http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

      31 V

Dziewiąta Niedziela zwykła. Uroczystość Najświętszej Trójcy.
Pwt 4, 32-34. 39-40; Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12b); Rz 8, 14-17; Ap 1, 8; Mt 28, 16-20;

      1 VI

Poniedziałek. Wspomnienie św. Justyna, męczennika.
Czytania z dnia:
Tb 1, la. 2; 2, 1-9 Wlg; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1a); Ap 1, 5a; Mk 12, 1- 12;
albo czytania ze wspomnienia:
1 Kor 1, 18-25; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); Mt 5, 16; Mt 5, 13-19;

      2 VI

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Marcelina i Piotra, męczenników.
Tb 2,10-23; Ps 112,1-2.7-8.9; Por. Ef 1,17-18; Mk 12,13-17;

      3 VI

Środa. Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.
Czytania z dnia:
Tb 3, 1-11. 24-25 Wlg; Ps 25 (24), 2-3. 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 1b); 2 Tm 1, 10b; Mk 12, 18-27;
albo czytania ze wspomnienia:
2 Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); Mt 5, 3; Mt 5, 1-12a;

      4 VI

Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Wj 24, 3-8; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 13); Hbr 9, 11-15; J 6, 51; Mk 14, 12-16. 22-26;

      5 VI

Piątek. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.
Czytania z dnia:
Tb 11,5-17; Ps 146 (145), 1-2 i 6c. 7-8. 9-10 (R.: por. 2a); J 14, 23; Mk 12, 35-37;
albo czytania ze wspomnienia:
Dz 26, 19-23; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 10, 14; J 10, 11-16;

      6 VI

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Norberta, biskupa.
Tb 12,1.5-15.20 Wlg; Tb 13,2.6.7; Mt 5,3; Mk 12,38-44;

      7 VI

Dziesiąta Niedziela zwykła.
Rdz 3,9-15; Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8; 2 Kor 4,13-5,1; J 12,31b-32; Mk 3,20-35;

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec Opatrznością swoją wszystkim rządzisz, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami, Panie nad wszystkimi panującymi, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski swojej przyjmujesz, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, którego imieniem jest zawsze miłosierdzie, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Panie.
Przez wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego,
Przez wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego,
Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego,
Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich,
Prosimy niegodne stworzenia twoje, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali,
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali,
Abyś zgodę i pokój między władzą a ludem pomnażać raczył,
Abyś kraj nasz i to miejsce od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył,
Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył,
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, odpuść nam Panie.
Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, wysłuchaj nas, Panie.
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

http://www.wykop.pl/ramka/2045076/krakow-warszawa-lowicz-myszyniec-procesje-bozego-ciala-na-starych/

Przed wojną procesja podążała z wawelskiej katedry na Rynek Główny. http://www.janpawel2.pl/kardyna

https://www.youtube.com/watch?v=ytFIoAw9Pzs

https://www.youtube.com/watch?v=NpIAV2JKo0w

https://www.youtube.com/watch?v=QR9BQy4Jz2M

Zacząłem uczestniczyć w procesjach Bożego Ciała na Wawelu, będąc ministrantem u 00. Kapucynów - wspomina Andrzej Lorenc, dziś emerytowany prawnik. - Tam poznałem bp. pomocniczego Karola Wojtyłę, który podczas wizytacji parafii rozmawiał z ministrantami i zaprosił nas na procesję. Odtąd co roku starałem się brać w niej udział. Mój rozmówca dodaje, że uczestniczył w bardzo wielu procesjach Bożego Ciała, co sprawiło, iż one się zlewają w jedno. - Swą wiarę w czasie procesji manifestowało wówczas bardzo dużo ludzi w różnym wieku. Dominowali młodzi; nie tylko krakowianie, ale i przyjezdni. Ówczesne władze robiły wszystko, żeby było nas jak najmniej. Na przykład puszczano w tym dniu i to w czasie, w którym urządzano procesję, szczególnie atrakcyjne, amerykańskie filmy. Robiono wszystko, żeby człowiek został w domu. Ale ludzie tłumnie przychodzili na te uroczystości.

