http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

      29 VI

Poniedziałek. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Wieczorna Msza wigilijna
Dz 3, 1-10; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Ga 1, 11-20; J 21, 17d; J 21, 15-19;
Msza w dzień
Dz 12, 1-11; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b); 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;

      30 VI

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego.
Rdz 19, 15-29; Ps 26 (25), 2-3. 9-10. 11-12 (R.: por. 3a); Ps 130 (129), 5; Mt 8, 23-27;

      1 VII

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona, biskupa.
Rdz 21, 5. 8-20; Ps 34 (33), 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 7a); Am 5, 14; Mt 8, 28-34;

      2 VII

Czwartek. Dzień powszedni.
Rdz 22, 1-19; Ps 116A (114), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); 2 Kor 5,19; Mt 9, 1-8;

      3 VII

Piątek. Święto św. Tomasza Apostoła.
Ef 2, 1 19-22; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 20, 29; J 20, 24-29;

      4 VII

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.
Rdz 27, 1-5. 15-29; Ps 135 (134), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3); Jk 1, 18; Mt 9, 14-17;

      5 VII

Czternasta Niedziela zwykła.
Ez 2, 2-5; Ps 123 (122), 1-2a. 2bcd. 3-4 (R.: por. 1); 2 Kor 12, 7-10; Łk 4, 18; Mk 6, 1-6;

Inne Foto: http://parafia.rabka.swmm.eu/galeria_siostry_elzbiety.php

Ogród w Goczałkowicach: http://www.kapias.pl/

Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ http://jasnagora.com/zdjecieNowe.php?id=271841.jpg

dźwięki z wydarzenia: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-9418

Różańcowe dzieci na Jasnej Górze: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-9421

Modlą się o trzeźwość Narodu: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-9423

Eutanazja zdrowej fizycznie 24 latki. Nawet nie uprzedzili jej syna:
http://gosc.pl/doc/2559048.Eutanazja-zdrowej-fizycznie-24latki

http://gosc.pl/doc/2152227.Eutanazja-Belgijki-Nawet-nie-uprzedzili-jej-syna

W Sejmie wystawiono oryginał Listu Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich z 1965 r. http://www.cdim.pl/en/edukacja/zasoby-edukacyjne/teksty/52-oficjalne-teksty-kocioa-katolickiego/49-1965-11-18-ordzie-biskupow-polskich-do-niemieckich

Odpowiedź biskupów niemieckich na Orędzie biskupów ...

Obchody Millennium miały miejsce 03.05.1966 na Jasnej Górze, bez Papieża Pawła VI. http://www.echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=3405&idd=8

17.04.1966 - uroczystości kościelne odbywały się w Poznaniu, a równolegle  z nimi uroczystości państwowe "odprawiał" Gomułka, który grzmiał z trybuny, że "umysł przewodniczącego Episkopatu polskiego" musi być "ograniczony i wyzbyty narodowego poczucia państwowości. (...) Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=3Hutp3mwJVY .

W trakcie obchodów milenijnych dochodziło do ataków milicji i ZOMO na wiernych, do rozpędzania procesji, na koniec zaś władze zablokowały peregrynację i aresztowały kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Z drugiej strony zaangażowały cały aparat państwowy do odciągania ludzi od uroczystości kościelnych i przymusowego nakłaniania ich do udziału w organizowanych z ogromnymi nakładami imprezach świeckich Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jeszcze w 1967 r. w akcie bezsilnej zemsty prymasowi Wyszyńskiemu służby komunistyczne nie wydały paszportu i nie zezwoliły na wyjazd do Rzymu. Ekipa Gomułki budowała swój przekaz propagandowy na podkreślaniu wrogości do Niemców.

Na Wielką Nowennę polskiego Kościoła partia odpowiadała represjami. Już w 1958 r. nakazano, że lekcje religii w szkole mogą się odbywać tylko na jednej lekcji w tygodniu, po skończeniu innych zajęć. Po nagonce na religię, przyszła kolej na usuwanie krzyży. Dlaczego? Bo hasło Nowenny na rok 1957/58 brzmiało: "Wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom".


