Czytania mszalne - http://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator

na dziś - http://mateusz.pl/czytania/2015/

posłuchaj - http://www.biblijni.pl/czytania/

Komentarz -- http://www.kapky.eu/pl/
Homilia --
Bóg jest Miłosierny i nie mamy najmniejszej wątpliwości, że okazuje On je wszystkim bez wyjątku. Jego miłosierdzie nie ma granic ... poza jedną - złą wolą człowieka. http://homilie.republika.pl/

Video Komentarz -- http://legan.eu/

Brewiarz ----------- http://brewiarz.katolik.pl/index.php3


Rekolekcje: "Oto Człowiek!" prowadzone przez O. Adama Szustaka OP. https://www.youtube.com/watch?v=I4D1wkwpyJc

1/ JEROZOLIMA DZISIAJ (polish translation) - polskie napisy: https://www.youtube.com/watch?v=xPTOn023ltY

2/ Jerozolima (Rozległa panorama ze Wzgórza Oliwnego ) Droga Krzyżowa(fragmenty ) Bazylika Grobu Pańskiego: https://www.youtube.com/watch?v=FLyi9I2fzak

3/ WOJCIECH CEJROWSKI JEROZOLIMA-DROGA KRZYŻOWA-AUDYCJA: https://www.youtube.com/watch?v=DUU8UkTcIa4

4/ Dziś zapraszam Was na przebycie Drogi Krzyżowej (Via Dolorosa) i zwiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego. Via Dolorosa znajduje się w starej części Jerozolimy. Rozpoczyna się w pobliżu Lwiej Bramy (muzułmańska część), a kończy na Golgocie (chrześcijańska część starego miasta): https://www.youtube.com/watch?v=phqNpG4yVk0

5/ Ulica w starej części Jerozolimy, którą prawdopodobnie przemierzył Jezus Chrystus dźwigając krzyż na Golgotę: https://www.youtube.com/watch?v=_UiI6n-3Bf0

6/ Wojciech Antoni Woźniak udostępnia - odcinek 11 z 23 pielgrzymkowa Droga Krzyżowa: https://www.youtube.com/watch?v=x1oqvL3axOc

7/ Model Jerozolimy utworzony na podstawie źródeł dostępnych w internecie, m.in. z Muzeum Izraela. Tekstury cgtextures com, cgskies com. Muzyka John DebneyJerozolima dawniej: https://www.youtube.com/watch?v=6nuKYWv66mU

8/ Model Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Tekstury: cgtextures com, cgskies com. Muzyka John Debney: https://www.youtube.com/watch?v=hS-OkMN88cM

RELIGIE: Alawizm Druzowie Bahaizm Chrześcijaństwo Jazydyzm Zaratuszarianizm Judaizm

W Wielki Piątek 1991 papież Jan Paweł II zainicjował nową formę nabożeństwa, nazwanego biblijną Drogą Krzyżową. Kilkukrotnie celebrował drogę krzyżową w tej formie w Koloseum[3][4]. Ta wersja została oparta wyłącznie o Pismo Święte. W 2007 papież Benedykt XVI zatwierdził tę listę stacji do medytacji i publicznego odprawiania. http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2002/documents/ns_lit_doc_20020329_via-crucis_pl.html

STACJA I
Konanie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

ROZWAŻANIE:   Ogród pełen oliwek nie daje w ten wieczór ukojenia. Boli twarz wgnieciona w ziemię,dręczy wzbierająca w sercu trwoga.  Śpią przyjaciele wybrani za towarzyszy, ci sami, którzy obiecywali: Będziemy zawsze z Tobą, Jezu.  Wraz z nimi śpią ich obietnice. Tak niedawno, po wieczerzy, Piotr się chełpił: Nawet jeśli by wszyscy uciekli, ja zostanę. A teraz nie jest w stanie nawet utrzymać otwartych powiek.  Te ostatnie kroki Jezus musiał stawiać sam. Długa droga słów i cudów, droga tak zatłoczona ludźmi, doprowadziła Go tutaj, na skalisty zakątek ziemi, w głęboką, wiejącą strachem samotność.  Twarzą do ziemi: nic wzniosłego w tej scenie, prócz szczerości człowieka wyznającego: Moja dusza jest smutna aż do śmierci. Walka może trwać długo, a w tym ogrodzie zakończy się dopiero wtedy, gdy Syn powie Ojcu: „To co Ty chcesz [niech się stanie]”.

