PARAFIA ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY W RABCE - ZDROJU

 


http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3


http://www.pch24.pl/wiara-swieci-na-kazdy-dzien,842,851,1,i.html


K A N O N I Z A C J A
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanonizacja_Jana_XXIII_i_Jana_Paw%C5%82a_II

T R A N S M I S J E
http://tv-trwam.pl/film/papiez-franciszek-kanonizacja-jana-xxiii-i-jana-pawla-ii

http://tv-trwam.pl/film/obrzed-kanonizacyjny-jana-xxiii-i-jana-pawla-ii

H O M I L I A
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=51745&s=opoka

Darmowe e-maile lub smsy z nauczaniem Papieża.
http://www.drogowskazyjp2.pl/

Jan Paweł II – cytaty.
http://ecytaty.pl/autorzy/j/jan-pawel-ii/2.html

Pamiątka Kanonizacji dla wszystkich Tylko 1 zł - zarezerwuj teraz
http://www.kanonizacja.net/?ac=52010411&gclid=CMf8j5CSir4CFUmWtAodsFQAuA#

F O T O
http://gosc.pl/gal/spis/1977351.Kanonizacja-dwoch-papiezy

W Rosji powstanie kościół pod wezwaniem Jana Pawła II.
http://wpolityce.pl/kosciol/193641-w-rosji-powstanie-kosciol-pod-wezwaniem-jana-pawla-ii

W rosyjskim mieście Togliatti ordynariusz saratowskiej diecezji św. Klemensa bp Clemens Pickel poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Będzie on pod wezwaniem św. Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczył nuncjusz apostolski w Rosji abp Ivan Jurkowicz. Uroczystość wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego pod
budowę
kościoła św. Jana Pawła II odbyła się tuż przed rozpoczęciem Mszy kanonizacyjnej w Watykanie. Nuncjusz apostolski w Rosji przypomniał najważniejsze fakty z życia nowych świętych, określając ich jako dwóch wielkich pasterzy XX wieku. Podkreślił rolę, jaką polski Papież odegrał w odrodzeniu życia duchowego w Rosji po okresie prześladowań i cierpień Kościoła w tym kraju.

Na Ambonie w kościele Św. Marii Magdaleny
Rabka-Zdrój
jest płaskorzeźba Pana Jezusa Dobrego Pasterza, który niesie z wielką troską na ramionach zagubioną owieczkę.
http://parafia.rabka.swmm.eu/panorama_zdjecia_kosciol_sw_marii_magdaleny_rabka_zdroj/index.html


święcenia (kapłaństwo)
(sacri ordines)

ZAKONY:
http://www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakony-meskie/


http://www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakony-zenskie/


http://twojanuta.pl/mp3,ndch,szedlem-kiedys-inna-droga-powolanie.html


http://twojanuta.pl/mp3,i4gs,religijne-sutanna.html


http://twojanuta.pl/mp3,1cgv6,emmanuel.html


http://twojanuta.pl/mp3,bq5k,barka.html


Ks. Kard. Stanisław Dziwisz zaprasza do udziału w procesji na Skałkę.
http://www.franciszkanska3.pl/Kard-Stanislaw-Dziwisz-zaprasza-do-udzialu-w-procesji-na-Skalke,a,23967

W tym roku będzie ona miała charakter szczególny. Wraz z pielgrzymami z całej Ojczyzny i gośćmi z zagranicy, pragniemy podziękować Bogu za dar Kanonizacji naszego Pasterza, Krakowskiego Biskupa, św. Jana Pawła II, który ze stolicy św. Stanisława został wezwany na stolicę św. Piotra w Rzymie... 

Niech jak najliczniejszy udział w procesji ku czci św. Stanisława, będzie świadectwem naszej dojrzałej wiary i wdzięczności wobec Boga, który jest bogaty w swoich świętych.

Naśladując przykład świętych Biskupów Krakowskich: Stanisława i Jana Pawła II, postępujmy drogą świętości, dając odważne świadectwo wiary i przynależności do Kościoła.

