PARAFIA ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY W RABCE - ZDROJU


Biblioteka audio i wideo

Niedziela


http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

http://www.pch24.pl/wiara-swieci-na-kazdy-dzien,842,851,1,i.html

http://malygosc.pl/doc/1484420.Co-za-zdumienie

Katoliccy Patroni Polski http://pl.wikipedia.org/wiki/Katoliccy_patroni_Polski

Katoliccy patroni Polski – tytuł patrona nadawany (głównie przez papieża) i używany przez Kościół katolicki w Polsce, odzwierciedlający szczególny kult i wstawiennictwo danego Świętego na terenie Polski.

Historyczni Patroni

W przeszłości tytuł patrona Korony Królestwa Polskiego (1396-1569), bądź Królestwa Polskiego i Litwy, w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795), posiadali:

Czczeni na równi z Patronami

- Św. Jadwiga Królowa i Św. Jadwiga Śląska czczone, jako Patronki Polski:

- Błogosławioną Bronisławę zaczęto czcić, jako Patronkę Królestwa Polskiego od czasu panującej cholery w Krakowie w 1707 roku. Ocalenie od zarazy przypisywano orędownictwu Bronisławy[12].

- Św. Jozafat Kuncewicz czczony był w I Rzeczypospolitej, głównie w Galicji, w diecezjach unickich. Podczas powstania styczniowego (1863) ogłoszono św. Jozafata jego Patronem[13].

Współcześni patroni

Tytuł głównych Patronów otrzymali:

Tytuł drugorzędnych Patronów[17][18] Polski otrzymali:

św. Andrzej Bobola śmierć męczeńską poniósł z rąk Kozaków w Janowie Poleskim 16 maja 1657. (Dawniej - Janów Poleski, obecnie - biał. Іванава, Iwanawa, ros. Иваново, Iwanowo – miasto na Białorusi).

Żywot Św. Andrzeja: http://adonai.pl/ludzie/?id=74 Modlitwy: http://adonai.pl/modlitwy/?id=19

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA: "POLACY! NIE LĘKAJCIE SIĘ!"; http://www.youtube.com/watch?v=5edcXeNkYtM&list=PL5D057E71FEDB5717

Video: - Widzialne i Niewidzialne: http://www.youtube.com/watch?v=vCd92izDg14

- Powrót Relikwi w 1938r; http://www.youtube.com/watch?v=DYNQkOINDrs

- Pielgrzymka z relikwiami: http://www.youtube.com/watch?v=I8oNPBlG8ng

- W Strachocinie (FILM): http://www.youtube.com/watch?v=UY12A3SEHf4

- Będzin: http://www.youtube.com/watch?v=PB9I1V2UJH0

- Warszawa: http://www.youtube.com/watch?v=tjrgE1l320M

- Warszawa: http://www.youtube.com/watch?v=02n3BaXX35Q

Wspólne przesłanie do Narodów Polski i Rosji: http://www.youtube.com/watch?v=v4eXrAhQUtI&list=PL5D057E71FEDB5717

03.05.2014 - Homilia Ks. Bp. Kazimierza Ryczana: Drodzy Czciciele Królowej Polski obecni w świątyni i przed radiowymi głośnikami:

Dzisiejsza uroczystość łączy dwa wydarzenia historyczne: obwołanie Maryi Królową Korony Polskiej przez króla Jana Kazimierza, podczas ślubów złożonych we Lwowie przed Obrazem Matki Bożej Łaskawej, i uchwalenie Konstytucji 3 maja.

Okoliczności pierwszego wydarzenia były tragiczne. Wojska szwedzkie okupowały Polskę. Do tragedii potopu doprowadziła zdrada książąt i większości szlachty polskiej. Wolna pozostała jedynie Jasna Góra i dowodzący obroną ojciec przeor Kordecki. Ratunek dla Polski przychodzi z Nieba. Maryja roztoczyła nad nami płaszcz swojej opieki. Dziś należy o tym pamiętać.   

Minął okres potęgi królestwa obojga narodów, Polski i Litwy. Polska, największe w Europie państwo, zaczyna chylić się ku upadkowi. Prywata bierze górę nad troską o Ojczyznę. Zapomniano, co znaczy słowo „patriotyzm”. Przekupni zdrajcy poszli na służbę do Rosji, która urosła w potęgę. Na ratunek Polsce przychodzą patrioci zgromadzeni na Sejmie Czteroletnim, którzy 223 lata temu uchwalili Konstytucję 3 maja. Zdrajcy sprzedali Rosji Matkę Ojczyznę. Polska znikła z mapy Europy. Dziś należy o tym pamiętać. Po wielu latach dziękujemy wam, Rodacy, którzy zostaliście wierni Ojczyźnie…

Przyszli kolejni okrutni okupanci i podpalili ojczysty dom. Niemcy pobudowali krematoria i zamknęli braci naszych w obozach koncentracyjnych. Rosjanie przygotowali dla polskich oficerów Sybir, Katyń i strzał w tył głowy. Dziś, w rocznicę ogłoszenia królestwa Maryi, należy o tym pamiętać.