We wspomnianej publikacji Marek Lasota podkreśla szczególne zaangażowanie arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły w powrót procesji na królewski trakt, czyli z Wawelu ul. Grodzką na Rynek Główny. Kolejne pisma do władz nie przynosiły oczekiwanych decyzji. Ustępstwo nastąpiło na początku lat 70. Marek Lasota pisze: Pewien przełom nastąpił - prawdopodobnie ze względu na niedawną tragedię Wybrzeża i dojście do władzy liberalnego Gierka - w 1971 r. Władze zezwoliły wówczas na wyjście procesji poza mury Wawelu, nadal jednak drogą dalece odbiegającą od trasy królewskiej

Co sprawiało radość? - Wyjście procesji z Wawelu to było bardzo duże osiągnięcie i wielka radość - podkreśla Andrzej Lorenc. - Szliśmy Grodzką, Poselską i Straszewskiego na Podzamcze. Pamiętam, że jeden z ołtarzy znajdował się bodaj przy kościele św. Piotra i Pawła, a ostatni przy seminarium. Mój rozmówca wspomina, że był jeszcze jeden rytuał: - Wielu młodych ludzi, już po powrocie procesji na Wawel, czekało na spotkanie z Krakowskim Metropolitą. I kard. Karol Wojtyła, już po rozebraniu z szat liturgicznych, wychodził do młodzieży, nawiązywał z nią dialog, a gdy rozmowy sie przeciągały, to Kardynał mówił: Ja jestem głodny. Nie wiem jak wy, ale ja idę na obiad. I tak kończył dyskusję (śmiech).

O zaangażowaniu kard. Karola Wojtyły w przywrócenie trasy procesji królewskim traktem może świadczyć m.in. pismo, które w 1974 r. Metropolita Krakowski skierował do ówczesnego Prezydenta Krakowa: Nawet hodowcy psów mogli odbyć swój pochód po Rynku Głównym. Tylko dla społeczeństwa katolickiego w Uroczystość Bożego Ciała jest on niedostępny. () Odmowa tradycyjnej procesji Bożego Ciała z katedry na Rynek Główny jest przez całe społeczeństwo katolickie rozumiana jednoznacznie jako wyraźna dyskryminacja wierzących obywateli naszego Miasta.

Co dalej?

Trasę procesji Bożego Ciała z Wawelu na Rynek przywrócono w 1979 r. Kard. Karol Wojtyła był już papieżem. - Zapanowało olbrzymie zdziwienie - wspomina Andrzej Lorenc. - Myśmy do ostatniej chwili nie wierzyli, że nas wpuszczą do Rynku, bo w tym ustroju można się było wszystkiego spodziewać. Z tego, co pamiętam, to pierwszy ołtarz był przy kościele śś. Piotra i Pawła na Grodzkiej, a następne w Rynku; jeden naprzeciwko Pałacu pod Baranami, kolejny w okolicach Hawełki, a ostatni przed Bazyliką Mariacką. Procesję prowadził abp Franciszek Macharski, który przy każdym ołtarzu wygłaszał krótką homilię, poruszając sprawy społeczne i gospodarcze. Metropolita Krakowski podkreślał również niezwykłość chwili; to że po tylu latach marzenie kard. Karola Wojtyły się spełniło.

Mój rozmówca wspomina, że w tym dniu podczas procesji na Rynku widziało się jedno wielkie, nieprzeliczone mrowie głów, a gdy przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem grały fanfary, to wszyscy uczestnicy klęczeli. I panowała cisza, jak makiem zasiał.