           

Archiwalne Slajdy - Msza Święta na Skałce 12 maja 1974 roku.

     

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Ewangelia opowiada, że „Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. (…) A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: 'Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo'” (Mt 9, 35-38). Te słowa nas zaskakują, ponieważ wszyscy wiemy, że trzeba najpierw zaorać, posiać i uprawiać, aby móc potem, w odpowiednim czasie, zebrać obfity plon. Jezus natomiast mówi, że „żniwo jest wielkie”. Kto zatem pracował, żeby osiągnąć taki rezultat? Odpowiedź jest tylko jedna: Bóg. Oczywiście polem, o którym mówi Jezus, jest ludzkość, jesteśmy nim my. A skuteczne działanie, którego efektem jest „obfity owoc”, to łaska Boga, jedność z Nim (por. J 15, 5). Modlitwa, której Jezus oczekuje od Kościoła, dotyczy zatem prośby o to, by wzrastała liczba osób, które służą Jego królestwu. Św. Paweł, który był jednym z tych „współpracowników Boga”, niestrudzenie poświęcał się sprawie Ewangelii i Kościoła. Ze świadomością człowieka, który osobiście doświadczył, że zbawcza wola Boga jest niezgłębiona, a inicjatywa łaski jest źródłem każdego powołania, Apostoł przypomina chrześcijanom z Koryntu: „Wy jesteście uprawną rolą Bożą” (por. 1 Kor 3, 9). Dlatego w naszym sercu rodzi się najpierw zdumienie obfitym plonem, którym tylko Bóg może obdarzyć; następnie wdzięczność za miłość, która nas zawsze uprzedza; wreszcie uwielbienie za dzieło dokonane przez Niego, które wymaga od nas dobrowolnego przyłączenia się do działania razem z Nim i dla Niego.

2. Wielokrotnie modliliśmy się słowami Psalmisty: „On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami z Jego pastwiska” (Ps 100 [99], 3); a także: „Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, Izraela – na wyłączną swoją własność” (Ps 135 [134], 4). Otóż, jesteśmy „własnością” Boga nie w sensie posiadania, które zniewala, ale dzięki silnej więzi, która nas jednoczy z Bogiem i między nami, zgodnie z paktem przymierza, które trwa na wieki, „ponieważ Jego miłosierdzie trwa na wieki” (por. Ps 136 [135]). W opowiadaniu o powołaniu proroka Jeremiasza, na przykład, Bóg przypomina, że czuwa nieustannie nad każdym, aby urzeczywistniło się w nas Jego Słowo. Występuje tu obraz gałązki drzewa migdałowego, które pierwsze ze wszystkich zakwita, zwiastując odradzanie się życia na wiosnę (por. Jr 1, 11-12). Wszystko od Niego pochodzi i jest Jego darem: świat, życie, śmierć, teraźniejszość, przyszłość, ale – zapewnia Apostoł – „wy [jesteście] Chrystusa, a Chrystus – Boga” (1 Kor 3, 23). Tak oto wyjaśnione jest, w jaki sposób należymy do Boga: poprzez niepowtarzalną i osobistą więź z Jezusem, którą od początku naszego odrodzenia do nowego życia umożliwił nam chrzest. To Chrystus zatem nieustannie pobudza nas swoim Słowem, abyśmy Mu zaufali, miłując Go „całym sercem (…), całym umysłem i całą mocą” (por. Mk 12, 33). Dlatego każde powołanie, przy wielości dróg, wymaga zawsze wychodzenia poza siebie, aby skupić swoje życie na Chrystusie i Jego Ewangelii. Czy to w życiu małżeńskim, czy w różnych formach konsekracji zakonnej, czy w życiu kapłańskim trzeba wyzbywać się sposobów myślenia i postępowania niezgodnych z wolą Bożą. Jest to „'wyjście', które skierowuje nas na drogę adoracji Pana i służenia Mu w braciach i w siostrach” (Przemówienie do Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, 8 maja 2013 r.). Dlatego wszyscy jesteśmy wezwani do adorowania Chrystusa w naszych sercach (por. 1 P 3, 15), aby mógł nas dosięgnąć impuls łaski, zawarty w ziarnie Słowa, które musi w nas wzrastać i przemieniać się w konkretną służbę bliźniemu. Nie powinniśmy się lękać: Bóg z pasją i umiejętnie opiekuje się dziełem, które wyszło spod Jego rąk, w każdej fazie życia. Nigdy nas nie opuszcza! Zależy Mu na tym, by urzeczywistnił się Jego zamysł w stosunku do nas, a w każdym razie zamierza go realizować za naszą zgodą i przy naszej współpracy.