Powtórzyła się historia zdrajców z czasów zaborów. Władzę przejęli Rosjanie przefarbowani na biało-czerwono. Wojsko, policję i tajne służby przejęli polsko-żydowscy komuniści. Reszta ocalałej polskiej inteligencji skazana została na zagładę. Rozpoczął się proces sowietyzacji. Znamy żyjących do dziś kolaborantów sowieckich. Jedynie serce zadaje pytanie, co oni dotychczas robią w polskim parlamencie.

Czy Niebo pozostało głuche na cierpienia uwięzionych z kardynałem Wyszyńskim biskupów i kapłanów, na zmęczone nogi pielgrzymów, wyrzeczenia, składane śluby, przebłagania i płacz wierzącego Narodu? Nie!

Na ratunek zniewolonej od pół wieku Ojczyźnie posłał Bóg Świętego Jana Pawła II. Przyszedł do braci Polaków z Ewangelią i modlitwą, bez wojska, jak święty Wojciech. Wskrzesił ducha wiary i solidarności. Pan wysłuchał modlitwy Arcykapłana oddanego całkowicie Maryi i wrócił wolność narodom środkowej Europy. Runęła potęga militarna stojąca na straży kłamliwej ideologii. Pozostały głębokie rany.

 Królowo Polski! Tobie składamy dziękczynienie, że wysłuchałaś modlitwy milionów Polaków, spojrzałaś na cierpienia, na tortury w esbeckich kazamatach, na patriotów, których grobów poszukujemy do dziś na polskiej ziemi. O nieludzkiej ziemi nie wspominam. W święto Królowej Polski przyjmij nasze przeproszenie, że nie stanęliśmy zgodnym frontem, by leczyć niezagojone rany.

W dniu Twego święta prosimy, Królowo Polski, natchnij Polaków, by wyruszyli bronić Ojczyzny. Dlaczego tak mówisz? Nic nam przecież nie zagraża. A jednak…

Wzywam Braci Polaków, stańmy do obrony pamięci przeszłości Ojczyzny. W granice nasze wtargnął wróg pamięci narodowej. Nie możemy tkwić w przeszłości, mówią jego zwolennicy zgrupowani w resortach ministerialnych, w redakcjach prasy polskojęzycznej. Należy zabić patriotyczne wzloty przeszłości. To nacjonalizm. To polskofobia. To pomachiwanie szabelką. Nie trzymajmy się starych symboli. Po co symbole? Łzy w oczach mieli rok temu kombatanci, gdy zobaczyli, że prezydenckie, czekoladowe godło Polski można zjeść. Ważna jest teraźniejszość i przyszłość. Przed nami Europa. Maryjo, nie dopuść, byśmy stracili pamięć przeszłości. Narody bez korzeni giną. A prezydent Putin przywrócił radziecki hymn narodowy i order bohatera pracy.

W dniu święta Królowej Polski wzywam braci Polaków, stańmy do obrony wartości. Tysiąc lat wyrastaliśmy na wartościach chrześcijańskich. Z nich zrodziła się nasza kultura, której się nie wstydzimy, i styl życia, który uszanował ojca, matkę, dziecko, starca i żebraka. Dziesięć przykazań stało na straży porządku i ładu w rządzie, w gminie i w rodzinie. Swoje miejsce miał Bóg, Kościół, życie ludzkie, prawda, sprawiedliwość, wolność, Ojczyzna, rodzina. Księdza Piotra Skargi słuchał król, senatorowie, szlachta i chłopi. Ważne, co głosił, a nie kto głosił.

 Przeciwnik wartości mówi: nie ma wartości stałych, nie ma wartości absolutnych. Człowiek jest twórcą wartości, norm. Demokracja koalicyjna kreuje prawdę, ustanawia normy moralne. Demokracja krymska wyznacza międzynarodowy ład. Należy pokruszyć fundamenty starej Europy. Zaparło Polakom dech w piersiach. Rada Ministrów zgodziła się na ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ten prezent otrzymujemy w oktawie dziękczynienia za św. Jana Pawła II.