STACJA II
Aresztowanie Jezusa zdradzonego przez Judasza

ROZWAŻANIE: „Gdy tylko spadł z drzewa uczeń-zdrajca, przyleciał diabeł, przywarł do jego twarzy...
pocałunkiem przepalił na wskroś jego wargi, które w noc zdrady pocałowały Chrystusa.  Aleksander Puszkin (1836): „
  Jezus, mądry i wszechwiedzący, idąc za zbawczym planem Ojca
podejmuje ofiarę dla wyzwolenia rodzaju ludzkiego. Uczniowi-zdrajcy pozostaje powszechna wzgarda na wieki, „przekleństwo Judasza”, mroczna otchłań.  Ze śmierci Chrystusa rozkwita nowe życie, pamiątka i zwiastun nieśmiertelnej nadziei: powszechnego zbawienia.

STACJA III
Jezus skazany przez Sanhedryn

ROZWAŻANIE: Ruszyła sądowa machineria, ta, która bez dowodów skazuje, oskarża bez racji, sądzi bez odwołania, miażdży niewinnych. Sąd doraźny, powierzchowny współczesnych dyktatur i sytuacji wojny. Wymiar sprawiedliwości wykonywany nieraz – co jest najgorszym bluźnierstwem – w imię Boga, który przebacza i ułaskawia.  Jezus przed trybunałem. Jak wszystkie ofiary nadużyć prawa, domniemani winni zbrodni sumienia. Stawiają opór, odmawiają poddania się pod jarzmo systemu,
przemocy, która miażdży i druzgocze osobowość i tożsamość. Sprawdzenie tożsamości: Kim jesteś?  Każdy człowiek trafiający do więzienia otrzymuje numer. Co chwilę musi pokazywać swój wpis, oddawać znak tożsamości. Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Odpowiedź jest pełna blasku: Ja jestem! Określenie swej tożsamości i wyznanie swej wiary to niejednokrotnie czyny karalne śmiercią. Mężczyźni i kobiety wszystkich więzień, osaczeni, pozbawieni odpowiedzi na podstawowe pytania: o sens życia i o zło, o skruchę, przebaczenie, zbawienie, o tajemnicę Krzyża i Odkupienia. Lud z krwi i kości. Ziemia spotkań, twarzy, głosów, krzyku. Ziemia Ewangelii. 

STACJA IV
Piotr zapiera się Jezusa

ROZWAŻANIE: Kogut pieje po raz drugi i łzy Piotra spadają na ziemię. Co przytrafiło się Kefasowi, Skale? Zaparł się swego Odkupiciela nie raz, nie dwa, lecz trzy razy. Jak była chwiejna jego wiara,
gdy próbował kroczyć po wodzie, tak po raz kolejny Piotr okazuje swą słabość. Nierozważnie obiecał raczej umrzeć, niż zaprzeć się swego Mistrza. Ale w końcu wystarczyła młoda służąca, aby się powstydził swej przyjaźni z Chrystusem. Zaraz jednak, gdy spojrzenie Jezusa napotkało wzrok Piotra,
Apostoł uznaje swój smutny błąd. Upokorzony, płacze i prosi Boga o przebaczenie. Znamienna jest lekcja Piotra: nawet najbliżsi obrażą Jezusa grzechem. Pianie koguta już nigdy nie będzie takie samo dla Księcia Apostołów: zawsze będzie mu przypominać jego strach i słabość.

STACJA V
Jezus osądzony przez Piłata

ROZWAŻANIE: Na krzyż z Nim! Ten krzyk rozbrzmiewa głośno za każdym razem, gdy krzywdzi się człowieka. Codziennie każdy z nas staje się sędzią. Wydaje się nam, że mamy prawo sądzić
i potępiać postępowanie innych, ale sami nie chcemy być przedmiotem czyjejś nagany albo osądu.
Zawsze znajdujemy usprawiedliwienie dla naszych win i błędów. Jezus odpowiada milczeniem
na obłudę i pychę władzy. Jezus ma ręce związane, ale czuje się wolny. Kiedy akceptuje tajemnicę krzyża, wskazuje nam prawdziwą miłość i prawdziwą sprawiedliwość. 

