http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3
29 lipca - św. Marta

31 lipca - św. Ignacy z Loyoli, prezbiter
1 sierpnia - św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła

2 sierpnia - Najświętsza Maryja Panna, Królowa Aniołów - odpust Porcjunkuli

Zapraszamy do Czytelni, w której są informacje o odpustach.

Czytania mszalne - http://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator
                       na dziś - http://mateusz.pl/czytania/2013/
                 posłuchaj - http://www.biblijni.pl/czytania/
Komentarz -------- http://www.kapky.eu/pl/

Brewiarz ----------- http://brewiarz.katolik.pl/index.php3

Modlitwa ---------- http://www.modlitwawdrodze.pl/

Litanie -------------- http://www.radoslaw.home.pl/modlitewnik/glowna.htm

Papieskie intencje modlitwy na miesiąc sierpień: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.
Misyjna:
Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.
Wyjaśnienie:
http://www.ampolska.co/Intencje-AM/Rok-2014/art-1086-Wyjasnienie-papieskich-intencji-AM-sierpien-2014.htm

Kochająca matka zawsze trzeźwa

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na miesiąc abstynencji - sierpień 2014


Miesiąc abstynencji – piękna tradycja i zadanie na nowe czasy


Trwamy w dziękczynieniu za historyczną kanonizację Jana Pawła II, który uczył nas, że święci nie przemijają, lecz pragną naszej świętości. Podejmujemy osobisty i narodowy rachunek sumienia z wierności słowom naszego nowego Świętego. Dlatego na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, przypominamy wezwanie skierowane do Polaków na początku pontyfikatu: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać  jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.


O jakich zagrożeniach mówił papież Polak? Mówił: 

- o braku poszanowania godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,

- o niegodnych postawach i czynach wynikających z wad narodowych, a także - o nadużywaniu alkoholu.


Te problemy istnieją w Polsce od dawna, jednak obecnie przybierają przerażające rozmiary. Widzimy to w alarmujących statystykach pokazujących ogromne społeczne i ekonomiczne koszty nadużywania alkoholu. 

Tysiące Polaków umiera rocznie przez legalnie sprzedawany alkohol.

Prawie milion osób jest uzależnionych,

kilka milionów pije ryzykownie i szkodliwie.

Na ulicach widzimy tak wielu ludzi, także młodych, trzymających w ręku alkohol, będący przyczyną przyszłych rozczarowań, dramatów, a często i śmierci.

Pijani kierowcy zagrażają zdrowiu i życiu innych  użytkowników dróg.


Media, poprzez atrakcyjne, a jednocześnie oszukańcze reklamy alkoholu, nieustannie gorszą dzieci i młodzież. 

Samorządy często ulegając grupom nacisku,  nieodpowiedzialnie zwiększają liczbę punktów sprzedaży alkoholu, w tym  czynnych całą dobę.  A przecież tych najbardziej bolesnych strat moralnych i duchowych nie widać, nie można wyrazić ich liczbami.  Mimo wielu szumnych zapowiedzi rozwiązania przez władze państwowe tego trudnego problemu, nadal trwa wstydliwa cisza i wielka bezczynność. 


Wszyscy musimy chronić i umacniać trzeźwość. Dlatego ponownie z nadzieją rozpoczynamy sierpień – miesiąc abstynencji. Sierpniowy dar abstynencji składany przez wielu Polaków to błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, w której tysiące rodzin cierpi przez nadużywanie alkoholu i chorobę alkoholową.


Prosimy usilnie: Siostry i Bracia, podejmijcie dobrowolną abstynencję. Pokażcie, że nie jesteście zakładnikami chwytliwych, lecz nieprawdziwych sloganów reklamowych i szkodliwych nawyków. Pokażcie, że jesteście mądrzy, wolni, odpowiedzialni i odważni. Od lat przypominamy, że rodzina jest najważniejszą szkołą trzeźwości, jest ostoją w budowaniu trzeźwego społeczeństwa. Przed rokiem mówiliśmy o ojcach. Podkreślaliśmy, że powinni być świadkami wiary i trzeźwości. W tym roku naszą uwagę poświęcamy matkom. Mówimy: Kochająca matka jest zawsze trzeźwa! Kochająca matka dba o trzeźwość rodziny i dzieci! Kochająca matka pomaga budować trzeźwe społeczeństwo!