 Panie i Panowie parlamentarzyści! Niezależnie od wyznania, nie pozwólcie, by ten koń trojański pozbawił Polaków prawa do ochrony elementarnych wartości naturalnych i chrześcijańskich, zarówno w życiu społecznym, jak i prywatnym, w rodzinach oraz w wychowywaniu swoich dzieci. Z tej ratyfikacji nie przybędzie miejsc pracy ani miejsc w szpitalach. Nie pozwólcie, by ustawa ta spowodowała utratę naszej suwerenności w sprawach etycznych i rodzinnych. Niech sądy europejskie nie wydają wyroków na nasze matki i ojców. Tak niedawno zrzuciliśmy niewolę ideologii marksizmu i leninizmu ze Wschodu. Nie dopuśćmy, by nowa ideologia z Zachodu zabijała naszą wolność i nasze dusze. Królowo Polski, zachowaj nas przed kolejnym potopem.

W dniu święta Królowej Polski wzywam braci Rodaków w Polsce i za granicą, wyruszmy bronić prawdy. Nie ma dwóch prawd telewizyjnych: Telewizji Trwam i TVN. Nie ma dwóch prawd o małżeństwie i rodzinie. Nie ma dwóch prawd o Smoleńsku. Prawda jest jedna.. Silniejszy, bogaty, głośno krzyczący, dysponujący władzą medialną czy czołgami nie ma patentu na prawdę. To przerabialiśmy tak niedawno. Idąc na odsiecz prawdzie, bronimy suwerenności Ojczyzny.

 Przyzywając świętość Jana Pawła II, męczeństwo błogosławionego księdza Popiełuszki, mądry patriotyzm Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego, przed Tobą, Maryjo, deklarujemy: nie możemy zdradzić Boga, prawdy, życia, człowieka, dekalogu, Ojczyzny za żadną sumę euro. To już nie będzie Polska.

Dziś należy o tym pamiętać, bo na zachodniej granicy stoi potęga ekonomiczna i finansowa, ale dzieci Polaków urodzone z matek niemieckich nie można uczyć języka polskiego… Maryjo, Królowo Polski, przyjmij modlitwę za ukochaną Ojczyznę. Amen. http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/76290,narody-bez-korzeni-gina.html

03.05.2014 - W Bazylice Bożego Grobu odprawiono Mszę pro Polonia, http://www.niedziela.pl/artykul/9199/W-bazylice-Bozego-Grobu-w-Jerozolimie Kazanie : http://elzbietankijerozolima.com/kazanie1.html Pieśni: http://elzbietankijerozolima.com/files/z_dawna_polski.mp3 03.05: http://elzbietankijerozolima.com/matki_boskiej_czestochowskiej.html

03.05.2014 – Włocławek: „Tego dnia O. Diakon Jordan Dylewski, ubrany w strój liturgiczny (komża i stuła) podszedł do dwu mężczyzn, którzy pili alkohol przy figurze Matki Bożej, w czasie kiedy w świątyni odbywała się Msza św.; niektórzy wierni zaś znajdowali się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca incydentu. Kiedy zwrócił uwagę pijącym na niestosowność ich zachowania i poprosił ich o opuszczenie tego miejsca, został uderzony butelką przez jednego z nich, co spowodowało rany cięte głowy, a następnie przewrócony i skopany tak silnie, że zostało mu złamane żebro...

http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/76588,pobito-zakonnika-we-wloclawku.html

Józef Stopka: Nie pozwolę obrażać Jezusa! … http://bielsko.gosc.pl/doc/1985865.Jozef-Stopka-Nie-pozwole-obrazac-Jezusa

Tydzień temu w  Studiu I Programu Polskiego Radia padło pytanie: „ Czy Św. Jan Paweł II powinien być ogłoszony Patronem Polski?” Odpowiedziałem  pytaniem: „ Ale czy my jesteśmy tego godni i na to zasługujemy?” http://www.deon.pl/wiadomosci/komentarze-opinie/art,704,nowy-patron-polski.html

4 000 ludzi zginą, by mundial rozegrano na pustyni?
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niewolnicy-w-raju-cztery-tysiace-ludzi-zgina-by-mundial-rozegrano-na-pustyni,424697.html

Vangelis - Conquest of Paradise (Pan pipe Version).
https://www.youtube.com/watch?v=4XqiVMbvLRg

MODLITWA
https://www.youtube.com/watch?v=RWK-ShCt9ng&list=RD96k7d0PSpUU

Nie człowiek wybiera...
http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/nie-czlowiek-wybiera,424333.html#autoplay