3. Także dzisiaj Jezus żyje i wędruje w naszych realiach zwyczajnego życia, aby zbliżyć się do wszystkich, poczynając od ostatnich, i uzdrowić nas z naszych ułomności i chorób. Teraz zwracam się do osób, które są gotowe wsłuchiwać się w głos Chrystusa, rozbrzmiewający w Kościele, aby zrozumieć, jakie jest ich powołanie. Zachęcam was do słuchania Jezusa i pójścia za Nim, do pozwolenia, aby wasze wnętrze zostało przemienione przez Jego słowa, które „są duchem i są życiem” (J 6, 63). Maryja, Matka Jezusa i nasza, mówi także do nas: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Przyniesie wam pożytek włączenie się z ufnością w drogę wspólnotową, która potrafi wyzwolić w was i wokół was najlepsze energie. Powołanie jest owocem, który dojrzewa na dobrze uprawianym gruncie miłości wzajemnej, która wyraża się poprzez służenie sobie nawzajem w kontekście autentycznego życia kościelnego. Żadne powołanie nie rodzi się samo z siebie ani nie żyje dla siebie. Powołanie rodzi się z serca Boga i kiełkuje na dobrym gruncie wiernego ludu, w doświadczeniu miłości braterskiej. Czyż Jezus nie powiedział: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35)?

4. Drodzy Bracia i Siostry, życie według tej „wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego” (Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 31) oznacza niekiedy, że trzeba iść pod prąd i można także napotykać przeszkody, poza nami i w nas. Sam Jezus nas przestrzega: dobre ziarno Słowa Bożego często zostaje skradzione przez Złego, stłumione przez udręki, zagłuszone przez troski i ułudy światowe (por. Mk 13, 19-22). Wszystkie te trudności mogłyby nas zniechęcić, skłaniając do wycofania się na drogi pozornie wygodniejsze. Jednak prawdziwa radość powołanych polega na wierzeniu i doświadczeniu tego, że On, Pan, jest wierny i z Nim możemy iść, być uczniami i świadkami miłości Boga, otworzyć serce na wielkie ideały, na wielkie rzeczy. „My, chrześcijanie, nie zostaliśmy wybrani przez Pana do małych rzeczy, idźcie wciąż dalej, w stronę rzeczy wielkich. (…) poświęćcie swoje życie wielkim ideałom!” (Homilia w czasie Mszy św. dla bierzmowanych, 28 kwietnia 2013 r.). Was, biskupi, kapłani, zakonnicy, wspólnoty i rodziny chrześcijańskie, proszę, abyście na to ukierunkowali duszpasterstwo powołaniowe, towarzysząc młodym ludziom na drogach świętości, które, ze względu na to, że są indywidualne, wymagają „prawdziwej pedagogiki świętości, która zdolna jest dostosować się do rytmu poszczególnych osób. Winna ona łączyć całe bogactwo propozycji dostępnych dla wszystkich z tradycyjnymi formami pomocy indywidualnej i grupowej oraz z nowszymi formami udostępnianymi przez stowarzyszenia i ruchy uznane przez Kościół (Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 31).