Im większa ilość alkoholu, tym większe jest ryzyko poważnych uszkodzeń. Szkody wyrządzone przez alkohol znane pod nazwą Alkoholowego Zespołu Płodowego (tzw. Zespołu FAS –Fetal Alcohol Syndrome), mają poważne konsekwencje zarówno w sferze fizycznego, jak i psychicznego  rozwoju dziecka. FAS jest chorobą nieuleczalną, która trwa do końca życia człowieka, a której można całkowicie uniknąć zachowując abstynencję w okresie oczekiwania na narodziny dziecka.

Duchowni, lekarze, pielęgniarki i położne mają obowiązek przestrzegać matki przed skutkami picia alkoholu w ciąży. A zadaniem ojców, najbliższej rodziny i przyjaciół jest wspieranie kobiet w ciąży w zachowywaniu całkowitej abstynencji od alkoholu. Pokażmy wszyscy, że potrafimy być odpowiedzialni za życie i zdrowie innych, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych, nienarodzonych.

Misją matki – prowadzenie dzieci do bliskości z Jezusem Przejawem kobiecego geniuszu jest wielka wrażliwość i gotowość do chronienia dziecka przed wszelkimi zagrożeniami. Matki przez swą obecność, miłość i czułość chronią najmniejsze dzieci przed światem zewnętrznym oraz przed wewnętrznymi niepokojami.One budują poczucie bezpieczeństwa, otwartość na wiarę, nadzieję i miłość.Najlepszą wychowawczynią jest matka dobra, mądra i szczęśliwa, która bardziej swoim przykładem życia niż słowami pozytywnie wpływa na męża i dzieci. Mądra matka rozumie, że dzieci sięgają po alkohol nie tylko z ciekawości. Czynią tak, ponieważ w jakimś stopniu nie radzą sobie z życiem, z emocjami, z własnymi słabościami. Ona wie, że sięganie po alkohol nawet w najmniejszych ilościach przez dzieci czy młodzież to szybka droga do uzależnienia i zablokowania ich rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, religijnego, moralnego i społecznego. Mądra matka nie ulega nieodpowiedzialnym reklamom, które zachęcają do sięgania po alkohol, które tworzą pro-alkoholową mentalność. Ona uczy, jak pięknie i szczęśliwie żyć bez substancji uzależniających. Daje wraz z ojcem przykład świętowania i dobrej zabawy bez alkoholu. To rodzice uczą dojrzałego radzenia sobie ze stresem i problemami oraz pokazują, na czym polega sens prawdziwej wolności. To rodzice, a szczególnie matka, stwarzają dziecku klimat serdeczności i bezpieczeństwa. Mądra i kochająca matka wie, że dziecko, które żyje w przyjaźni z Jezusem i które słucha Boga bardziej niż samego siebie, potrafi trzeźwo myśleć i ma siłę potrzebną do wypełnienia zobowiązań i pokonywania trudności, jakie niesie codzienne życie.

Odpowiedzialna i trzeźwa matka wie, że dziecko wychowywane w Bożej łasce i mądrości poradzi sobie z życiem bez szukania alkoholu. Taka wspaniała matka pomaga synom odkryć w Jezusie wzór uczciwości i wierności w postępowaniu, przykład odwagi w obronie słabszych oraz zdolność do podejmowania decyzji na zawsze. Córkom pomaga odkryć w Jezusie przyjaciela i obrońcę przed tymi mężczyznami, którzy nie potrafią kochać.

Kochająca i odpowiedzialna matka zdaje sobie sprawę, że głęboko religijne wychowanie to najpewniejszy sposób ochrony dzieci i ich przyszłych rodzin przed nadużywaniem alkoholu, przed chorobą alkoholową. Jezus uczy nas bowiem życia w miłości, prawdzie i odpowiedzialności, czyli w wolności dzieci Bożych. W wolności od wszelkiego zła i od wszelkich uzależnień. Badania pokazują, że osoby wierzące i praktykujące, świadome swojej chrześcijańskiej misji, są w mniejszym stopniu narażone na uzależnienia.