STACJA VI
Jezus ubiczowany i cierniem ukoronowany

ROZWAŻANIE: Chryste, Ty jesteś prawdziwym Królem, ale ludzie wyszydzili Cię, ukoronowali Cię  
nie po to, by Cię uczcić, ale by spotwarzyć. Cierpimy razem z Tobą, bo ludzie są ślepi i głusi na Twoje orędzie zbawienia. Twoje Królestwo nie jest z tego świata, ale my, ludzie, czekamy na względy, władzę, sukces, bogactwo: na świat bez cierpienia. My jednak przysparzamy cierpień innym,  
nawet nienarodzonym, nawet zwierzętom. Swoim poświęceniem  nauczyłeś nas przerywać spiralę przemocy.  Jako prawdziwy człowiek cierpiałeś niewysłowiony ból.  Kontemplując Twe oblicze  
potrafimy znieść nasze cierpienia  w nadziei, że zostaniemy przyjęci do Twojego Królestwa –  
jedynego prawdziwego Królestwa.

STACJA VII
Jezus obarczony Krzyżem

ROZWAŻANIE: Jezus wziął na siebie Krzyż.  Choć obdarzony był przez Ojca  chwałą i mocą,  Jezus przyjął śmierć straszną, niezaszczytną,  wprost haniebną.  Wiedział, że krzyż jest jedyną drogą,  
by wejść do ludzkiego wnętrza;  gwałtowna śmierć – jedyną drogą,  by wejść łagodnie do naszych serc.   Trudno jest dźwigać ten krzyż paradoksu  we współczesnym, zglobalizowanym świecie,  
zdominowanym władzą ekonomiczną, polityczną, wojskową.   Wielcy tego świata sprzymierzają się,  
by dokonywać odwetu,  by uderzać w biedną, wyczerpaną ludność.   Usprawiedliwia się nawet terroryzm  w imię „sprawiedliwości” i „obrony” ubogich.  Przesłanie przemocy  mających władzę  
gwałtownie wkracza w nasze serce,  a ono kamienieje.  

STACJA VIII
Szymon z Cyreny pomaga nieść Krzyż Jezusowi

ROZWAŻANIE: „Pewien człowiek prosto z pola przyszedł do Jeruzalem w interesach.  Dziwny orszak zagrodził mu drogę.  Na wąskiej i zatłoczonej ulicy  żołnierze, płaczące kobiety,  paru fanatyków z nienawiścią w oczach  i skazaniec, który nie miał już sił,  aby dźwigać na plecach drzewo hańby.  
Żołnierze szukają kogoś,  kto zdejmie z Niego ciężar.  Nie robią tego z litości,  muszą dotrzymać terminu egzekucji.  Wybierają pierwszego z brzegu,  bo wygląda dosyć krzepko.   Pewien człowiek prosto z pola  przyszedł do Jeruzalem w interesach.  Zarobił swoje:  Pięć minut w historii zbawienia,  
zdanie w Ewangelii.  Za darmo poznał ciężar krzyża.  Oto cała tajemnica.  Krzyż jest zbyt ciężki dla Boga,  który stał się człowiekiem.  Jezus potrzebuje solidarności.   Człowiek potrzebuje solidarności.  
Powiedziano nam:   Jeden drugiego brzemiona noście.   Solidarność.

STACJA IX
Jezus spotyka kobiety jerozolimskie

ROZWAŻANIE:   Żałobny płacz towarzyszy  drodze Skazanego na śmierć.  Wzdłuż drogi prowadzącej na Kalwarię  kobiety płaczą i uderzają się w piersi.  Nie wiedzą, że w zamian za swe łzy  otrzymają straszne proroctwo  o czasie, który nadejdzie.   Nie płaczcie nade mną.  Zaoszczędźcie swój płacz  
na lata i dni, które nadejdą,  bo jeśli tak traktują Niewinnego,  to co będzie z wami i z waszymi dziećmi?   Jezus zna odpowiedź na pytanie,  które zadaje jerozolimskim kobietom.   On, obciążony Krzyżem,  chwieje się pod ciężarem grzechu i cierpienia ludzi,  których zechciał mieć za braci.  
Wie już, jak długa jest w historii  Droga Krzyżowa, która prowadzi na „Kalwarie” świata.