Życie po życiu
http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/zycie-po-zyciu,424334.html

PADRE NUESTRO-LOS SONIDOS DEL SILENCIO.
https://www.youtube.com/watch?v=MonMuPxS0Oo&list=PL3C65BFC67D4CEA95

Obraz MB Piekarskiej w sanktuarium JPII
Biskupi Niemiec i Polski razem modlili się o pokój

Blisko 14 000 euro kary za tablice z nazwami ulic w j. polskim.
http://www.naszdziennik.pl/polska-kresy/76572,zaplacil-grzywne-za-polskie-tablice.html

Nie można zapomnieć o męczeństwie Ormian: „Papież Franciszek podczas spotkania z Katolikosem Karekinem II przywołał masakry Ormian na początku XX wieku i wyraził przekonanie, że nie można zapomnieć o "męczeństwie" tego narodu...
http://kosciol.wiara.pl/doc/1993540.Nie-mozna-zapomniec-o-meczenstwie-Ormian

Msza Święta po indiańsku zatwierdzona - Papież zatwierdził teksty liturgiczne: w dwóch językach tubylczych, należących do rodziny Majów: tzotzil i tzetzal.
http://kosciol.wiara.pl/doc/1842384.Msza-Swieta-po-indiansku-zatwierdzona

Audio – „Evangelii Gaudium”: co jest najważniejsze?
http://synod-katowice.wiara.pl/doc/1931442.Evangelii-Gaudium-co-jest-najwazniejsze

Kraków przy ul. Totus Tuus. Jest jedną z budowli
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”
. Kościół zbudowany jest na planie ośmiokąta i stylem nawiązuje do
bizantyńskich
kościołów
Rawenny
np.
kościoła św. Witalisa
. Dojazd - autobus linii 135.

Toruń -
http://www.radiomaryja.pl/informacje/swiatynia/

Warszawa
[1]
.

Grajewo na Podlasiu.
http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140430/REG21/140429637

Lubiń - pierwsza kaplica Świętego Papieża: „Uroczystość zwieńczyła prawie 16-letnie starania o stworzenie w Szpitalu miejsca do godnego sprawowania Mszy świętej. Kaplica jest otwarta dla pacjentów i personelu 24 godziny na dobę. Jest to pierwsza kaplica p. w. Św. Jana Pawła II w diecezji legnickiej”.
http://papiez.wiara.pl/gal/pokaz/1993757.Pierwsza-kaplica-Swietego-Papieza/25#gt

Praga - Polska Parafi:
http://www.parafiawpradze.pl/


sanktuarium Jana Pawła II w Linden

Pszczyna -
http://www.parafiajanapawla.pl/

Lublin -
http://www.jp2.lublin.pl/
Luboń


Hymn w wykonaniu chóru Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz o Muzeum JP2
http://www.youtube.com/watch?v=R8z_jzOALAk

Dyrektor Zamku Królewskiego, prof. Andrzej Rotermund, otwierając wspomnianą wystawę wyraził słowa swego uznania mówiąc – "…jestem głęboko przekonany, że zbiór ten należy do jednych z największych i najlepszych tego typu zbiorów na świecie, liczącym ponad 3.000 egzemplarzy [...]”.

Prezentowana przez nas kolekcja zawiera ponad 7.000 eksponatów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pielgrzymka Papieża Franciszka do duchowej ojczyzny chrześcijan
Oficjalna strona internetowa wizyty papieża Franciszka w Ziemi Świętej, w dniach 24-26 maja 2014

http://www.naszdziennik.pl/wp/64898,pielgrzymka-do-duchowej-ojczyzny-chrzescijan.html
Ziemia Święta stanowi fundament chrześcijaństwa, tam są początki naszej wiary, bo to jest ziemia Starego i Nowego Testamentu, ziemia Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, apostołów oraz ziemia początków Kościoła. Tam się wszystko zaczęło… Obecność Ojca Świętego może być dla chrześcijan wszystkich wyznań, nie tylko dla katolików, potwierdzeniem i probierzem pamięci o nich zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach”...

Szczegółowy program Pielgrzymki Papieża Franciszka w Ziemi Świętej;

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,1692,program-pielgrzymki-franciszka-do-ziemi-swietej.html

Strona główna : http://www.tato.net/tatonet_en/witamy-w-tato-net
Prenumerata bezpłatna: http://www.tato.net/tatonet_en/prenumerata
ARCHIWUM
Ogłoszenia 04.05.2014 Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013
Ogłoszenia 06.10.2013
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012