Prawdziwa miłość i osobiste świadectwo matki

Odpowiedzialna matka nie myli miłości z rozpieszczaniem czy nadopiekuńczością. Potrafi stawiać dziecku właściwe wymagania, potrafi wytłumaczyć, dać właściwe argumenty, a gdy trzeba - także nakazać lub zakazać. Wspiera dziecko, które się rozwija, chętnie nagradza, ale też stanowczo upomina, gdy błądzi. Pozwala ponosić konsekwencje popełnianych błędów. Dzięki tej mądrze okazywanej miłości, dziecko nie tylko wie, że jest kochane, ale też stopniowo uczy się odpowiedzialnej miłości wobec siebie i innych.

W obliczu poważnych zagrożeń młodego pokolenia kochająca matka rezygnuje z alkoholu, by dać swoim bliskim – mężowi, dzieciom, rodzicom, krewnym i znajomym – przykład radosnego życia w abstynencji. Modli się o abstynencję swoich dzieci i o trzeźwość dorosłych w rodzinie. Potrafi też stanowczo upominać tych, którzy krzywdzą samych siebie sięganiem po alkohol. Potrafi zaprotestować, gdy nieodpowiedzialni i nierozważni ludzie próbują w imię fałszywej wolności wprowadzać alkohol do szkół, na studniówki, obozy młodzieżowe, juwenalia, festyny czy stadiony. Potrafi zachęcić, by wybierano takich radnych, którzy nie będą mnożyć pozwoleń na handel alkoholem w imię fałszywej troski o rozwój gospodarczy. Taka matka odważnie protestuje, gdy innym dzieciom sprzedawany jest alkohol. Takich wspaniałych matek potrzebuje nasza ojczyzna.

Apelujemy do osób odpowiedzialnych za stanowienie i egzekwowanie prawa, aby swoimi decyzjami i działaniami pomagali matkom w ich wzniosłej, a zarazem trudnej roli wychowywania dzieci w całkowitej abstynencji przynajmniej do osiemnastego roku życia.


Wszyscy musimy się włączyć w troskę o trzeźwość

Trzeźwe i  kochające matki, dziękujemy za waszą odpowiedzialną miłość! Dziękujemy za wasze piękne świadectwo. Wiemy, że bez trzeźwych matek,  matek abstynentek, nie będzie trzeźwej Polski. Jednocześnie modlimy się w intencji matek skrzywdzonych, płaczących, cierpiących przez nałogi mężów i dzieci, opłakujących przegrane życie najbliższych. Modlimy się w intencji tych matek, które same stały się więźniami poniżającego i wyniszczającego nałogu. Wasze dramaty, wasze łzy są głośnym wołaniem do osób sprawujących władzę: nie pozwalajcie rozpijać rodzin i narodu! Nie troszczcie się o interesy bogatych, najczęściej zagranicznych koncernów, lecz o przyszłość swoich obywateli, o przyszłość polskich rodzin. Nie udawajcie, że nie wiecie o szkodliwości reklamy alkoholu oraz nadmiernej fizycznej i ekonomicznej jego dostępności. Nie będziemy się rozwijać jako naród, nie będziemy wzrastać jako nowoczesne europejskie społeczeństwo, jeżeli przygniotą nas problemy z nadużywaniem alkoholu. Musimy uczynić wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych. Dlatego z odwagą podejmijmy abstynencję, rozpoczynając od sierpnia – miesiąca abstynencji. Uczyńmy to w  imię wiary i miłości, w imię odpowiedzialności za nasze rodziny, za ojczyznę. Święty Jan Paweł II prosił nas o wyobraźnię miłosierdzia. Z tej prośby wynika też wołanie o nową wyobraźnię abstynencji i trzeźwości.

Tego potrzebują nasze rodziny, nasz naród i Kościół. Niech na tej drodze prowadzi nas i wspiera Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła. Jej Niepokalanemu Sercu z ufnością zawierzamy zwłaszcza wszystkie polskie matki, aby wpatrzone w Maryję wzrastały w miłości i były odważnymi świadkami  oraz nauczycielkami  abstynencji i trzeźwości.


