ROZDZIAŁ PIERWSZY. CO SIĘ DZIEJE W NASZYM DOMU

ROZDZIAŁ DRUGI. EWANGELIA STWORZENIA

ROZDZIAŁ TRZECI. LUDZKI PIERWIASTEK KRYZYSU EKOLOGICZNEGO

ROZDZIAŁ CZWARTY. EKOLOGIA INTEGRALNA

ROZDZIAŁ PIĄTY. WYTYCZNE I DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ SZÓSTY. EDUKACJA I DUCHOWOŚĆ EKOLOGICZNA

Polska : Prof. Zoll: To bardzo niebezpieczny przepis

dodane 2015-06-19 09:48

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll skrytykował zapis projektu ustawy o in vitro, który pozwala na uznanie ojcostwa mężczyzny, który ani nie jest ojcem genetycznym, ani nie jest związany z jego matką. - To bardzo niebezpieczny przepis - podkreśla prof. Zoll w rozmowie z "Gosc.pl".

Roman Koszowski /foto gość Prof. Andrzej Zoll

Według niego, niebezpieczeństwo polega na tym, że takie prawo tworzyłoby zupełnie przypadkowe więzi rodzicielskie, bo za ojca dziecka mógłby być uznany ktoś, kto nie jest ani genetycznym ojcem, ani nie jest mężem matki dziecka.

Czy daje to możliwości zafundowania sobie dziecka przez homoseksualistę bądź parę homoseksualistów? Czy otwiera furtkę dla działalności surogatek, czyli handlu dziećmi?

- Tak przepis nie zabezpiecza przed takimi sytuacjami - przyznał prof. Zoll, dodając, że obecnie stosowane zabezpieczenia w prawie rodzinnym istnieją, a wprowadzenie omawianego przepisu bardzo by te zabezpieczenia poluzowało.

- Sąd Najwyższy bardzo ostro skrytykował ten projekt. Ja się z tym stanowiskiem w pełni zgadzam - stwierdził były prezes Trybunału Konstytucyjnego

Jego zdaniem, proponowany przepis jest sprzeczny z Konstytucją i to aż z trzema jej fundamentami:

Niestety, rozwiązanie to zaakceptował już i Sejm, i Senat. Cała ustawa wraca teraz do Sejmu, który ostatecznie będzie nad nią głosował 25 albo 26 czerwca. Istnieje więc jeszcze możliwość odrzucenia całego projektu ustawy, który zaproponował rząd. http://gosc.pl/doc/2550351.Prof-Zoll-To-bardzo-niebezpieczny-przepis

Święty z charakterem

dodane 2015-06-18 22:22

W krakowskich Łagiewnikach odbyła się premiera filmu "Niezłomny patron Polski" o św. Andrzeju Boboli.

Miłosz Kluba /Foto Gość Premiera filmu o św. Andrzeju odbyła się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

Film, którego narratorem jest Krzysztof Ziemiec, łączy w sobie wywiady, zdjęcia archiwalne, reprodukcje obrazów i grafik oraz fabularyzowane sceny okrutnej śmierci męczeńskiej św. Andrzeja.

Z jednej strony "Niezłomny patron Polski" to opowieść o upartym świętym z twardym charakterem, którego losy - a później losy jego kultu - były mocno splecione z dziejami naszego kraju (wystarczy przypomnieć Józefa Piłsudskiego, który chciał zbrojnie odbić ciało jezuity, przechowywane na terenie Rosji). Z drugiej znalazły się tam świadectwa osób, które doświadczyły jego działania w swoim życiu.

- Zapewniam, że jeśli się cokolwiek, choćby minimalnego, zrobi dla niego, to on odpłaca stokrotnie - mówi Agnieszka Pers, jeden z reżyserów filmu. - Jest też człowiekiem, który potrafi niesamowicie namieszać w życiu ludzi.

