05.04.2015 - Msza Rezurekcyjna Zmartwychwstania Pańskiego
w Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju 2015 • Kazanie do "świątecznych wiernych": http://www.zywawiara.pl/kazania/art-314.html

 • Jan Paweł II- Orędzie Miłosierdzia Bożego: https://www.youtube.com/watch?v=1YwfJQQiFI0
 • Regina Caeli – śpiewana jest zawsze w pozycji stojącej w miejsce modlitwy Anioł Pański w okresie Wielkanocy od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zesłania Ducha Świętego (włącznie).

  Królowo nieba, wesel się, alleluja,
  Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
  Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
  Módl się za nami do Boga, alleluja. 

  V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja

  R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.  

  Módlmy się.

  Boże, któryś przez Zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Benedykt XVI - antyfona paschalna "Regina caeli" - YouTube

 • Wjazd Chrystusa do Jerozolimy: https://www.youtube.com/watch?v=mBBvNukgCsw
 • Kościół Wschodni: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XQOTSOtT7Xw
 • Święty Ogień w Jerozolimie: https://www.youtube.com/watch?v=zUt_sdrJXLo
 • 2015-04-12 Wielkanoc - Воскресение Христово: https://www.youtube.com/watch?v=gKyAjVQTZu4

  Uroczyste Paschalne nabożeństwo zwane Jutrznią Paschalną odprawiane jest w nocy, z Wielkiej Soboty na Niedzielę wielkanocną. Po trzykrotnym okrążeniu cerkwi przez duchownych i wiernych, kapłan uderza trzykrotnie krzyżem w drzwi cerkwi - symbolizuje to odwalenie kamienia od grobu zmartwychwstałego Chrystusa. Ubrany w odświętne szaty liturgiczne koloru białego, kapłan intonuje trzykrotnie Orędzie Paschalne, wielkanocny troparion „Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć i będącym w grobach życie dał”. Potem kapłan śpiewa na przemian z wiernymi, przeplatany stichami troparion paschalny. Okadza ikonostas, cerkiew i wiernych; w trakcie śpiewu kapłan wielokrotnie wychodzi przed ikonostas i wznosi okrzyk „Chrystus zmartwychwstał!” (Christos woskresie), na co wierni odpowiadają „Prawdziwie zmartwychwstał!” (woistinu woskresie). Jutrznia kończy się uroczystym rozesłaniem wiernych i trzykrotnym śpiewem troparionu paschalnego. W czasie Liturgii Ewangelia - pierwszy rozdział ze świętego Jana - śpiewana jest w wielu językach (najczęściej w greckim, cerkiewnosłowiańskim i łacińskim) na znak uniwersalnego i kosmicznego triumfu wiary. Na zakończenie ma miejsce obrzęd myronowania - namaszczenia wiernych świętym olejem. Po liturgii kapłan święci artos - chleb, przeznaczony do rozdania wiernym.

 • http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

 • Papież Franciszek zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, aby nie była „milcząca i bezczynna” wobec prześladowań chrześcijan na świecie: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wielkanoc-2015-papiez-nie-badzmy-bierni-wobec-przesladowan,530918.html

 • Watykan chce przekonać muzułmanów do odrzucenia przemocy: http://www.fronda.pl/a/watykan-chce-przekonac-muzulmanow-do-odrzucenia-przemocy,49733.html

 • Patriarchowie apelują o ochronę Chrześcijan:

  Patriarchowie podali tu przykłady Egiptu, Iraku i Syrii, gdzie prześladowania ze strony fundamentalistycznych islamskich oprawców cierpią członkowie niezwykle starożytnych chrześcijańskich wspólnot. W opinii obu duchownych ci, którzy dopuszczają się tej przemocy w imieniu religii, są kłamcami, bo żadna prawdziwa religia nie może w ten sposób traktować innych ludzi. Wszyscy, którzy dokonują pełnych przemocy czynów wobec wyznawców chrześcijaństwa stają się po prostu głęboko zdehumanizowani, nieludzcy.

