Papież telefonuje do UchodĽców: „Jestecie jak Jezus w noc Jego urodzenia; dla Niego nie było miejsca, został wygnany. Musiał uciekać do Egiptu, by się ratować. Wy tego wieczoru jestecie jak On, Błogosławię Was".

"Wiele łez przelano w to Boże Narodzenie" http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/papiez-franciszek-udzielil-blogoslawienstwa-urbi-et-orbi,501359.html

¦w. Jan Paweł II: Rozważania Jana Pawła II

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,16494,transmisja-mszy-sw-przy-grobie-jpii.html Transmisja Mszy ¦w. w czwartki 710.

List na Niedzielę ¦więtej Rodziny, Głosić z rado¶ci± Ewangelię o rodzinie 

Papież Franciszek, Orędzie na ¦wiatowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2015 r.

Audycje dla CHORYCH: http://www.radiomaryja.pl/szukaj/?q=Audycje+dla+chorych

Kolejny cud w klinice Błaszczyk! Dzieci obudziły się ze ¶pi±czki!:
http://www.fronda.pl/a/kolejny-cud-w-klinice-blaszczyk-dwoje-dzieci-obudzilo-sie-ze-spiaczki,45497.html

Silvio, ¶więte dziecko:
http://gosc.pl/doc/2249196.Silvio-swiete-dziecko

Pasterka Góralska,

https://www.youtube.com/watch?v=ncK4l9W-D_o

https://www.youtube.com/watch?v=fM4Egh34TqY

https://www.youtube.com/watch?v=jholIJnOa-w

https://www.youtube.com/watch?v=vLDbkJPWrhc

https://www.youtube.com/watch?v=qo2_2-KX2AM

https://www.youtube.com/watch?v=PEMW2cETBRw

  http://aktualnyczas.pl/

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/daty.php3
2 stycznia - ¶w. Bazyli Wielki, biskup i doktor Ko¶cioła
2 stycznia - ¶w. Grzegorz z Nazjanzu, biskup i doktor Ko¶cioła
3 stycznia - Naj¶więtsze Imię Jezus Litania do Naj¶w. Imienia Jezus


Czytania mszalne
  -
http://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator


                  na dzi¶ -
http://mateusz.pl/czytania/2014/


              posłuchaj - http://www.biblijni.pl/czytania/

Komentarz ---------
http://www.kapky.eu/pl/

Video Komentarz---
http://legan.eu/Styczeń - Aby ludzie należ±cy do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.

misyjna: Aby w tym roku, powięconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleĽli rado¶ć płyn±c± z naladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.


Luty - Aby więĽniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwo¶ć ułożenia sobie na nowo godnego życia.

misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleĽli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrzecijańskiej.


Marzec - Aby wszyscy ludzie prowadz±cy badania naukowe stawiali sobie za cel służenie inte­gralnemu dobru człowieka.

misyjna: Aby coraz bardziej uzna­wany był specyficzny wkład kobiety w życie Kocioła.


Kwiecień - Aby ludzie nauczyli się szanować wiat stworzony i strzec go jako dar Boży.

misyjna: Aby przeladowani chrzecijanie odczuwali pocieszaj±c± obecno¶ć zmartwychwstałego Pana i solidarno¶ć całego Kocioła.


Maj - Abymy, odrzucaj±c kulturę obojętnoci, mogli zajmować się cierpieniami bliĽniego, a szczególnie chorych i ubogich.

misyjna: Aby wstawiennictwo Ma­ryi pomagało chrzecijanom żyj±cym w zsekularyzo­wanych rodowiskach z gotowoci± głosić Jezusa.


Czerwiec - Aby migranci i uchodĽcy spoty­kali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywaj±.

misyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pra­gnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym. 


Lipiec - Aby odpowiedzialno¶ć polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.

misyjna: Aby chrzecijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierównoci społecz­nych mogli dawać wiadectwo miłoci do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.  


Sierpień - Aby wszyscy ludzie pracuj±cy na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebuj±cym.

misyjna: Abymy, wychodz±c po­za siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy s± na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.


Wrzesień - Aby wzrastały możliwoci kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.

misyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi wiadkami wiary, któr± głosz±.


PaĽdziernik - Aby został wykorzeniony handel ludĽmi, nowoczesna forma niewolnictwa. 

misyjna: Aby wspólnoty chrzeci­jańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na ni± czekaj±.


Listopad - Abymy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy maj± inne niż my przekonania.

misyjna: Aby Pasterze Kocioła, głęboko miłuj±c swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.


Grudzień - Abymy wszyscy mogli dowiad­czać miłosierdzia Boga, który wci±ż niestrudzenie nam przebacza.

misyjna: Aby rodziny, w szczegól­ny sposób te, które cierpi±, znajdowały w narodzi­nach Jezusa znak niezawodnej nadziei.W I Z Y T A     D U S Z P A S T E R S K A     (aktualizacja 28.12.14)
ARCHIWUM
Ogłoszenia 21.12.2014
Ogłoszenia 14.12.2014
Ogłoszenia 07.12.2014
Ogłoszenia 30.11.2014
Ogłoszenia 23.11.2014
Ogłoszenia 16.11.2014
Ogłoszenia 09.11.2014
Ogłoszenia 02.11.2014
Ogłoszenia 26.10.2014
Ogłoszenia 19.10.2014
Ogłoszenia 12.10.2014
Ogłoszenia 05.10.2014
Ogłoszenia 28.09.2014
Ogłoszenia 21.09.2014
Ogłoszenia 14.09.2014
Ogłoszenia 07.09.2014
Ogłoszenia 31.08.2014
Ogłoszenia 24.08.2014
Ogłoszenia 17.08.2014
Ogłoszenia 10.08.2014
Ogłoszenia 03.08.2014
Ogłoszenia 27.07.2014
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013
Ogłoszenia 06.10.2013
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013