+ Tadeusz Bronakowski


Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości


Coraz więcej kierowców pod wpływem narkotyków
Czytaj więcej na
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-coraz-wiecej-kierowcow-pod-wplywem-narkotykow,nId,1471756#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Cenzura poprawności politycznej - Debata o mediach - Z prof. Diego Contrerasem, medioznawcą z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, rozmawia Wanda Kapica

W czasach komunizmu mówiło się w Polsce, że wiadomości ukazujące się w gazetach dzielą się na trzy kategorie: prawdziwe, prawdopodobne i pozostałe. Wiadomości prawdziwe – to nekrologi. Prawdopodobne – to prognoza pogody. A pozostałe – to cała reszta. Kłamstwo było niejako wpisane w system i nawet przedszkolaki były tego świadome. Teraz jest o wiele trudniej rozpoznać manipulację. Czy są jakieś kryteria, które mogą nam w tym pomóc?

Dezinformacja przejawia się inaczej, kiedy panuje wolność. W obecnej dobie rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości jest trudniejsze, ponieważ mamy do dyspozycji o wiele więcej źródeł i środków technicznych umożliwiających dostęp do informacji i ich sprawdzenie. Niemniej jednak nie jest to rzeczą niemożliwą. Prawda zawsze wypłynie, chociaż bardzo często w ludzkiej pamięci pozostaje „pierwsza wersja” wydarzeń, która może być zupełnie fałszywa. W rzeczy samej, dzisiaj problemem nie są wiadomości całkowicie wyssane z palca.

Jak więc czytać gazety w sposób krytyczny?

Wydaje mi się bardzo ważne, aby pamiętać o dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich to odkłamanie mitu, jakoby środki masowego przekazu pokazywały „obraz społeczeństwa” niczym lustro, w którym odbija się wszystko, co „dzieje się na świecie”. W rzeczywistości media serwują nam pewną wizję świata, uwarunkowaną wieloma różnymi czynnikami. Jednym z tych czynników jest specyfika pracy dziennikarskiej. Nie odnoszę się w tym miejscu do umyślnej manipulacji, lecz do „normalnych” mechanizmów funkcjonowania mediów. Działalność dziennikarska to swoiste postrzeganie rzeczywistości, które można porównać do patrzenia na świat przez okna o konkretnym kształcie, znajdujące się w jakimś określonym miejscu. Położenie i kształt okna determinują to, co będzie widoczne i jak będzie postrzegane. Przykładowo, wiadomość będzie chwytliwa, jeśli dotyczy tych aspektów rzeczywistości, w których można uwydatnić elementy, takie jak wyraźny konflikt, ciekawostka itp. Forma publikacji dziennikarskiej niesie ze sobą pewne uwarunkowania, takie jak na przykład tytuł wiadomości, który musi być zwięzły, rzucający się w oczy, interesujący; oczywiście nie da się wyrazić zjawisk skomplikowanych ani zawrzeć zawiłości w tytule składającym się z trzech czy czterech słów. A trzeba wiedzieć, że większość czytelników ogranicza się do przeglądania tytułów.

Nie wszystkie tematy nadają się do przedstawienia w ujęciu typowym dla dziennikarstwa. Tematy najbardziej odpowiednie mają proste zakończenie albo nadaje im się takie zakończenie: zwycięstwo – porażka, za – przeciw, żywi – umarli, niewinny – winny, postępowy – konserwatywny… Treści bardziej złożone zwykle przedstawiane są w postaci tego rodzaju dychotomii. Istnieją pewne rzeczywistości, dla których tego typu uproszczenia są niedopuszczalne, ponieważ prowadziłoby to do ich zniekształcenia, a w następstwie do przekłamań. Wystarczy pomyśleć na przykład o uproszczeniach, do których dochodzi w dziedzinach takich jak religia, nauka czy myśl w ogólności. Są to sprawy bardzo złożone, gdzie różne odcienie danej rzeczywistości nabierają ogromnego znaczenia.

Czyli, po pierwsze, należy pamiętać o pewnych ograniczeniach wynikających z języka oraz ze specyfiki dziennikarskiego podejścia do rzeczywistości. A po drugie?