 • Asia Bibi prosi Ojca św. Franciszka o specjalną modlitwę o pokój i o swoje uwolnienie: http://www.radiomaryja.pl/informacje/asia-bibi-prosi-papieza-o-modlitwe/

 • "Są kraje, gdzie chrześcijanie są wycinani w pień. Jeśli się milczy, to przyzwalamy na zło": http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zamachy-na-chrzescijan-ksiadz-o-krajach-wrogich-dla-chrzescijan,530778.html

 • "Wokół nas leżą ciała zabitych": http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/kenia-nawet-150-osob-zginelo-w-ataku-terrorystow-z-al-szabab,529852.html

 • Słowo "chrześcijanie" zakazane na plakatach. W imię świeckiego państwa: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/skandal-we-francji-zakazano-slowa-chrzescijanie-na-plakacie,530891.html Na plakacie księża, wśród nich jest kardynał, którzy tworzą śpiewający i cieszący się wielkim powodzeniem kwartet "Les Pretres". W czerwcu mają dać koncert w Paryżu, w legendarnej Olimpii. Pieniądze zabrane z tego występu zostaną przekazane na rzecz chrześcijan na Wschodzie. https://www.youtube.com/watch?v=Qemv8_o0ezo&list=RDMMQemv8_o0ezo#t=1

 • Mane, tekel, fares - Europo, Islam u bram!!! http://www.fronda.pl/a/mane-tekel-fares-europo-islam-u-bram,49669.html

 • Książka - Kościół Św. Marii Magdaleny w Rabce – Zdroju: https://books.google.pl/books?id=PrBW6fSu1oQC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=ksi%C4%85dz+pawe%C5%82+du%C5%BAniak&source=bl&ots=cL24YzCBHn&sig=52jFejUSJjVKosdD4XsmiQCbdG8&hl=pl&sa=X&ei=pv8bVbe-OYHKsgGQuYD4Ag&ved=0CE0Q6AEwCA#v=onepage&q=ksi%C4%85dz%20pawe%C5%82%20du%C5%BAniak&f=false

 • Lekarze alarmują, że coraz więcej rodzin przedświątecznym okresie oddaje dziadków i babcie do szpitali tylko po to, żeby mieć tzw. święty spokój. To, co się dzieje przed świętami „przechodzi ludzkie pojęcie”. http://www.fronda.pl/a/plaga-porzuconych-dziadkow-i-babc-na-swieta,49506.html

 • Małżeństwa Konkordatowe - Od 01.03.2015 Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika USC:

  - narzeczeni będą mogli uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce, niezależnie od zameldowania,

  - nie będą musieli również w celu uzyskania tego zaświadczenia przedkładać odpisu aktu urodzenia.

  - będzie ważne sześć miesięcy, a nie tak jak dotychczas trzy miesiące.


  Ks. Proboszcz wydaje nowożeńcom zaświadczenie o zawarciu małżeństwa, natomiast do miejscowego USC przekazuje po 1 egz. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności do zawarcia małżeństwa oraz zaświadczenia o zawarciu małżeństwa (stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego). Na duchownym ciąży obowiązek doręczenia do USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa w terminie 5 dni.


  Zaświadczenie podpisują czytelnie: nupturienci, 2 pełnoletnich świadków, duchowny, przed którym zostało zawarte małżeństwo oraz duchowny uprawniony do sporządzania zaświadczeń.  a) stanowiska, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński: proboszcz, duchowny delegowany. b) stanowiska, których zajmowanie upoważnia do sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę do sporządzania aktu małżeństwa: proboszcz, administrator parafii, wikariusz lub inny duchowny odpowiednio delegowany w zastępstwie proboszcza. 