Uczyńmy zatem z naszych serc „żyzną glebę”, aby słuchać Słowa, przyjąć je, żyć nim i w ten sposób przynosić owoce. Im bardziej potrafimy jednoczyć się z Jezusem przez modlitwę, Pismo Święte, Eucharystię, sakramenty celebrowane i przeżywane w Kościele, przez życie w braterstwie, tym bardziej będzie wzrastała w nas radość ze współpracy z Bogiem w służbie królestwa miłosierdzia i prawdy, sprawiedliwości i pokoju. A żniwo będzie obfite, proporcjonalnie do łaski, którą pokornie potrafimy w sobie przyjąć. Tego życząc i prosząc was o modlitwę za mnie, z serca udzielam wszystkim mojego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi”. Ojciec Święty Franciszek powiedział do dziennikarzy: „W waszej pracy trzeba studium, wrażliwości, doświadczenia, jak w wielu innych profesjach, ale wymaga ona szczególnej troski o prawdę, dobro i piękno. I to nas szczególnie zbliża, gdyż Kościół istnieje, aby przekazywać właśnie to: «uosobioną» Prawdę, Dobro i Piękno. Powinno być jasno widoczne, że wszyscy jesteśmy powołani, aby przekazywać nie samych siebie, ale tę egzystencjalną triadę, jaką tworzą prawda, dobro i piękno”.

Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim narodom”. Papież kończy swą Adhortację Apostolską
evangelii_gaudium.pdf
modlitwą do Maryi: „Gwiazdo nowej Ewangelizacji, pomóż nam zajaśnieć świadectwem Komunii, służby, żarliwej i ofiarnej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła”. Podobnie Ojciec Święty modlił się w ubiegłym roku: „Maryjo, niewiasto zasłuchania, uczyń otwartymi nasze uszy. Spraw, abyśmy umieli słuchać Słowa Twego Syna Jezusa pośród tysięcy słów tego świata. Spraw, abyśmy umieli słuchać rzeczywistości, w której żyjemy, każdej napotkanej osoby, zwłaszcza ubogiej, potrzebującej pomocy, przeżywającej trudności. Maryjo, niewiasto decyzji, oświeć nasz umysł i nasze serce, abyśmy umieli być posłuszni bez wahania Słowu Twego Syna Jezusa. Daj nam odwagę decyzji, byśmy nie dali się wciągnąć w to, by inni ukierunkowywali nasze życie. Maryjo, niewiasto działania, spraw, niech nasze ręce i nasze stopy poruszają się «z pośpiechem» ku innym, aby nieść miłosierdzie i miłość Twojego Syna Jezusa. Aby nieść w świat tak jak Ty światło Ewangelii”.

Czy Polacy są patriotami?
http://www.naszdziennik.pl/mysl/76150,warto-byc-patriota.html

Celem elit jest budowa „europejskiego państwa, społeczeństwa”. Wielu Polaków przestaje się utożsamiać ze swoją Ojczyzną. Ale jak ma być w Polsce praca, skoro nie mamy polskiego przemysłu, banków, stoczni, cementowni i wielu innych fabryk? I z Polski wyjeżdżają miliony ludzi, czują się niejako usprawiedliwieni, bo mówią, że w kraju nie mogą się rozwijać, nie mają perspektyw, środków na utrzymanie rodziny. Dzisiaj już nie trzeba Polaków wywozić na Syberię ani wysyłać za granicę z paszportem w jedną stronę, jak to robiono w stanie wojennym. Dzisiaj Polacy sami wyjeżdżają.

Codziennie telewizja narzuca nam tematy, o których mamy rozmawiać w domu, w pracy, a te tematy często są infantylne, prymitywne, płytkie, antypolskie. Jesteśmy totalnie ogłupiani, manipulowani. Gazety, stacje radiowe i telewizyjne wykrzywiają patriotyzm, wypaczają go, robią z niego jakąś karykaturę. A przecież patriotyzm wykształca w ludziach bardzo dobre cechy. Patriotyzm to miłość do własnej Ojczyzny, do rodziny, do słabszych Polaków, którym powinniśmy pomagać. Czy takie wartości są złe, czy one szkodzą społeczeństwu, czy też czynią z nas lepszych ludzi, obywateli? Nie mam wątpliwości, że patriotyzm przynosi same korzyści i dlatego trzeba go rozbudzać w Polakach, pielęgnować, a nie z nim walczyć.

