, z dalekiej północy, z Kołymy i Władywostoku. Żołnierze ci do Polski nie doszli.

- Monte Cassino (Włochy). Monte Cassino rozsławione piosenką o czerwonych makach jest chyba najbardziej znaną polską nekropolią. Cmentarz, położony między klasztorem benedyktyńskim a wzgórzem "593", stał się miejscem spoczynku dla 1070 polskich żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Karpackich, poległych w czasie walk we Włoszech. Przy wejściu znajdują się dwie rzeźby polskich orłów, a pośrodku wielkie koło z wkomponowanym krzyżem Virtuti Militari i płonącym zawsze zniczem. Na wielkim marmurowym okręgu widnieje napis: "Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli w jej służbie".

- Montmorency (Francja). Miasteczko Montmorency, położone kilkanaście kilometrów od Paryża, w XIX wieku było jednym z ośrodków Wielkiej Emigracji i dla wielu Polaków stało się miejscem ostatniego spoczynku. Znajdziemy tu mogiły tak znanych rodaków jak: Juliana Ursyna Niemcewicza, Cypriana Kamila Norwida, Ignacego Paderewskiego, a także grobowiec rodzinny Mickiewiczów, jednak bez prochów wieszcza, które zostały przeniesione w 1890 roku na Wawel.

- Pere-Lachaise, Paryż (Francja). Miejsce ostatniego spoczynku znalazło na Pere-Lachaise kilkudziesięciu Polaków, m.in. Fryderyk Chopin, generałowie Józef Wysocki, Walery Wróblewski i Jarosław Dąbrowski. Co roku najczęściej odwiedzanym grobem jest mogiła Fryderyka Chopina, udekorowana zniczami i kwiatami, wśród których zawsze znaleźć można ulubione przez kompozytora fiołki.

- Cmentarz Montmartre, Paryż (Francja). Wielu Polaków, którzy osiedli we Francji po powstaniu listopadowym, spoczywa na cmentarzu Montmartre, położonym w północnej części Paryża. Znajduje się tutaj grób J. Słowackiego z jego wizerunkiem w brązie i napisem po francusku Wielki poeta polski, grób jednak jest pusty, gdyż szczątki poety przeniesiono w roku 1927 na Wawel. Obok zbiorowej mogiły emigrantów, stoi zapomniana kaplica grobowa Sapiehów.

- Newark, Wrexham, Wellshill (Wielka Brytania). Najważniejszym polskim cmentarzem wojskowym w Anglii jest Newark, w Walii - Wrexham , a w Szkocji – Wellshill.
Newark to największa nekropolia Polskich Lotników. Spoczywa tu około 300 pilotów i weteranów Polskich Sił Powietrznych, i 57 spadochroniarzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, a także żołnierze innych formacji. Są też groby trzech prezydentów RP na uchodźstwie - Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Do roku 1993 spoczywał tam także gen. Władysław Sikorski, które prochy znajdują się teraz na Wawelu. Przy bramie głównej cmentarza we Wrexham ku czci spoczywających tu polskich żołnierzy i ich rodzin wzniesiono pomnik z inskrypcjami w językach polskim, angielskim i walijskim.

- Gunnesbury / Kensal Green / Cmentarz Św. Patryka, Londyn (Wielka Brytania). Cmentarz Gunnersbury w Londynie stał się miejscem spoczynku dla około 1600 Polaków, w tym prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata. Na cmentarzu Kensal Green, spoczywa polski podróżnik i geolog Paweł Edmund Strzelecki zdobywca najwyższego szczytu Australii (Góry Kościuszki). W kwaterze polskiej nazwanej Wzgórzem Orła Białego na cmentarzu w Highgate mieszczą się groby Stanisława Worcella – członka Towarzystwa Patriotycznego, uczestnika Powstania Listopadowego oraz Feliksa Topolskiego – znakomitego rysownika. Emigranci zarobkowi, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii na przełomie XIX i XX wieku spoczęli na Cmentarzu Św. Patryka. Na St. Mary's Roman Catholic Cemetery  (Rzymsko-katolicki Cmentarz Św. Marii) znajdziemy mogiły dwóch asów brytyjskiego wywiadu Krystyny Skarbek i Andrzeja Kowerskiego.

- Doylestown, Pensylwania (Stany Zjednoczone). Najbardziej znany polski cmentarz w USA, zwany "amerykańską Częstochową", znajduje się w Doylestown w Pensylwanii. Przy wejściu do tutejszego kościoła wmurowane jest serce Ignacego Paderewskiego, (jego grób znajduje się w Paryżu). Na przylegającym do świątyni cmentarzu leży między innymi dowódca Powstania Warszawskiego generał Antoni Chruściel.
ARCHIWUM
Ogłoszenia 09.08.2015 Ogłoszenia 02.08.2015
Ogłoszenia 26.07.2015
Ogłoszenia 19.07.2015
Ogłoszenia 12.07.2015
Ogłoszenia 05.07.2015
Ogłoszenia 28.06.2015
Ogłoszenia 21.06.2015
Ogłoszenia 14.06.2015
Ogłoszenia 07.06.2015
Ogłoszenia 31.05.2015
Ogłoszenia 24.05.2015
Ogłoszenia 17.05.2015
Ogłoszenia 10.05.2015
Ogłoszenia 03.05.2015
Ogłoszenia 26.04.2015
Ogłoszenia 12.04.2015
Ogłoszenia 05.04.2015
Ogłoszenia 29.03.2015
Ogłoszenia 22.03.2015
Ogłoszenia 15.03.2015
Ogłoszenia 08.03.2015
Ogłoszenia 01.03.2015
Ogłoszenia 22.02.2015
Ogłoszenia 15.02.2015
Ogłoszenia 08.02.2015
Ogłoszenia 01.02.2015
Ogłoszenia 25.01.2015
Ogłoszenia 18.01.2015
Ogłoszenia 11.01.2015
Ogłoszenia 04.01.2015
Ogłoszenia 28.12.2014
Ogłoszenia 21.12.2014
Ogłoszenia 14.12.2014
Ogłoszenia 07.12.2014
Ogłoszenia 30.11.2014
Ogłoszenia 23.11.2014
Ogłoszenia 16.11.2014
Ogłoszenia 09.11.2014
Ogłoszenia 02.11.2014
Ogłoszenia 26.10.2014
Ogłoszenia 19.10.2014
Ogłoszenia 12.10.2014
Ogłoszenia 05.10.2014
Ogłoszenia 28.09.2014
Ogłoszenia 21.09.2014
Ogłoszenia 14.09.2014
Ogłoszenia 07.09.2014
Ogłoszenia 31.08.2014
Ogłoszenia 24.08.2014
Ogłoszenia 17.08.2014
Ogłoszenia 10.08.2014
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013