  Na formularzu tego zaświadczenia nie przewidziano miejsca na pieczęć parafii.

  http://www.diecezja.pl/ksieza/listy-i-dekrety/-pro-memoria-w-zwiazku-ze-zmianami-w-prawie-polskim-oraz-w-innych-sprawach-malzenskich.html

  19 - 25.04.2015 - VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

  Za tydzień rozpocznie się Tydzień Biblijny. Prosimy przynieść do kościoła Pismo Święte, a kto nie ma, może sobie zakupić w salce przy kościele. Poświęcenie na początku każdej Mszy Świętej. Będzie też na każdej Mszy Świętej Intronizacja Pisma Świętego. Temat Tygodnia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” nawiązuje do przeżywanego roku duszpasterskiego, ukazujące nawrócenie jako drogę ku Zmartwychwstaniu.

  1. Intronizacja Pisma Świętego Podczas Mszy świętych sprawowanych w Niedzielę Biblijną Intronizacja Pisma Świętego podczas Procesji Wejścia. Księga zostaje umieszczona na specjalnie przygotowanym miejscu i okadzona.

  2. Zamiast aktu pokuty modlitwa:

  Panie, Boże wszechmogący, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia i pobłogosław + tę wodę. Stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia: przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych.

  Pobłogosław też  + Pismo Święte, Twoje Słowo do życia wiecznego: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

  3. Po dojściu do ołtarza: Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej Eucharystycznej Ofiary stali się godnymi udziału w Uczcie Niebieskiej. W.: Amen.

  4. „ Chwała na wysokości Bogu…

  Warto też zobaczyć Video: Wojciech Cejrowski - Boso przez świat:


  1.       Stara Jerozolima

  2.       Arabski kupiec

  3.       Droga Krzyżowa - początek

  4.       Droga Krzyżowa - część druga

  5.       Droga Krzyżowa - sacrum i profanum

  6.       Droga Krzyżowa - Golgota

  7.       Opowieści biblijne

  8.     Dzisiaj w Betlejem


 • Papież w Ameryce Południowej: 6 - 12 lipca 2015 http://pl.radiovaticana.va/news/2015/04/09/papie%C5%BC_w_ameryce_po%C5%82udniowej_6-12_lipca/1135672
 • Papież dzwoni na peryferie: http://pl.radiovaticana.va/news/2015/04/07/papie%C5%BC_dzwoni_na_peryferie/1135100

 • Francja: Wielka Sobota - 5 000 Chrztów: http://pl.radiovaticana.va/news/2015/04/04/francja_dzi%C5%9B_w_nocy_5_tys_chrzt%C3%B3w/1134654

 • Bp Pieronek: Wierzący mają pełne prawo do nauki religii w szkołach! http://www.fronda.pl/a/bp-pieronek-dla-frondapl-wierzacy-maja-pelne-prawo-do-nauki-religii-w-szkolach,49796.html

 • Abp Hoser: Rządowy projekt utrwala bezprawie http://warszawa.gosc.pl/doc/2425407.Abp-Hoser-Rzadowy-projekt-utrwala-bezprawie

  Setna rocznica rzezi Ormian w Imperium Otomańskim: http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/55374.1,Ormianie_zjezdzaja_do_Rzymu_dzis_u_Papieza_diaspora_z_Argentyny.html

  Nawoływania do zabicia O. Tadeusza Rydzyka CSsR, Dyrektora Radia Maryja, na portalu wp.pl. http://www.radiomaryja.pl/informacje/grozby-pod-adresem-dyrektora-radia-maryja-prokuratura-zawiadomiona/