Postawa mediów nie powinna nas jednak dziwić, bo poza nielicznymi wyjątkami – jak „Nasz Dziennik”, Radio Maryja i Telewizja Trwam – media są w większości w obcych rękach. Tak ukształtowani Polacy głosują potem w wyborach tak, jak tego oczekują media „głównego nurtu”. Na pewno łatwiej byłoby prowadzić akcję edukacyjną, gdyby nam się udało odzyskać telewizję, media. Dobrze, że Telewizja Trwam jest na multipleksie, ale nie można wszystkiego zrzucać na barki jednej telewizji. W mediach potrzeba jak najwięcej programów o polskiej historii, kulturze. Mamy wspaniałych naukowców, kapłanów, nauczycieli, których trzeba wykorzystać w pracy nad odbudową naszych narodowych wartości. Ten trud na pewno się opłaci. Jestem o tym głęboko przekonany. Ale czy polska szkoła chce wychowywać następców „Zośki”, „Alka”, „Rudego”?

To jest skutek szerszego procesu. W 1945 roku została przerwana ciągłość historyczna, kulturowa Narodu Polskiego. Ojciec nie mówił w domu dzieciom o historii Polski, zwłaszcza tej najnowszej, bo się bał. Byłem świadkiem, gdy chłopak opowiedział w szkole kolegom o tym, co usłyszał w domu o Katyniu i wojnie, a potem cała rodzina została wywieziona na Wschód. Prawdziwej historii nie poznawał potem wnuk, bo dziadek też bał mu się mówić prawdę. A w szkole była pełna indoktrynacja, fałszowanie historii. Ja uczyłem się z kłamliwego podręcznika do historii, który napisała Helena Michnik, matka Adama Michnika.

I nauczyciele też nic nie wiedzieli o Katyniu, komunizmie albo wiedzieli tylko tyle, co przeczytali w komunistycznych książkach, podręcznikach, które były jednym wielkim kłamstwem. Kilka pokoleń Polaków żyło w totalnym kłamstwie. Ono trwa, czasami się nawet nasila, więc nie można oczekiwać, że nie zostawia śladu w umysłach ludzi. Wielu Polaków nie zna swojej historii, tradycji, kultury, kanonu polskiej literatury. Dlatego nie dziwią mnie takie obrazki, jak ten sprzed kilku dni, gdy jedna z telewizji robiła ludziom na Starówce „test” z historii. Zadawali pytania np. o to, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie. Jakieś młode kobiety zaczęły się śmiać, potem uciekły, bo nie znały odpowiedzi na tak proste pytanie. Ten proces – oby nie – może się nasilać, bo w szkole uczy się coraz mniej historii.

Zawsze to rodzina była pierwszym i najważniejszym nauczycielem. Tak, ale rodzina nie ma czasu na edukowanie, wychowanie dzieci, krzewienie w nich patriotyzmu. Bo rodzice są zapracowani, mało kto może sobie pozwolić z powodów ekonomicznych na to, aby matka została w domu i zajęła się wychowaniem dzieci. Ona musi pracować, aby miała za co swoje dzieci ubrać, wyżywić, posłać do szkoły. Wychowanie przejęło przedszkole, szkoła, a tu nauczyciele, wychowawcy przesiąkli już nową ideologią i przekazują ją dzieciom i młodzieży. Przykładem są choćby eksperymenty z gender.

można skutecznie iść pod prąd… tam gdzie w sercach Polaków jest gorący patriotyzm, tam zawsze są łzy na widok biało-czerwonej chorągiewki. Ci młodzi są dumni z tego, że ich matka, ojciec, babcia czy prababcia byli i są Polakami. Chcą zostać tu, gdzie jest ich rodzinne gniazdo. Polskość jest w ich sercach.