Jednym z bohaterów filmu jest ks. Józef Niżnik, który pracuje w Strachocinie, miejscu urodzin męczennika. Pierwszy raz przyjechał tam 30 lat temu, by zastąpić proboszcza - miał zostać zaledwie na trzy tygodnie. Tamtejsza parafia uważana była w tym czasie za miejsce, w którym straszy duch nieznanego kapłana.

W rozmowie z K. Ziemcem ks. Niżnik opowiada, jak podjął się wyjaśnienia tej sprawy i jak w Strachocinie rozpoczął się kult św. Andrzeja Boboli.

Kontrowersyjne objawienia, fabularne sceny męczeństwa - to tylko niektóre z wyzwań, z którymi musiała się zmierzyć ekipa realizująca film o świętym jezuicie.

- Nie chcieliśmy przegiąć w żadną stronę. Wiedzieliśmy, że to nie może być ani dokument, który zanudzi, ani pusty fajerwerk - przekonuje Przemysław Martyński, główny operator. - To musiało być połączenie lekkiej narracji z przekazaniem wszystkich ważnych rzeczy.

Emisja filmu "Niezłomny patron Polski" planowana jest w TVP. Wydawnictwo "La Salettte" księży misjonarzy saletynów rozprowadza dokument także na DVD, wraz z albumem przedstawiającym miejsca kultu św. Andrzeja Boboli.

https://e-religijne.pl/pl/p/Niezlomny-Patron-Polski.-Swiety-Andrzej-Bobola-album-i-film-na-DVD/7969

św. Andrzej Bobola

Śmierć męczeńską poniósł w Janowie Poleskim 16 maja 1657. (Dawniej - Janów Poleski, obecnie - biał. Іванава, Iwanawa, ros. Иваново, Iwanowo – miasto na Białorusi).

http://www.youtube.com/watch?v=5edcXeNkYtM&list=PL5D057E71FEDB5717

http://adonai.pl/ludzie/?id=74 : Żywot Św. Andrzeja

http://adonai.pl/modlitwy/?id=19 : Modlitwy

http://www.youtube.com/watch?v=vCd92izDg14 :Widzialne i Niewidzialne

http://www.youtube.com/watch?v=DYNQkOINDrs :Powrót Relikwi w 1938r.

http://www.youtube.com/watch?v=I8oNPBlG8ng :Pielgrzymka z Relikwiami

http://www.youtube.com/watch?v=UY12A3SEHf4 :W Strachocinie

http://www.youtube.com/watch?v=PB9I1V2UJH0 :Będzin

http://www.youtube.com/watch?v=tjrgE1l320M :Warszawa

Powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do Ojczyzny (Warszawa A. D. 1938)

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3
24 czerwca Narodzenie św. Jana Chrzciciela

28 czerwca - św. Ireneusz, biskup i męczennik

Papież o prawosławiu: Możliwe zmiany ws. daty Wielkanocy http://www.fronda.pl/a/papiez-o-prawoslawiu-mozliwe-zmiany-ws-daty-wielkanocy,52704.html

Rosyjskie „niet” dla wspólnej Wielkanocy http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/16/rosyjskie_%E2%80%9Eniet%E2%80%9D_dla_wsp%C3%B3lnej_wielkanocy_/1151938

Zjednoczone Emiraty Arabskie - nowy kościół dla 60 000 wiernych http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/12/niech_katolicy_emirat%C3%B3w_arabskich_daj%C4%85_%C5%9Bwiadectwo_wiary/1151066

Zabytkowy kościół w Izraelu podpalony. Policja zatrzymała studentów jesziwy - Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2015 13:41

Ko­ściół Roz­mno­że­nia Chle­ba i Ryb http://m.dziennik.pl/wiadomosci/swiat/zabytkowy-kosciol-w-izraelu-podpalony-policja-zatrzymala-studentow-jesziwy

Pod­pa­lo­no Ko­ściół Roz­mno­że­nia Chle­ba i Ryb z IV wieku nad Je­zio­rem Ga­li­lej­skim na pół­no­cy Izra­ela. We­dług do­nie­sień me­dial­nych, ogień znisz­czył ko­ściel­ne biuro piel­grzym­ko­we i przy­ko­ściel­ną salę spo­tkań. Na jed­nej ze ścian spraw­cy na­ma­lo­wa­li napis "fał­szy­wi mi­strzo­wie będą znisz­cze­ni".