25 września 1953 r. uwięziony przez komunistyczne władze prymas Stefan Wyszyński, przebywając w więzieniu w Stoczku Warmińskim, 8 grudnia, dokonał aktu osobistego oddania się w niewolę Matce Bożej za wolność Kościoła i Polski, a przebywając w kolejnym miejscu odosobnienia, w Prudniku, postanowił odnowić Śluby Jana Kazimierza, zaś w Komańczy na Podkarpaciu, 16 maja 1956 r., skomponował uroczysty tekst Ślubów Narodu i określił tematy Wielkiej Nowenny: 1957/1958 - Polska wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej, Kościołowi i Jego Pasterzom; /Już w 1958 r. nakazano, że lekcje religii w szkole mogą się odbywać tylko na jednej lekcji w tygodniu, po skończeniu innych zajęć. Po nagonce na religię, przyszła kolej na usuwanie krzyży. Dlaczego? Bo hasło Nowenny na rok 1957/58 brzmiało: "Wierni Bogu, Krzyżowi…”/. 1958/1959 - Żyjemy w łasce uświęcającej; 1959/1960 - W obronie życia, dusz i ciał; 1960/1961 - Świętość małżeństwa sakramentalnego; 1961/1962 - Rodzina Bogiem silna; 1962/1963 - Młodzież wierna Chrystusowi; 1963/1964 - Sprawiedliwość z miłością złączona; 1964/1965 - Zwalczamy wady narodowe - zdobywamy cnoty społeczne; 1965/1966 - Na służbie Bogurodzicy - Królowej Polski.
26.08.1956 bp Michał Klepacz, w imieniu uwięzionego Prymasa, odczytał tekst Ślubów Jasnogórskich.
Po uwolnieniu kard. Wyszyńskiego 27.10.1956 – wykonano Kopię Obrazu Jasnogórskiego, którą poświęcił 14.05.1957 Pius XII i od 29 sierpnia tegoż roku peregrynowała po Polsce. Kiedy ówczesne władze partyjno-państwowe nie zgodziły się na przyjazd papieża Pawła VI do Polski na milenijne uroczystości, ten skierował do Polaków specjalny list milenijny, który odczytano we wszystkich polskich kościołach w niedzielę 20 marca 1966 r.

Wszędzie, gdzie odbywały się diecezjalne uroczystości milenijne, towarzyszyło im ogromne zainteresowanie ze strony wiernych. Pojawiały się jednak również trudności w obchodach, inspirowane przez władze partyjne. Polegały one przede wszystkim na organizowaniu w tych samych dniach konkurencyjnych spotkań, wieców, uroczystości, zamykaniu trasy przejazdu czy nawet zatrzymywaniu przez milicję przybywającego na uroczystości Obrazu Nawiedzenia. W czasie każdego przejazdu milicja zatrzymywała samochód, przewożący obraz, a kilkakrotnie zmusiła kierowcę do jechania inną trasą niż tą, przy której, czekając na obraz, stali ludzie.

Tak stało się także 20 czerwca 1966 roku, gdy obraz w kolumnie aut, w której jechał także prymas, zmierzał z Fromborka do Warszawy. „Zatrzymano nas w pustym polu, w miejscowości Liksjany, w odległości 18 km od Ostródy (...) - notował tego samego dnia prymas Wyszyński. — Wokół pole; stoi radiowóz i motocykl. Wszystkie wozy zatrzymują się. Zjawiają się coraz liczniejsze wozy MO, głównie radiowozy, motocykle i syrenki. (...)  Po godzinie daremnych rozmów zaczyna się akcja. Od strony Pasłęka nadjechały kolumny zmotoryzowane MO na motocyklach, mercedesach, radiowozach i syrenkach. Szyk bojowy.

Ksiądz Biskup Piotr Gołębiowski i ks. Roman Kotlarz podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 1972 r.

Zamknięto drogę do Ostródy; ludzie gromadzą się z daleka.  Ursusy z motocyklów  idą hitlerowskim krokiem ku żukowi. Stają  w pewnej odległości. Księża otoczyli wóz z Obrazem. Chwila wyczekiwania. Zażądano próby wozu. Księża opierają się. Niemal siłą wpakował się do wozu jakiś drab z MO”. Próba wozu zakończyła się wyjechaniem żuka z kolumny i „uprowadzeniem” obraz. „Nad nami krąży helikopter. Mamy wrażenie, że jesteśmy na froncie wojennym” - notował prymas. Milicja zawiozła obraz wprost do katedry w Warszawie. 