Naszą rolą jest utrzymywanie kontaktu z Polakami na Kresach. To jest nasz obowiązek wobec Ojczyzny. Pielęgnowanie pamięci o dawnej Rzeczypospolitej jest jak najbardziej potrzebne, to jest też czyn patriotyczny. I to nie jest nacjonalizm, to nie jest żadne wzywanie do rewizji granic. Chcielibyśmy, żeby Cmentarz Łyczakowski wyglądał tak jak kiedyś. Łyczaków nie wygląda tak, jak powinien, tam nie ma jeszcze Szczerbca.

Polacy mają z Ukraińcami dobre kontakty. Ale oczywiście jednocześnie pamiętamy o zbrodni wołyńskiej, o Polakach zamordowanych przez Ukraińców. Bo to część naszej historii, której nie można się wyprzeć, zapomnieć o niej.

Lata 1920-1930 , Rabka – Zdrój kościół Św. Marii Magdaleny.
http://fotopolska.eu/352271,foto.html?o=b3847

Lata 1930-1939 , Góralska Defilada z okazji Święta 3 Maja.
http://fotopolska.eu/438725,foto.html?o=b3847&p=1

Lata 1939-1942 , Przemarsz wojsk niemieckich.
http://fotopolska.eu/510216,foto.html

Strona kościelna nie może zgodzić się z niektórymi zapisami Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – Rada Ministrów zgodziła się na ratyfikację tego dokumentu. Ks. Józef Kloch podkreślił, że strona kościelna jest za równością kobiet i mężczyzn oraz ochroną kobiet przed przemocą. „Jesteśmy przeciw przemocy domowej, ale jesteśmy również przeciw zmienianiu definicji rodziny, płci, małżeństwa – a to są rzeczy, które w tej Konwencji budzą niepokój” – stwierdził rzecznik. Ks. Kloch zauważył również, że Konwencja źródło przemocy wobec kobiet upatruje w religii. „Religia chrześcijańska nie jest czynnikiem, który jest przeciwny równości czy jest za przemocą wobec kobiet. Z tym również nie można się absolutnie zgodzić” – powiedział rzecznik Episkopatu. Wyraził on też nadzieję, że podczas prac w Sejmie dojdzie do poważnej dyskusji nad Konwencją z udziałem wszystkich środowisk kobiecych, nie tylko lewicowych. /Tekst pochodzi ze strony RV / .

Nie dostał się na studia, bo jest chrześcijaninem.
http://www.fronda.pl/a/nie-dostal-sie-na-studia-bo-jest-chrzescijaninem,36925.html

Żydzi zniszczyli krzyże i zbezcześcili ołtarz.
http://www.fronda.pl/a/zydzi-zniszczyli-krzyze-i-zbezczescili-oltarz,36987.html

Aresztowali chrześcijan w czasie modlitwy w Wielki Piątek.
http://www.fronda.pl/a/aresztowali-chrzescijan-w-czasie-modlitwy-w-wielki-piatek,36962.html

Power zakonnica Cristina w kolejnym wokalnym pojedynku.
http://www.fronda.pl/a/power-zakonnica-cristina-w-kolejnym-wokalnym-pojedynku,36826.html

Ks. Jakub Bartczak – Modlitwa.
http://www.youtube.com/watch?v=v2oQMVYNqQ4

Ksiądz Jakub Bartczak - Przypowieść o synu marnotrawnym.
http://www.youtube.com/watch?v=sZCCfMJUr7U

Ksiądz z kcyńskiej fary rapuje o Duchu Świętym. Bierzmowanie.
http://www.youtube.com/watch?v=MVoD9LW5Arg

Hiszpania: dzieci nienarodzone mniej chronione niż małpy.
http://www.pch24.pl/hiszpania--dzieci-nienarodzone-mniej-chronione-niz-malpy,12805,i.html

Hiszpania dostosowuje przepisy do prawa szariatu: nie będzie można chrzcić marokańskich dzieci
http://www.pch24.pl/hiszpania-dostosowuje-przepisy-do-prawa-szariatu--nie-bedzie-mozna-chrzcic-marokanskich-dzieci,12689,i.html#ixzz2zj4dhqOc

