http://www.preachingfriars.org/sites/www.preachingfriars.org/files/fra_angelico_-_last_judgement_detail_-_wga00471.jpg

   

     Adwentyści i świadkowie Jehowy twierdzą, że według Biblii w chwili śmierci umiera cały człowiek z duszą i ciałem, natomiast idea nieśmiertelnej duszy pochodzi z filozofii greckiej, a nie z Pisma św. Twierdzenie to wynika z błędnej i nieraz przewrotnej interpretacji tekstów biblijnych. Ich egzegeza jednoznacznie wskazuje, że zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie istnieje jasny przekaz prawdy o nieśmiertelności ludzkiej duszy.

     Nauka Jezusa o nieśmiertelności duszy

     Według Nowego Testamentu człowiek jest jednością duszy i ciała. Ważnym tekstem mówiącym o istnieniu duszy po śmierci ciała są słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów: "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy - psyche zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle" (Mt 10, 28). Tekst ten jednoznacznie wskazuje na fakt, że po śmierci ciała dusza ludzka dalej istnieje.

     W słowach Jezusa do Marty, siostry zmarłego Łazarza, jest jasny przekaz, że pomimo śmierci ciała człowiek dalej żyje: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?" (J 11, 25-26). W innym miejscu Jezus również zapewnia nas o życiu po śmierci: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki" (J 8, 51).

     W Ewangelii wg św. Łukasza trzeba zwrócić uwagę na dwa teksty, w których Pan Jezus mówi o życiu człowieka po śmierci i przed zmartwychwstaniem ciał.

     W przypowieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19-31) Jezus wskazuje na życie po śmierci zarówno ludzi sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Wiersze 19-26 mówią, że w momencie śmierci decyduje się ostateczny los człowieka, jego zbawienie lub potępienie. W szeolu istnieją dwa różne poziomy: jeden dla zbawionych, a drugi dla potępionych, które są rozdzielone nieprzekraczalną przepaścią (w. 26). Wiersze 23-31 mówią o życiu zmarłych w stanie pośrednim pomiędzy śmiercią i zmartwychwstaniem. Bogacz po śmierci został potępiony (w. 23). Na określenie miejsca, w którym przebywa bogacz i inni potępieni, św. Łukasz używa słowa hades, a nie gehenna, aby wskazać na istnienie ludzi potępionych przed zmartwychwstaniem ich ciał. Natomiast gehenna oznacza miejsce wiecznego potępienia już po zmartwychwstaniu ciał. Fakt, że bogacz prosi Abrahama, by posłał Łazarza do jego pięciu braci żyjących na ziemi, aby ich ostrzegł (ww. 27-28), świadczy o tym, że on żyje przed zmartwychwstaniem ciał. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu jednoznacznie mówi o życiu pozagrobowym.

     Dialog Jezusa wiszącego na krzyżu z dobrym łotrem wskazuje na fakt, że po śmierci ciała człowiek dalej żyje. Na prośbę dobrego łotra: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa" (Łk 23, 42), Pan Jezus odpowiada: "Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju" (w. 43). Zbawiciel użył terminu "raj", który wskazuje na życie po śmierci przed zmartwychwstaniem ciał. Kiedy Jezus mówi "dziś ze Mną będziesz w raju", to znaczy zaraz po śmierci, dosłownie "przed zachodem słońca" - a więc gdy ciało będzie w stanie śmierci. Zmartwychwstanie ciał nastąpi dopiero "w dniu ostatecznym" (J 6, 54). W słowach skierowanych do dobrego łotra jest więc wyraźne stwierdzenie Jezusa, że po śmierci ciała żyje nieśmiertelna ludzka dusza.

     Nieśmiertelność duszy u św. Pawła

     Święty Paweł, pisząc o człowieku, wskazuje na śmiertelne ciało soma (acona) oraz na duszę, na której określenie używa terminów psyche i pneuma - jako zasady życia nadprzyrodzonego: "Duch wasz, dusza i ciało" (1 Tes 5, 23). W innych tekstach apostoł Paweł na oznaczenie wymiaru nadprzyrodzonego ludzkiej duszy używa takich określeń, jak kardia i nous.