  Siostra zakonna także może trafić na pierwsze miejsca listy przebojów. Przekonały się o tym Benedyktynki Maryi Królowej Apostołów, które od kilku lat podbijają świat chorałem gregoriańskim: https://www.youtube.com/watch?v=ZSZQceNbZLA https://www.youtube.com/watch?v=MGLB0wOdJyk https://www.youtube.com/watch?v=Po5LZpGSN-k&list=PLCxTgkhMKRzLeeSQJ-Z6PgBWVw0vk1ggk
  ARCHIWUM
  Ogłoszenia 05.04.2015
  Ogłoszenia 29.03.2015
  Ogłoszenia 22.03.2015
  Ogłoszenia 15.03.2015
  Ogłoszenia 08.03.2015
  Ogłoszenia 01.03.2015
  Ogłoszenia 22.02.2015
  Ogłoszenia 15.02.2015
  Ogłoszenia 08.02.2015
  Ogłoszenia 01.02.2015
  Ogłoszenia 25.01.2015
  Ogłoszenia 18.01.2015
  Ogłoszenia 11.01.2015
  Ogłoszenia 04.01.2015
  Ogłoszenia 28.12.2014
  Ogłoszenia 21.12.2014
  Ogłoszenia 14.12.2014
  Ogłoszenia 07.12.2014
  Ogłoszenia 30.11.2014
  Ogłoszenia 23.11.2014
  Ogłoszenia 16.11.2014
  Ogłoszenia 09.11.2014
  Ogłoszenia 02.11.2014
  Ogłoszenia 26.10.2014
  Ogłoszenia 19.10.2014
  Ogłoszenia 12.10.2014
  Ogłoszenia 05.10.2014
  Ogłoszenia 28.09.2014
  Ogłoszenia 21.09.2014
  Ogłoszenia 14.09.2014
  Ogłoszenia 07.09.2014
  Ogłoszenia 31.08.2014
  Ogłoszenia 24.08.2014
  Ogłoszenia 17.08.2014
  Ogłoszenia 10.08.2014
  Ogłoszenia 03.08.2014
  Ogłoszenia 27.07.2014
  Ogłoszenia 20.07.2014
  Ogłoszenia 13.07.2014
  Ogłoszenia 06.07.2014
  Ogłoszenia 29.06.2014
  Ogłoszenia 22.06.2014
  Ogłoszenia 15.06.2014
  Ogłoszenia 08.06.2014
  Ogłoszenia 01.06.2014
  Ogłoszenia 25.05.2014
  Ogłoszenia 18.05.2014
  Ogłoszenia 11.05.2014
  Ogłoszenia 04.05.2014
  Ogłoszenia 27.04.2014
  Ogłoszenia 20.04.2014
  Ogłoszenia 13.04.2014
  Ogłoszenia 06.04.2014
  Ogłoszenia 30.03.2014
  Ogłoszenia 23.03.2014
  Ogłoszenia 16.03.2014
  Ogłoszenia 09.03.2014
  Ogłoszenia 02.03.2014
  Ogłoszenia 23.02.2014
  Ogłoszenia 16.02.2014
  Ogłoszenia 09.02.2014
  Ogłoszenia 02.02.2014
  Ogłoszenia 26.01.2014
  Ogłoszenia 19.01.2014
  Ogłoszenia 12.01.2014
  Ogłoszenia 05.01.2014
  Ogłoszenia 29.12.2013
  Ogłoszenia 22.12.2013
  Ogłoszenia 15.12.2013
  Ogłoszenia 08.12.2013
  Ogłoszenia 01.12.2013
  Ogłoszenia 24.11.2013
  Ogłoszenia 17.11.2013
  ROK WIARY
  Ogłoszenia 10.11.2013
  Ogłoszenia 03.11.2013
  Ogłoszenia 20.10.2013
  Ogłoszenia 20.10.2013
  Ogłoszenia 13.10.2013
  Ogłoszenia 06.10.2013
  Ogłoszenia 29.09.2013
  Ogłoszenia 22.09.2013
  Ogłoszenia 15.09.2013
  Ogłoszenia 08.09.2013
  Ogłoszenia 01.09.2013
  Ogłoszenia 25.08.2013
  Ogłoszenia 18.08.2013
  Ogłoszenia 11.08.2013
  Ogłoszenia 04.08.2013
  Ogłoszenia 28.07.2013
  Ogłoszenia 21.07.2013
  Ogłoszenia 14.07.2013
  Ogłoszenia 07.07.2013
  Ogłoszenia 30.06.2013
  Ogłoszenia 23.06.2013
  Ogłoszenia 16.06.2013
  Ogłoszenia 09.06.2013
  Ogłoszenia 02.06.2013
  Ogłoszenia 26.05.2013