Należy podkreślić ważną rzecz: tego typu ograniczenia wewnętrzne istnieją, ale to wcale nie oznacza, że przedstawienie prawdy w mediach jest czymś niemożliwym. Dzięki profesjonalizmowi dziennikarza (a co za tym idzie, dzięki profesjonalizmowi danego medium), da się przezwyciężyć wszelkie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.

Do tych ograniczeń trzeba dodać jeszcze jeden istotny element: dziennikarstwo polega na interpretowaniu rzeczywistości. Wiadomość postrzegana jest oczyma osoby, która obserwuje dane wydarzenie. Ja, dziennikarz, postrzegam świat zgodnie z moim wykształceniem, moimi poglądami, przekonaniami. Ten fakt nie jest sam w sobie niczym negatywnym: jesteśmy istotami ludzkimi i nie możemy ignorować własnego człowieczeństwa. Problem pojawia się, kiedy osobiste przekonania nie pozwalają nam dostrzec rzeczywistości.

Drugi element dostrzegam raczej po stronie dziennikarza. Chodziłoby mianowicie o świadomość, że kiedy w mojej pracy przeważają uwarunkowania wewnętrzne lub zewnętrzne, dopuszczam się zdrady profesjonalizmu dziennikarskiego. Sędzia może wydać niewłaściwy wyrok, lekarz może postawić błędną diagnozę, jednak wychodzi się z założenia, że błąd nie był spowodowany korupcją, jakimś interesem ideologicznym czy ekonomicznym itp. Dziennikarze też popełniają błędy: chociażby z braku pełnej dokumentacji lub z niewiedzy. Na szczęście zawsze jest możliwość sprostowania.

W niektórych publikacjach pisze Pan o obrazie Kościoła w prasie. Jaki wizerunek czy może obrazy Kościoła wyłaniają się z wiodących na świecie gazet i tygodników?

Trudno jest udzielić odpowiedzi, ponieważ jest to bardzo złożona rzeczywistość. Niemniej jednak sądzę, że w ostatnim roku obraz Kościoła w dużej mierze utożsamiano z postacią Ojca Świętego Franciszka, który postrzegany jest bardzo pozytywnie. Wybór Papieża Franciszka był niespodzianką także dla mediów, takiego Papieża nie „przewidziano”; ponadto był mało znany na poziomie międzynarodowym. Jego niezwykłe porozumienie z ludźmi dało o sobie znać już od pierwszej chwili, kiedy wyszedł na balkon Bazyliki Świętego Piotra. Gesty, które wykonał Ojciec Święty zaraz potem, utrwaliły wrażenie prostoty, bezpośredniego stylu, spontaniczności wykraczającej poza ramy protokołu, co sprzyja zbliżeniu i więzi. Lecz najbardziej interesujący jest fakt, że wyraźnie widać rzeczywistą, serdeczną troskę Papieża o ludzi, czyli że jest to jego styl bycia, a nie jakaś taktyka. Z punktu widzenia komunikacji, posługując się terminologią piłkarską, można powiedzieć, że Kościół (w ogólności) bardzo długo był niejako zmuszony grać w obronie. Mimo że miał wiele do powiedzenia współczesnemu człowiekowi – i to w interesujących i ważnych sprawach – to inni rozgrywali piłkę. W moim odczuciu, wkład Ojca Świętego Franciszka, z punktu widzenia komunikacji, to między innymi fakt przejęcia inicjatywy. Kościół jawi się teraz jako podmiot, który ma pewną propozycję, zachęca do prowadzenia lepszego, bardziej godnego życia itd., a nie jako przynoszący serię najróżniejszych, wyrwanych z szerszego kontekstu zakazów. Potrzebę takiej propozycji duchowej wielokrotnie podkreślał Benedykt XVI. Jednocześnie wydaje się rzeczą jasną, że za pozytywnym wizerunkiem Papieża kryje się, w niektórych przypadkach, pewnego rodzaju powierzchowna wizja i dostosowywanie postaci Papieża do własnych upodobań. Być może jest to nieuniknione. Trzeba jeszcze zauważyć, że głos Papieża dociera do nowych miejsc i w wielu przypadkach udaje się osiągnąć przynajmniej tyle, że ludzie zaczynają zastanawiać się nad sensem życia.