W związ­ku z pod­pa­le­niem za­trzy­ma­no dzie­się­ciu stu­den­tów je­szi­wy - ży­dow­skiej szko­ły tal­mu­dycz­nej dla nie­żo­na­tych męż­czyzn. Atak po­tę­pi­ła wi­ce­mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Tzipi Ho­to­ve­ly. Za­pew­ni­ła, że Izra­el sza­nu­je wol­ność re­li­gij­ną. Wy­ra­zi­ła na­dzie­ję, że po­li­cja zrobi wszyst­ko, by spraw­cy sta­nę­li przed sądem i by za­po­biec po­dob­nym sy­tu­acjom w przy­szło­ści. Ko­ściół Roz­mno­że­nia Chle­ba i Ryb po­wstał na miej­scu świą­ty­ni z IV wieku. Upa­mięt­nia­ła ona roz­mno­że­nie pię­ciu bo­chen­ków chle­ba i dwie ryby tak, że dało się nimi na­kar­mić tłumy, przy­by­łe nad Je­zio­ro Ga­li­lej­skie, by słu­chać na­ucza­nia Chry­stu­sa.

Sanktuaria: http://sanktuaria.maps24.eu/?cat=1

Medjugorje: Papież Franciszek raczej zbyt szybko nie wypowie się na temat objawień maryjnych w Medjugorje. Nie nastąpi przed wakacjami. http://gosc.pl/doc/2541831.Kiedy-stanowisko-Watykanu-ws-Medjugorje. Planowane w Sestoli we włoskiej archidiecezji Modena spotkanie z jedną z wizjonerek z Medjugorja zostało odwołane na prośbę Kongregacji Nauki Wiary. http://gosc.pl/doc/2532649.Odwolane-spotkanie-z-wizjonerka-z-Medjugorja

Syria: figura Matki Bożej znów w Maaluli http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/16/syria_figura_matki_bo%C5%BCej_zn%C3%B3w_w_maaluli/1151937

60 000 000 ludzi zmuszonych do opuszczenia domów w 2014 r.
http://fakty.interia.pl/swiat/news-60-mln-ludzi-zmuszonych-do-opuszczenia-domow-w-2014-r,nId,1837529#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox


Trudno uwierzyć, że historia Asii Bibi ma miejsce w XXI wieku. Chrześcijanka z Pakistanu została skazana na śmierć za rzekomą obrazę proroka Mahometa. Od lat oczekuje wyroku w więzieniu. Rodzina i organizacje międzynarodowe próbują jej pomóc. Film "Uwolnić Asię Bibi" polskich reżyserów ujawnia nieznane dotąd fakty, które mogą pomóc niewinnej kobiecie przetrzymywanej w pakistańskim więzieniu. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/film-polskich-rezyserow-moze-pomoc-pakistance-nieslusznie-skazanej-na-smierc/cxnyee

13-latka urodziła dziecko poczęte w wyniku gwałtu. "Bóg mi pobłogosławił" - mówi dziś o synu http://www.fronda.pl/a/13-latka-urodzila-w-wyniku-gwaltu-bog-mi-poblogoslawil-mowi-dzis-o-synu,52860.html

Niesamowite! Małżeństwo oczekuje czwartej pary bliźniąt! http://www.fronda.pl/a/niesamowite-malzenstwo-oczekuje-czwartej-pary-blizniat,52875.html

Kto przeprosi prof. Chazana... http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/niedziela201520-chazan.html

Jej opowieść to kropla w morzu pamięci o Auschwitz http://wroclaw.gosc.pl/doc/2548630.Wspomnienie-numer-13174

Ścieżka edukacyjna w Rezerwacie Bór na Czerwonem http://www.fotografie.nowytarg.pl/sciezka-edukacyjna-w-rezerwacie-bor-na-czerwonem