     W 1 Liście do Tesaloniczan św. Paweł pisze o Chrystusie, "który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli" (5, 10). Mamy tu do czynienia z wyraźnym stwierdzeniem, że żyją również ci ludzie, którzy umarli. Tak więc nie cały człowiek umiera. Mijają się z prawdą ci wszyscy (między innymi adwentyści i świadkowie Jehowy), którzy twierdzą, że Pismo św. mówi, iż w chwili śmierci człowiek ginie wraz z duszą i ciałem.

     Święty Paweł pisze o swoim osobistym dylemacie: "Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne" (Flp 1, 23-24). Najwięksi egzegeci są zgodni, że ten tekst mówi o życiu w stanie pośrednim pomiędzy śmiercią i zmartwychwstaniem. Zaraz po indywidualnej śmierci następuje zjednoczenie z Chrystusem, a więc człowiek dalej żyje, ale już bez ciała. W zdaniu: "pragnę odejść, a być z Chrystusem" (w. 23) czasownik "odejść" można przetłumaczyć bardziej dynamicznym zwrotem: "zwinąć swój namiot" (por. 2 P 1, 14), co oznacza opuszczenie ciała w chwili śmierci. Jest tu jasno wyrażona prawda, że po śmierci ciała dusza dalej żyje razem z Chrystusem.

     Myśl o cielesnym, czyli zniszczalnym, i duchowym, czyli niezniszczalnym, elemencie naszego człowieczeństwa pojawia się także w 2 Liście do Koryntian (5, 1-10). Święty Paweł nazywa tu śmierć "opuszczeniem ciała" - a więc wg niego nie umiera cały człowiek. Niezniszczalne duchowe ja "opuszcza ciało" i żyje w Chrystusie. Święty Paweł pragnie "przyodziać się w nasz niebieski przybytek" (w. 2), czyli otrzymać uwielbione, zmartwychwstałe ciało w dniu ostatecznego przyjścia Chrystusa na końcu czasów (dzień Paruzji). Święty Paweł pisze, że ludzie żyjący na ziemi oczekują na ten dzień w swoich ciałach, natomiast zmarli, którzy żyją w wymiarze duchowym, oczekują na niego bez ciał. Z tych dwóch możliwości św. Paweł chciałby wybrać pierwszą. Wyjaśnia jednak, że żyć w ciele oznacza bycie "z daleka od Pana" (w. 6); natomiast w chwili śmierci opuszcza się swoje ciało i staje się w obliczu Pana. Nawiązując do dylematu wyrażonego w Liście do Filipian (1, 23), św. Paweł, pomimo naturalnej niechęci do śmierci, chciałby raczej opuścić swoje ciało i stanąć w obliczu Pana (w. 8).

     Pisząc o człowieku z perspektywy eschatologicznej, św. Paweł stwierdza istnienie nieśmiertelnej duszy oraz ciała, które podlega śmierci, ale zmartwychwstanie w dniu Paruzji. W tym dniu wszystkie ludzkie ciała zostaną uwielbione, "umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni" - stwierdza sw. Paweł (1 Kor 15, 52). http://adonai.pl/wiecznosc/?id=88

Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
http://gosc.pl/doc/888872.Dzis-uroczystosc-Bozego-Ciala

Rabka - Zdrój:                                                                     Jerozolima:

W belgijskim mieście Liège odbyła się procesja eucharystyczna z okazji Bożego Ciała. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ostatni raz Chrystus przeszedł ulicami miasta pół wieku temu.
http://www.fronda.pl/a/po-50-latach-ponownie-chrystus-na-ulicach-w-belgii,38686.html