George Orwell w słynnej powieści „Rok 1984” poczynił genialne spostrzeżenie: myślimy za pomocą słów. Wystarczy zamienić niektóre słowa innymi i przez tę prostą zamianę zmienia się sposób myślenia. Czy współczesny język nie staje się „nowomową”?

Niekiedy posługujemy się językiem, aby coś zakamuflować, a nie wyjaśnić, aby nie wyrazić tego, co w gruncie rzeczy balibyśmy się powiedzieć. Bardzo wiele tego rodzaju zmian językowych pojawia się w dziedzinach, którymi zajmuje się bioetyka (w rzeczy samej celem jest osiągnięcie zmiany w sposobie myślenia). Do klasyki gatunku należy wyrażenie „dobrowolne przerwanie ciąży” albo odnoszenie się do „litości” dla usprawiedliwienia eutanazji. Najbardziej uderza mnie fakt, że instrumentalizacja słowa, mimo że stała się bronią reżimów totalitarnych (gdzie zawsze istniały potężne ministerstwa propagandy), nie jest postrzegana jako realne zagrożenie dla demokracji.

Czytając gazety z lat ubiegłych i prasę aktualną, można zauważyć, że dziennikarze unikają „niepoprawności politycznej”. Po prostu niektóre sprawy mają być zapomniane i dlatego się o nich nie mówi. Jakie są współczesne „myślozbrodnie”?

Jak sądzę, wchodzimy w nowy etap ataków przeciwko wolności słowa. Przybiera to bardzo subtelne formy. Są pewne aspekty rzeczywistości, zachowania, idee, których nie wystarczy podzielać lub odrzucać. Albo trzeba milczeć, albo trzeba je popierać czy wręcz promować. Kilka dni temu pewien francuski profesor powiedział mi żartem, że jeszcze trochę, a nie będzie można powiedzieć, że dziecko rodzi się z ojca i matki, bo takie stwierdzenie będzie uznawane za dyskryminujące. Niemniej jednak jestem przekonany, że koniec końców, nowinki pojawiają się cyklicznie, a kiedy już minie obecny cykl nowinek, zdrowy rozsądek zwycięży. W gruncie rzeczy mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju cenzurą, a wszyscy reagują na cenzurę alergicznie. http://www.naszdziennik.pl/mysl/87395,cenzura-poprawnosci-politycznej.html


Święto Dzieci Gór


HOMILIA PO GÓRALSKU - Homilia Mszy św. na rozpoczęcie ŚDG
Video -
http://swietodziecigor.pl/index.php/pMenuId/6/pCatId/631
Foto -
http://swietodziecigor.pl/index.php/pMenuId/5/pCatId/641

"Szczecin Pomorz(ż)e Świętości". http://www.dzielo.pl/pl/aktualnosci/431/studio-nowego-tysiaclecia-pomorze-swietosci-w-radiu-plus-szczecin

Bądź aktywny - https://www.opendoors.pl/badz_aktywny/

"Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele." - Hbr 13:3

"Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga." - Ap 3:2

Foto – Msza Święta na wojnie:

http://www.fronda.pl/a/msza-swieta-na-wojnie-zobacz-zdjecia,15830.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Rafaj%C5%82ow%C4%85

http://newsy-o-qu.blogspot.com/2013/08/jedyna-taka-msza-polski-ludowej-bierut.htmlKolejny atak na prof. Chazana. Możesz pomóc! wysyłając list – Szanowni Państwo! Cieszę się, że firma, która troszczy się o moje zdrowie (ewentualnie: mojej rodziny), utrzymuje w swej Radzie Naukowej prof. Bogdana Chazana - znakomitego lekarza, który postanowił dbać o życie i zdrowie wszystkich swych pacjentów: zarówno tych narodzonych, jak i nienarodzonych. Taka postawa buduje moje zaufanie do Waszej firmy. Wierzę, że zaufanie to nie zostanie naruszone i nie ulegną Państwo ideologicznym naciskom, które nie mają nic wspólnego z medycznymi kompetencjami pana prof. Chazana, na adres: http://gosc.pl/doc/2094224.Kolejny-atak-na-prof-Chazana-Mozesz-mu-pomoc