STACJA X
Jezus ukrzyżowany

ROZWAŻANIE:   Jezus został ukrzyżowany.  Jego ręce i nogi przebiły bezlitosne gwoździe.  
Odarty ze swych szat,  jest teraz przykryty grzechami świata.  Z miłości daje się ukrzyżować,  w miłości ludzkie cierpienie nabiera zbawczej wartości.  Podtrzymywane tą nadzieją  pokolenia mężczyzn i kobiet, młodych i starych  naśladują Ukrzyżowanego  w tym radykalnym doświadczeniu miłości.   Rany Zbawiciela krwawią dziś nadal,  obciążone gwoźdźmi niesprawiedliwości,  kłamstwa i nienawiści,  zniewag, świętokradztwa i obojętności.  Na jego dłoniach przebitych gwoźdźmi  wypisane jest imię tych,  którzy wraz z Nim są nadal krzyżowani.

STACJA XI
Jezus obiecuje swe Królestwo dobremu łotrowi

ROZWAŻANIE: Dziś ze Mną będiesz w raju – to najbardziej pocieszające słowo, jakie Jezus wygłasza w Ewangelii. Jeszcze bardziej dodaje otuchy fakt, że kieruje je do złoczyńcy. Dobry łotr z pewnością kogoś zabił, może niejeden raz, i nic nie wiedział o Jezusie prócz tego, co krzyczał o Nim tłum. Ale oto słyszy słowa przebaczenia, które Nazareńczyk kieruje do krzyżujących Go,  i błyskawicznie pojmuje,  
o jakim Królestwie mówił ten „prorok”. Zaraz Go broni przed urąganiem drugiego złoczyńcy i zaraz błaga o zbawienie.  Poczucie solidarności i wołanie o pomoc wystarczyły mu do zbawienia.  

STACJA XII
Jezus na krzyżu, Matka i Uczeń

ROZWAŻANIE: Maryjo, stoisz u stóp Krzyża; najmłodszy uczeń stoi obok Ciebie. Wśród zgiełku żołnierzy i tłumu wznosicie w milczeniu oczy ku Chrystusowi. Maryjo, czy wzniosłaś ręce, by zebrać krew ociekającą z drzewa –  soki drzewa życia?  Czy Twoje łzy zrosiły ziemię, w której zbyt liczne matki składają swe dzieci? Ty od samego początku rozważałaś w swym sercu, w ciszy i oddaniu,  
w pokoju i ufności, to, co widziałaś i słyszałaś. Teraz ofiarujesz Syna światu, a otrzymujesz ucznia, którego miłował. Od tej chwili Jan Cię przyjmuje do mieszkania serca i do swego życia,  
a moc Miłości go ogarnia. On jest teraz w Kościele świadkiem światła i swoją Ewangelią objawia Miłość Zbawiciela.

STACJA XIII
Jezus umiera na Krzyżu

ROZWAŻANIE: Nigdy tak jak w godzinie swej śmierci, w najważniejszej godzinie historii ludzkości,  
Jezus nie był nam tak bliski. Tak jak jeden z nas, w chwili końca Jezus jest w niemocy, wydany na pastwę trwogi. Umiera się samotnie. Gwoździe przebijają Jego ciało, ale przede wszystkim jego ducha. Czyż Ojciec Go opuścił? Cierpi z powodu udręki swej Matki, wybranej, by dać życie Synowi,  
którego śmierć zobaczy. Jednak Jezus w miłości i posłuszeństwie przyjmuje plan Ojca. Wie, że bez daru Jego życia nasza śmierć byłaby bez nadziei; ciemności rozpaczy nie stałyby się światłem;  
cierpienie nie doznałoby pocieszenia, nadziei wieczności.