Niemka przeciwstawia się islamowi.
http://www.youtube.com/watch?v=f5pvMSwbaY4

Wojciech Cejrowski mówi jak jest.
http://www.youtube.com/watch?v=w35T5vW1By4

Wojciech Cejrowski o podarciu Biblii przez Nergala.
http://www.youtube.com/watch?v=plp5NzyKhvg

Rozpoczyna się ewangelizacja na placach.
http://www.fronda.pl/a/rozpoczyna-sie-ewangelizacja-na-placach,36760.html

Idiotyczna akcja ateistów z małym skutkiem!
http://www.fronda.pl/a/idiotyczna-akcja-ateistow-z-malym-skutkiem,36741.html

Święta we Francji: profanacje i bluźnierstwa.
http://www.fronda.pl/a/swieta-we-francji-profanacje-i-bluznierstwa,36736.html

Hiszpania: Chcą odebrać kościołowi katedrę.
http://gosc.pl/doc/1974242.Hiszpania-Chca-odebrac-kosciolowi-katedre

Uwaga na żmije; Do lasu trzeba ubierać solidne buty i długie spodnie, które w zasadzie zabezpieczają przez ukąszeniami. Samo ukąszenie w ogóle nie boli, a rana jest często niezauważalna. Po ukąszeniu pozostają dwa niewielkie ślady po zębach jadowych. Dopiero po 15-20 minutach zaczyna się ból i zawroty głowy, duszności. Jad żmii działa na układ nerwowy. Dorosły, zdrowy człowiek powinien takie ukąszenie przeżyć bez większych komplikacji, choć niebezpieczne mogą być ukąszenia w twarz i szyję, z uwagi na szybkie przemieszczenie się jadu w krwiobiegu. Ukąszenia mogą być rzeczywistym zagrożeniem dla życia dzieci, jako że toksyczność jadu jest odwrotnie proporcjonalna do wagi ciała ofiary. Dlatego, jeśli już dojdzie do ukąszenia, należy niezwłocznie podać antytoksynę w zastrzyku.
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/76086,uwaga-na-zmije.html

Lekarz stwierdził zgon, rodzina włożyła gromnicę w ręce. "A on jeszcze oddychał".
http://www.tvn24.pl/krakow,50/lekarz-stwierdzil-zgon-rodzina-wlozyla-gromnice-w-rece-a-on-jeszcze-oddychal,421047.html

Biostymulatory - 4 000 zł za bezużyteczny gadżet.
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/po-garnkach-naciagaja-na-biostymulatory-4-tys-zl-za-bezuzyteczny-gadzet,422564.html

Naciągają na garnki za kilkanaście tysięcy.
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/naciagaja-na-garnki-za-kilkanascie-tysiecy-pod-zmieniona-nazwa,417409.html


ARiMR przypomina - na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl
wniosek przez Internet;
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr.html


Zakupy spożywcze przez internet - oszczędź czas i pieniądze bez dźwigania. Kup bez rejestracji i logowania, wystarczy wybrać produkty i podać adres dostawy.

Apteka internetowa.
http://www.cefarm24.pl/?name=propolis
ARCHIWUM
Ogłoszenia 27.04.2014
Ogłoszenia 20.04.2014
Ogłoszenia 13.04.2014
Ogłoszenia 06.04.2014
Ogłoszenia 30.03.2014
Ogłoszenia 23.03.2014
Ogłoszenia 16.03.2014
Ogłoszenia 09.03.2014
Ogłoszenia 02.03.2014
Ogłoszenia 23.02.2014
Ogłoszenia 16.02.2014
Ogłoszenia 09.02.2014
Ogłoszenia 02.02.2014
Ogłoszenia 26.01.2014
Ogłoszenia 19.01.2014
Ogłoszenia 12.01.2014
Ogłoszenia 05.01.2014
Ogłoszenia 29.12.2013
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013
Ogłoszenia 06.10.2013
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012