http://www.deon.pl/wiadomosci/swiat/art,16167,klauzula-sumienia-w-krajach-ue-i-usa.html

http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/811494,zdjecie,1,jak-prawo-innych-panstw-reguluje-kwestie-klauzuli-sumienia.html

http://www.radiomaryja.pl/informacje/ceny-owocow-nie-pokrywaja-kosztow-zbiorow/

http://www.radiomaryja.pl/informacje/te-ceny-to-kpina/

http://www.pch24.pl/wsciekly-atak-na-pielgrzymke--pielgrzym-walczy-o-zycie-,24431,i.html

http://www.fronda.pl/a/czy-w-polsce-nadszedl-czas-zabijania-katolikow,39871.html

http://www.pch24.pl/mosul--wszystkie-koscioly-zamienione-na-meczet--albo-spladrowane,24442,i.html

http://pl.radiovaticana.va/news/2014/06/28/irak:_katastrofa_humanitarna_tu%C5%BC_za_lin%C4%85_frontu,_w%C5%9Br%C3%B3d_uchod%C5%BAc%C3%B3w_wielu/pol-809981

http://szlomo.pl/asyryjczycy-na-wygnaniu.html

http://www.fronda.pl/a/wloskie-panstwo-przeciwko-kosciolowi,39678.html

http://www.fronda.pl/a/watykan-wiele-malzenstw-moze-byc-niewaznych,39890.html

http://www.fronda.pl/a/br-marcin-radomski-dla-frondapl-narzeczeni-sami-decyduja-o-waznosci-przyjmowanego-sakramentu-malzenstwa,39904.html

http://www.fronda.pl/a/czeslaw-mozil-uprawial-seks-w-kosciele-sad-umorzyl-sprawe,39923.html

http://www.pch24.pl/msza-swieta-w-rycie-dominikanskim-w-gdansku,24450,i.html http://rytdominikanski.pl/bog-nas-zaprasza-do-tego-abysmy-byli-swiadkami-piekna-i-historii/

             

http://gosc.pl/doc/2097224.Kierownik-stolowki-o-wizycie-papieza

http://gosc.pl/doc/2097026.Papiez-Franciszek-zjadl-obiad-na-stolowce

http://www.unacum.pl/p/blog-page.html

https://maps.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&hl=pl&msa=0&msid=217747894126069328293.000462f33f0dc018db6d9&t=h&source=embed&ll=52.093008,19.797363&spn=6.076656,12.062988&z=6&dg=feature

Msza Św. w rycie trydenkim - sprawuje abp. Józef Życiński -
http://www.youtube.com/watch?v=cK484A2HhAE

Ostatnia Msza Św. O. Pio - http://www.youtube.com/watch?v=msA_96fYQ4c

Cud nad cudy - http://www.youtube.com/watch?v=LZeAQBK8bGI

Cud w Krośnie - http://www.youtube.com/watch?v=VLVhSBxUd9I

Msza św. TRYDENCKA odprawiona za OFIARY Komunizmu na "ŁĄCZCE"
https://www.youtube.com/watch?v=Cu3NSILOdlI

Św. Marii Magdaleny - Msza trydencka śpiewana w Kłodzku
https://www.youtube.com/watch?v=fzWJr-g7VcU

Tridentine Mass
https://www.youtube.com/watch?v=oU_s-yrrY7o

Msza Święta w Cerkwi Greckokatolickiej w Lublinie
https://www.youtube.com/watch?v=FgQ4XuTJiO8

Парох Майданека. Proboszcz Majdanka
https://www.youtube.com/watch?v=8cvoiHJwNTA

Cud w Korczminie
https://www.youtube.com/watch?v=voRwb-QZ8mM

Jaworki Perłą Pienin
https://www.youtube.com/watch?v=hX7OwigzdEU
ARCHIWUM
Ogłoszenia 20.07.2014
Ogłoszenia 13.07.2014
Ogłoszenia 06.07.2014
Ogłoszenia 29.06.2014
Ogłoszenia 22.06.2014
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013
Ogłoszenia 06.10.2013
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012