STACJA XIV
Jezus złożony w grobie

ROZWAŻANIE: Po strasznym gromie w chwili śmierci wielka cisza. Nocni uczniowie, którzy ze strachu lęku szli za Mistrzem w ukryciu, teraz już się nie boją. W świetle dnia proszą Piłata o ciało Jezusa, by je pochować. Panna wielkiego milczenia, która nosiła w swym łonie błogosławiony Owoc – Tego, którego wszechświat objąć nie może –  przyjmuje znowu na swe łono Ciało Jezusa zdjęte z Krzyża;  
kontempluje je z czcią, wielbi w niezmiernym bólu. Król śpi, ale jego Oblubienica czuwa: jest to dzień odpoczynku Boga. Wraz z Królem stworzenie śpi również w oczekiwaniu na przebudzenie. Syn Boży zstępuje do otchłani, by wyzwolić tych, których śmierć przetrzymuje w niewoli. Jego światło wstrząsa ciemnościami piekieł. Ziemia drży i groby się otwierają. Jezus przybywa, by uwolnić sprawiedliwych i doprowadzić ich do światła zmartwychwstania. Został On wchłonięty przez ciemność śmierci,  
ale po to, by powrócić do pełni światła i życia. Jak wielka ryba przetrzymywała w swych wnętrznościach Jonasza, by go zwrócić po trzech dniach, tak ziemia otworzy swą paszczę,by uwolnić świetliste ciało Żyjącego.

MODLITWA: Jezu, Ty stałeś się najmniejszym z ludzi, pozwoliłeś się wrzucić w ziemię jak ziarno pszeniczne. Teraz z tego ziarna wyrosło drzewo życia, które ogarnia wszechświat. Panie, spraw, abyśmy tak jak pobożne kobiety, które wczesnym rankiem udały się do Twego grobu  
z balsamem i maściami, również my wyszli Ci na spotkanie z aromatami i wonnościami naszej ubogiej miłości. Jezu, w naszych kościołach oczekujesz, oczekujesz z drżeniem kogoś, kto by umiał stać się mały i pokorny, jak Ty w Eucharystii. Kto by umiał czcić Cię i dawać świadectwo Twej miłości przed ludźmi, rozpoznać Cię w ubogim i cierpiącym.  Spraw, aby każdy z nas stał się Twoim czcicielem i świadkiem w tajemnicy eucharystycznego tabernakulum i w sakramencie człowieka wygłodniałego, spragnionego, chorego. Tobie, Jezu o obliczu spokojnym w sztywnym majestacie śmierci  
nasza miłość i uwielbienie w tej wieczornej godzinie i w dniu, który nie zna zmierzchu. Amen.  

Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie: http://www.nettg.pl/news/109262/miejsce-najswietsze-ze-swietych-galeria

Ks. Bogusław Zeman SSP - Wokół świętowania Wielkanocy: http://magazynfamilia.pl/artykuly/Wokol__swietowania_Wielkanocy_czesc_pierwsza_,5654,120.html

Wyślij życzenia na Uroczystość Zmartwychwstania:

http://dobrezyczenia.com/szukaj.php?tags=Zmartwychwstanie

http://www.edycja.pl/multimedia_cards_view_category/category_id/47

Msze święte na żywo przez internet


w różnych językach:


http://msza-online.net/     http://media.aniolbeskidow.pl/

Papież Franciszek: Nie pytajmy, na którym kanale Telewizji przemawia Jezus, tylko słuchajmy Go czytając każdego dnia Ewangelię.http://pl.radiovaticana.va/news/2015/02/09/papie%C5%BC_szuka%C4%87_jezusa_nie_w_telewizji,_tylko_w_ewangelii/1122387. Transmisja w jakiejkolwiek formie (TV, Radio, Internet) nie jest uczestnictwem we Mszy Świętej i nie spełnia obowiązku niedzielnego w niej uczestnictwa! Transmisja przeznaczona jest głównie dla osób chorych, starszych i tych, którzy z ważnych przyczyn nie mają możliwości uczestniczenia osobiście we Mszy Św.