Andrzej Lorenc zauważa, że dziś w procesjach Bożego Ciała uczestniczy mniej osób. - Gdy nam to utrudniano, potrafiliśmy się zmobilizować, a gdyśmy to wywalczyli, to przestajemy cenić - komentuje i przekonuje: - Od kilkunastu lat próbuje się nam wmówić, że wiara to prywatna sprawa, a miejsce katolików jest w kościele. Tymczasem udział w uroczystościach kościelnych, urządzanych w przestrzeni publicznej, pokazuje, jaka siła jest w narodzie. Powinniśmy dawać świadectwo, że Polska jest wierna Chrystusowi. Możemy to uczynić, również biorąc udział w procesji Bożego Ciała! http://ovh-marcin.niedziela.pl/artykul/106279/nd/By-dac-swiadectwo

Już 20 000 osób broni pomnika Jana Pawła II:
http://www.fronda.pl/a/juz-20-tys-osob-broni-pomnika-jana-pawla-ii,51813.html
 

podpisz: http://www.citizengo.org/pl/22106-udzielamy-wsparcia-w-dazeniu-do-zachowania-pomnika-jana-pawla-ii-w-obecnym-ksztalcie

http://profamilia21.pl/index.php?id=7

http://profamilia21.pl/index.php?id=18

5-letni Josiah spotkał bezdomnego. Gest chłopca bardzo poruszył gości i obsługę. http://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/5-letni-chlopiec-zamowil-posilek-dla-bezdomnego,544948.html

Biskup narkomanów http://mlodzi.niedziela.pl/artykul/745/Biskup-narkomanow 
http://www.narkomania.org.pl/gdzie-szukac-pomocy/placowki/archidiecezja-czestochowska-osrodek-rehabilitacyjno-readaptacyjny-dla

http://www.narkomania.org.pl/gdzie-szukac-pomocy

http://www.narkomania.org.pl/poradnia-on-line

http://www.narkomania.org.pl/faq-pytania-i-odpowiedzi

http://www.narkomania.org.pl/contact

http://www.narkomania.org.pl/gdzie-szukac-pomocy/placowki

Małopolska: http://www.narkomania.org.pl/gdzie-szukac-pomocy/placowki?field_wojew_tid=9&field_typ_plac_tid=All

Otwarcie Pól Lednickich zaplanowano na godz. 8.00, od 10.00 będzie trwała spowiedź, w jej tracie o godz. 13.00 odbędzie się nabożeństwo pokutne. Po oficjalnym rozpoczęciu o godz. 17.00 odbędą się kolejne tematyczne części spotkania: ziemia, woda, ogień i wiatr. Podczas części Ziemia nastąpi rozsypanie ziemi na Polach Lednickich na znak zrozumienia, że jest to symboliczny dom każdego z uczestników spotkania. Woda będzie okazją do refleksji nad spotkaniem Jezusa z Samarytanką i ofiarowaniem wody symbolizującej Ducha Świętego.

Przywieziony z Ostrowa Lednickiego ogień będzie symbolizował z kolei płomień wiary uczestników Lednicy. Nastąpi w tej części także procesja zakonów z pochodniami. Wówczas transmitowane będzie przesłanie papieża Franciszka. W części Wiatr zaprezentowany zostanie taniec i na cześć Ducha Świętego. Eucharystii na Lednicy o godz. 19.30 przewodniczyć będzie metropolita poznański i przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Homilię wygłosi Prymas Polski abp Wojciech Polak.

W trakcie Lednicy celebrowane będzie ponadto nabożeństwo nałożenia rąk przez duchownych na młodzież. Ma ono symbolizować dar przekazania Ducha Świętego. Specjalnie na tę okazję o. Góra przygotował odlew ręki św. Jana Pawła II, do którego swoje ręce będą mogli przyłożyć młodzi uczestnicy Lednicy. Przed północą młodzież weźmie udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, a następnie dokona symbolicznego wyboru Chrystusa w swoim życiu oraz po północy przejdzie przez Bramę III Tysiąclecia.