2 września prymas zdecydował, że obraz pojedzie na uroczystości do Katowic. Ale nie dojechał. Pod Będzinem został „aresztowany”. W akcji  uczestniczyło 50 funkcjonariuszy MO. Obraz zawieźli na Jasną Górę. Paulinom zagrożono, że jeżeli zostanie wywieziony, oni stracą klasztory w Warszawie i seminarium na Skałce w Krakowie. Zakonnicy umieścili obraz w kaplicy św. Pawła, za kratą i opatrzyli napisem: „Tu znajduje się uwięziony przez Władze Obraz, który wędrował po Polsce”. Przy bramach klasztoru władze ustawiły posterunki milicji. Odtąd wszystkie samochody wyjeżdżające z klasztoru były rewidowane, także samochód prymasa. Tymczasem po Polsce wędrowały puste ramy kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, bo choć milenium się zakończyło, to peregrynacja obrazu po kolejnych diecezjach była kontynuowana.  Po raz pierwszy wierni zamiast obrazu witali puste ramy w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Istnieje przypuszczenie, że autorem tego pomysłu - witania pustych ram - był kard. Karol Wojtyła. Puste ramy na wiernych robiły ogromne wrażenie. Był to wymowny znak braku wolności religijnej w Polsce. Puste ramy wędrowały po Polsce do 1972 roku. Obraz wykradł z Jasnej Góry ks. Józef Wójcik, wówczas wikariusz w parafii w Radomiu, dziś emerytowany proboszcz w Suchedniowie. https://www.youtube.com/watch?v=4jDbt_OKqLM . O swoim planie poinformował prymasa Wyszyńskiego, z  którego błogosławieństwem potajemnie, przy pomocy dorobionego klucza wykradł obraz z klasztoru. Pomagał mu w tym ks. Roman Siudek  oraz dwie zakonnice: s. Helena Trętowska i s. Maria Kordos. Pierwotnie akcję zaplanowano na 12 czerwca, ale jak wspominał ks. Wójcik, „pękło mydło”,  w którym chcieli wykonać odbicie klucza do kaplicy. Akcję przenieśli na następny dzień, 13 czerwca.  Księża wynieśli obraz  z kaplicy, a zakonnice nyską wywiozły go z Jasnej Góry. Obraz przewieziono do Radomia. Przez kilka dni był ukrywany. Na szlak wędrówki powrócił  18 czerwca 1972 roku, gdy na rozpoczęcie uroczystości nawiedzenia obrazu, został wniesiony w procesji przez biskupów, z prymasem i kard. Wojtyłą na czele. W tym czasie, od 14 czerwca, SB prowadziła akcję  pod kryptonimem „Fala”, która miała wyjaśnić jak doszło do zniknięcia obrazu z Jasnej Góry. Przesłuchiwany był nawet ks. Wójcik, który był przez kogoś widziany w Częstochowie. Ale ani jemu, ani nikomu innemu z tego powodu nic się nie stało. Edward Gierek nie chciał już konfliktów z Kościołem i nie przeszkadzał peregrynacji obrazu. Trwała ona nieprzerwanie do 12 października 1980 roku. W sumie kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawiedziła ponad 8 000 kościołów i kaplic w ponad 7000 parafii. Od 1985 roku trwa druga peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
ARCHIWUM
Ogłoszenia 21.06.2015
Ogłoszenia 14.06.2015
Ogłoszenia 07.06.2015
Ogłoszenia 31.05.2015
Ogłoszenia 24.05.2015
Ogłoszenia 17.05.2015
Ogłoszenia 10.05.2015
Ogłoszenia 03.05.2015
Ogłoszenia 26.04.2015
Ogłoszenia 12.04.2015
Ogłoszenia 05.04.2015
Ogłoszenia 29.03.2015
Ogłoszenia 22.03.2015
Ogłoszenia 15.03.2015
Ogłoszenia 08.03.2015
Ogłoszenia 01.03.2015
Ogłoszenia 22.02.2015
Ogłoszenia 15.02.2015
Ogłoszenia 08.02.2015
Ogłoszenia 01.02.2015
Ogłoszenia 25.01.2015
Ogłoszenia 18.01.2015
Ogłoszenia 11.01.2015
Ogłoszenia 04.01.2015
Ogłoszenia 28.12.2014
Ogłoszenia 21.12.2014
Ogłoszenia 14.12.2014
Ogłoszenia 07.12.2014
Ogłoszenia 30.11.2014
Ogłoszenia 23.11.2014
Ogłoszenia 16.11.2014
Ogłoszenia 09.11.2014
Ogłoszenia 02.11.2014
Ogłoszenia 26.10.2014
Ogłoszenia 19.10.2014
Ogłoszenia 12.10.2014
Ogłoszenia 05.10.2014
Ogłoszenia 28.09.2014
Ogłoszenia 21.09.2014
Ogłoszenia 14.09.2014
Ogłoszenia 07.09.2014
Ogłoszenia 31.08.2014
Ogłoszenia 24.08.2014
Ogłoszenia 17.08.2014
Ogłoszenia 10.08.2014
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013