Aplikacja Radio Maryja/TV Trwam jest dostępna na telefony i tablety z systemem Android. Od teraz możesz przeglądać informacje z naszego portalu, słuchać i pobierać audycje, a także słuchać na żywo program Radio Maryja. Dzięki aplikacji można oglądać materiały video TV Trwam a także oglądać ją na żywo.
http://www.radiomaryja.pl/informacje/aplikacja-radio-maryjatv-trwam-dla-urzadzen-android/

           

Oto w brytyjskich szkołach publicznych i na uczeniach wyższych uczniowie i studenci nie będą się już uczyć, że życie na Ziemi zostało Stworzone przez Pana Boga.
http://www.fronda.pl/a/skandal-brytyjska-szkola-zakazuje-nauczania-kreacjonizmu,38682.html

http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/pytania-i-odpowiedzi/art,14,czy-chrzescijanin-moze-ogladac-gwiezdne-wojny.html

http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/aniolowie-i-demony/art,6,egzorcyzmowanie-latwiejsze-od-leczenia.htmlWe wtorek: 24 czerwca - Narodzenie św. Jana Chrzciciela

W środę: Nowenna do MBNP Pomocy po nabożeństwie czerwcowym.

Wypominki roczne i modlitwy za zmarłych - w czwartek o 17.30.


W piątek - Uroczystość Najświętsze Serce Jezusa . O godz. 18.00 Msza św., potem nabożeństwo czerwcowe i procesja Eucharystyczna, kończąca oktawę Bożego Ciała. Podczas Mszy św. poświęcenie wianków i kwiatów. Ze względu na uroczystość w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W sobotę - wspomnienie Niepokalane Serce Maryi Panny.


Msze św. na zakończenie roku szkolnego dla dzieci ze szkół podsta-
wowych będą w piątek: dla klas IV - VI - o godz. 8.00, a dla klas O - III - o godz. 10.00

Wszystkich licealistów i gimnazjalistów zapraszamy na Mszę św. na zakończenie roku szkolnego - w czwartek - 26 czerwca wieczorem. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Grupę Apostolską w podziękowaniu za cały rok szkolny.

Spotkanie Rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie parafialne - w przyszłą niedzielę, 29 czerwca po wieczornej Mszy św.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w procesji Bożego Ciała. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem: Tych, którzy przygotowali cztery piękne ołtarze, dziękujemy dzieciom sypiącym kwiaty, małym chłopcom, którzy dzwonili podczas procesji, dorosłym, młodzieży i dzieciom niosącym feretrony, sztandary, figurki i symnole religijne.
Dziękujemy Służbie Liturgicznej Ołtarza i kapeli góralskiej Pana Tokarczyka oraz góralom niosącym baldachim i wszystkim, którzy przyszli w strojach regionalnych. Dziękujemy Panu Organiście i Siostrze Elżbiecie. Dziękujemy Osobom, które obsadziły kwiatami otoczenie kościoła oraz wykonały prace pielęgnacyjne drzew i trawy przy kościele i w ogrodzie
różańcowym. Dziękujemy także naszej Policji za zabezpieczenie trasy procesji. Jeszcze raz z serca wyrażamy wdzięczność wszystkim uczestnikom za religijne, głębokie i z powagą, przeżycie tej uroczystości.

Prasa katolicka jest do nabycia w salce przy kościele. Polecamy: "Gościa Niedzielnego", wakacyjny numer „Małego Gościa Niedzielnego", "Niedzielę”, Zródło", "Różaniec, "W naszej Rodzinie", "Wiarę,Patriotyzm i Sztukę"-nowy numer, "Arkę", "Anioła Stróża, "Jasia" oraz kalendarze z portretami św. Jana Pawła II.
ARCHIWUM
Ogłoszenia 15.06.2014
Ogłoszenia 08.06.2014
Ogłoszenia 01.06.2014
Ogłoszenia 25.05.2014
Ogłoszenia 18.05.2014
Ogłoszenia 11.05.2014
Ogłoszenia 04.05.2014
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013
Ogłoszenia 06.10.2013
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012