Bazylika Bożego Miłosierdzia -  transmisja TV i  transmisja radiowa
 w niedzielę; 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:20, 18:00 w ciągu tygodnia; 9:00, 10:00, 15:20, 18:00

Radio Maryja i Telewizja Trwam - http://www.radiomaryja.pl/ http://tv-trwam.pl/na-zywo
Śląskie Radio-
RAMÓWKA POZDROWIENIA MSZA ŚWIĘTA w każdą niedzielę, 9:45
Radio Śląsk -
http://www.radioslask.pl/ co niedziela i święta; 7:30, 9:30, 10:45
Anioł Beskidów -
http://media.aniolbeskidow.pl/
Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie -
http://esanok.pl/kamery_sanok/strachocina.html

RADIO WATYKAŃSKIE - http://pl.radiovaticana.va/

Biuletyn Radia Watykańskiego - Radio Watykańskie umożliwia otrzymawanie nieodpłatny dostęp do codziennych wiadomości przez subskrypcję biuletynu informacyjnego Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Biletyn jest przygotowywany codziennie i rozsyłany za pomocą poczty elektronicznej. http://pl.radiovaticana.va/newsletter/manage/subscribe?e=&nc=bollettino-pl

Pieśń o Miriam - "To przepiękna pieśń na cześć Maryi. Wszystko się w niej zawiera, całe Fiat, piękno Maryi. Jest wielkim uwielbieniem Boga. Gdy się jej słucha, to jakby całe Niebo się radowało". Nuty i nagranie mp3 są udostępniane za darmo, twórcy zachęcają do wykonywania pieśni. http://poinformuj.opoka.org.pl/polecam/zespol_muzyke/8797.1,Piesn_o_Miriam_z_Ogrodu.html

Homilia Papieża Franciszka wygłoszona z okazji Nabożeństwa Pokutnego https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=13qZX4vQmEs

13.O3.2015 - Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia http://www.radiomaryja.pl/kosciol/papiez-franciszek-oglosil-nadzwyczajny-rok-swiety-milosierdzia/

Hiszpania: skradziono najmniejszy wizerunek Matki Bożej

14.03.2015 (IAR) - W Hiszpanii skradziono najmniejszy wizerunek Matki Bożej. Pochodzący z początków XVII wieku obrazek ukradziono z domu parafialnego Vilanova dos Infantes, w Galicji, na zachodzie kraju. Podczas rabunku śmiertelnie pobito 77-letniego proboszcza wsi. Adolfo Enriquez Mendez od 46 lat pełnił w wiosce posługi pasterskie. Został napadnięty w domu i zabity. We wsi ogłoszono 3-dniową żałobę a w pogrzebie proboszcza uczestniczył biskup Ourence, Leonardo Lemos Montanet.

Policja poszukuje sprawców zabójstwa i kradzieży. Najmniejszy czczony na świecie obraz Matki Bożej ma 2,5 centymetra długości i półtora centymetra szerokości i jest kawałkiem szkła w które wtopiono wizerunek Maryi. Zamordowany duchowny zwykł go nosić przy sobie. Był nie tylko proboszczem ale też opiekunem okolicznego Sanktuarium Matki Bożej Kryształowej, zbudowanego na cześć znaleziska.

Zgodnie z przekazem, szkło z wtopionym obrazem miało spaść z nieba i znalezione zostało przez pasterkę, która potem wstąpiła do zakonu. Co roku, 15 września, jest obchodzone w Galicji, święto Matki Bożej Kryształowej. http://stooq.pl/n/?f=952222
ARCHIWUM
Ogłoszenia 08.03.2015
Ogłoszenia 01.03.2015
Ogłoszenia 22.02.2015
Ogłoszenia 15.02.2015
Ogłoszenia 08.02.2015
Ogłoszenia 01.02.2015
Ogłoszenia 25.01.2015
Ogłoszenia 18.01.2015
Ogłoszenia 11.01.2015
Ogłoszenia 04.01.2015
Ogłoszenia 28.12.2014
Ogłoszenia 21.12.2014
Ogłoszenia 14.12.2014
Ogłoszenia 07.12.2014
Ogłoszenia 30.11.2014
Ogłoszenia 23.11.2014
Ogłoszenia 16.11.2014
Ogłoszenia 09.11.2014
Ogłoszenia 02.11.2014
Ogłoszenia 26.10.2014
Ogłoszenia 19.10.2014
Ogłoszenia 12.10.2014
Ogłoszenia 05.10.2014
Ogłoszenia 28.09.2014
Ogłoszenia 21.09.2014
Ogłoszenia 14.09.2014
Ogłoszenia 07.09.2014
Ogłoszenia 31.08.2014
Ogłoszenia 24.08.2014
Ogłoszenia 17.08.2014
Ogłoszenia 10.08.2014
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013
Ogłoszenia 06.10.2013
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013