Nowym szlakiem z Mszany Dolnej do Rabki Zdrój http://www.fotografie.nowytarg.pl/nowym-szlakiem-z-mszany-dolnej-do-rabki-zdroj

Rozmowa z Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim - honorowym dawcą krwi http://krewniacy.com.pl/?action=showArticle&id=2114


Cud za wstawiennictwem bł. Matki Teresy http://gosc.pl/doc/2542890.Cud-za-wstawiennictwem-bl-Matki-Teresy


Oferta wakacyjna KSM: modlitwa, rajdy, szkoły tańca, języków http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/16/oferta_wakacyjna_ksm_modlitwa,_rajdy,_szko%C5%82y_ta%C5%84ca,_j%C4%99zyk%C3%B3w/1151944


Legitymacja szkolna bez PESEL-u jest nieważna
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-legitymacja-szkolna-bez-pesel-u-jest-niewazna,nId,1836917#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox


Apelują do młodych: "Bądź bezpieczny nad wodą!" http://bydgoszcz.tvp.pl/20488099/apeluja-do-mlodych-badz-bezpieczny-nad-woda

Dla ochłody - kurtyny wodne http://s.tvp.pl/images2/6/1/b/uid_61b31e54b842b094acd9131cc6df0c291434216767583_width_736_play_0_pos_0_gs_0_height_414.jpg


Humor : Ks. Proboszcz wybiera się na urlop do Krynicy, ale trzyma to w tajemnicy. Na końcu Mszy Św. powiedział wiernym, że go nie będzie miesiąc. A na to, inteligentny Organista zaśpiewał : „ Witaj KRYNICO!...”

Pasterka 2012 w Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce Zdroju

Msza Rezurekcyjna Zmartwychwstania Pańskiego w Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju 2015

Peregrynacja Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce Zdroju 1of3

Peregrynacja Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce Zdroju 3of3

Peregrynacja Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce Zdroju 2of3

Marcin Masecki & Ziv Ravitz Rabka-Zdrój 18.06.2008

04.06.2015 Boże Ciało w Rabce-Zdroju

35 lecie kapłaństwa ks. dr Pawła Duźniaka
ARCHIWUM
Ogłoszenia 14.06.2015
Ogłoszenia 07.06.2015
Ogłoszenia 31.05.2015
Ogłoszenia 24.05.2015
Ogłoszenia 17.05.2015
Ogłoszenia 10.05.2015
Ogłoszenia 03.05.2015
Ogłoszenia 26.04.2015
Ogłoszenia 12.04.2015
Ogłoszenia 05.04.2015
Ogłoszenia 29.03.2015
Ogłoszenia 22.03.2015
Ogłoszenia 15.03.2015
Ogłoszenia 08.03.2015
Ogłoszenia 01.03.2015
Ogłoszenia 22.02.2015
Ogłoszenia 15.02.2015
Ogłoszenia 08.02.2015
Ogłoszenia 01.02.2015
Ogłoszenia 25.01.2015
Ogłoszenia 18.01.2015
Ogłoszenia 11.01.2015
Ogłoszenia 04.01.2015
Ogłoszenia 28.12.2014
Ogłoszenia 21.12.2014
Ogłoszenia 14.12.2014
Ogłoszenia 07.12.2014
Ogłoszenia 30.11.2014
Ogłoszenia 23.11.2014
Ogłoszenia 16.11.2014
Ogłoszenia 09.11.2014
Ogłoszenia 02.11.2014
Ogłoszenia 26.10.2014
Ogłoszenia 19.10.2014
Ogłoszenia 12.10.2014
Ogłoszenia 05.10.2014
Ogłoszenia 28.09.2014
Ogłoszenia 21.09.2014
Ogłoszenia 14.09.2014
Ogłoszenia 07.09.2014
Ogłoszenia 31.08.2014
Ogłoszenia 24.08.2014
Ogłoszenia 17.08.2014
Ogłoszenia 10.08.2014
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013