Spotkaniu na Lednicy towarzyszy szereg innych wydarzeń. Jednym z nich jest Maraton Lednicki, który wystartuje 6 czerwca o godz. 12.30 sprzed poznańskich krzyży upamiętniających wydarzenia czerwca 1956. Meta przed Bramą III Tysiąclecia na Lednicy.

http://pl.radiovaticana.va/news/2015/05/28/numer_5_miesi%C4%99cznika_losservatore_romano_po_polsku/1147456                                                                                                                                        http://www.sekretariat-misyjny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=91

Papieski tweet; Chrześcijanin nie jest świadkiem jakiejś teorii, ale Osoby: Chrystusa Zmartwychwstałego, żyjącego, jedynego Zbawiciela wszystkich napisał Papież Franciszek na Twitterze; http://www.naszdziennik.pl/wiara/137793,papieski-tweet.html

Papież: Albo idziemy za Bogiem, albo za światem! http://www.fronda.pl/a/papiez-albo-idziemy-za-bogiem-albo-za-swiatem,51946.html

Katolicyzm maksymalny. Albo wszystko, albo nic!
http://www.fronda.pl/a/katolicyzm-maksymalny-albo-wszystko-albo-nic,51967.html

Drodzy Państwo, rozpowszechniajmy petycję wśród jak największej grupy przyjaciół i znajomych! Nie wiemy, czy uratujemy Asię (wierzymy, że tak!), ale wiemy, że ta petycja może mieć realny wpływ na jej uwolnienie. Nie zmarnujmy tej szansy! Podpisanie zajmuje zaledwie kilka sekund. Wraz z całym Zespołem CitizenGO serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę dobrego weekendu, Magdalena Korzekwa Campaigns Director dla CitizenGO Polska.Dla Mediów: LINK  P.S. Po kliknięciu na link dot. petycji mogą Państwo nie tylko podpisać petycję, ale również dowiedzieć się o akcji związanej z rozsyłaniem filmu do jak największej grupy instytucji na całym świecie. Szczegóły na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie: http://asiabibi.org/ oraz po kliknięciu na "Podpisz".

P.S.2. Nie zapomnijmy wysłać informacji o petycji do jak największej grupy przyjaciół i znajomych: http://citizengo.org/pl/23355-uwolnic-asie-bibi-nowa-szansa.

ARCHIWUM
Ogłoszenia 24.05.2015
Ogłoszenia 17.05.2015
Ogłoszenia 10.05.2015
Ogłoszenia 03.05.2015
Ogłoszenia 26.04.2015
Ogłoszenia 12.04.2015
Ogłoszenia 05.04.2015
Ogłoszenia 29.03.2015
Ogłoszenia 22.03.2015
Ogłoszenia 15.03.2015
Ogłoszenia 08.03.2015
Ogłoszenia 01.03.2015
Ogłoszenia 22.02.2015
Ogłoszenia 15.02.2015
Ogłoszenia 08.02.2015
Ogłoszenia 01.02.2015
Ogłoszenia 25.01.2015
Ogłoszenia 18.01.2015
Ogłoszenia 11.01.2015
Ogłoszenia 04.01.2015
Ogłoszenia 28.12.2014
Ogłoszenia 21.12.2014
Ogłoszenia 14.12.2014
Ogłoszenia 07.12.2014
Ogłoszenia 30.11.2014
Ogłoszenia 23.11.2014
Ogłoszenia 16.11.2014
Ogłoszenia 09.11.2014
Ogłoszenia 02.11.2014
Ogłoszenia 26.10.2014
Ogłoszenia 19.10.2014
Ogłoszenia 12.10.2014
Ogłoszenia 05.10.2014
Ogłoszenia 28.09.2014
Ogłoszenia 21.09.2014
Ogłoszenia 14.09.2014
Ogłoszenia 07.09.2014
Ogłoszenia 31.08.2014
Ogłoszenia 24.08.2014
Ogłoszenia 17.08.2014
Ogłoszenia 10.08.2014
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013