29 XII

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

   30 XII

Poniedziałek.

   31 XII

Wtorek. wspomnienie św. Sylwestra I, papieża


Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego;


Wyszliśmy z ręki Pana Boga i do Niego zdążamy każdym dniem naszego życia. Często jednak o tym zapominamy, przygnieceni nawałem codziennych spraw i zajęć. Dlatego potrzebne są nam takie momenty w życiu, w których moglibyśmy głębiej zastanowić się nad sobą. Odpowiednią do tego chwilą jest koniec każdego roku. Dlatego w ten wieczór dziś gromadzimy się. Czas szybko przemija. Kończący się rok mówi nam wyraźnie o ciągle zbliżającym się kresie naszego życia. Zastanówmy się dziś, ile w nas dobra, a ile zła. Za dobro przez nas uczynione i otrzymane w ciągu całego roku podziękujmy dziś Panu Bogu, a za wszystkie grzechy i zaniedbania uczyńmy pokutę.


Panie Jezu Chryste! W wieczór kończącego się roku zgromadziliśmy się wokół Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie, aby najpierw przeprosić Cię za grzechy popełnione w tym roku przeciw Bogu i przeciw braciom. Dlatego powtarzamy w poczuciu winy z głębokim żalem: przepraszamy Cię, Panie.

za niesprawiedliwość, wszystkie wojny, jakie w tym roku toczyły się na świecie, za wszystkie zbrodnie, zabójstwa,za nienawiść i krzywdy,

za grzechy w naszym narodzie, za rozwody, za lekceważenie obowiązków rodzicielskich, za zgorszenia, nieobyczajność i pijaństwo, wreszcie za publiczną obrazę wiary i moralności chrześcijańskiej,

za grzechy w naszej parafii, za wypadki odejścia od Ciebie, za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych, zwłaszcza za opuszczanie niedzielnej Mszy Świętej i unikanie sakramentu pokuty,

za grzechy popełnione w środowisku pracy, wobec sąsiadów i w naszych rodzinach, za brak miłości, nieposzanowanie i zaniedbanie dobra.


Panie Jezu Chryste! Pragniemy również podziękować przez Ciebie Ojcu niebieskiemu za wszystkie dary udzielone nam w tym roku. Pragniemy wyrazić wdzięczność nie tylko słowami, ale i staraniem, aby łaska Boża w nas nie była daremną. Modlimy się słowami: dziękujemy ci, Panie.

Za rodziny związane sakramentem małżeństwa, niech trwają w miłości i rozwijają się w mocy Twego Ducha Świętego,

Za rodziny przybyłe i za wszystkich nowych mieszkańców naszej parafii, aby włączyli się do pełnego życia religijnego,

Za wszystkie dzieci ochrzczone w tym roku, za te, które przystąpiły w tej świątyni do I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania, aby zawsze pogłębiała się w nich jedność z Tobą,

Za to, że w tym roku błogosławiłeś nam w naszej pracy,udzieliłeś sił i zdrowia, za łaskę wytrwania i za wszystkie Twoje dary, których wyliczyć ani uświadomić sobie nie jesteśmy w stanie, a które chcielibyśmy rozwinąć i pomnożyć,


Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ojcze Miłosierdzia i wszelkiego dobra, zawsze i wszędzie, a zwłaszcza dzisiaj, składamy dziękczynienie za Twoje niezliczone dary, błagając, abyś otaczał nas swoją łaską, zachował nas w jedności z Tobą i pozwolił przynieść plon, jakiego od nas oczekujesz. Przez Chrystusa…


Panie, Jezu Chryste! Stojąc wobec niewiadomej nowego naszego życia, nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczuciom. Dlatego z ufnością zwracamy się ku Tobie i do Ojca naszego, który wie, czego nam potrzeba, i z żywą wiarą: prosimy Cię, Panie - abyś całą ludzkość zachował od nienawiści, wojny i klęsk wszelkich;

abyś Kościół święty, Ojca Świętego, naszą diecezję i całą parafię prowadził coraz bliżej ideału Ewangelii;

abyś Ojczyźnie naszej udzielił bezpieczeństwa, a wszystkim mieszkańcom wolności i równości w przestrzeganiu słusznych praw człowieka;

abyś naszą parafię i każdą rodzinę zachował w nadchodzą cym roku od wszelkich przeciwności i niezgody,

abyś rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom – ofiarnych nauczycieli i wychowawców, chorym – oddanych lekarzy i pielęgniarki, szukającym – apostołów prawdy, grzesznikom – troskliwych spowiedników, a nam wszystkim – spełnienie planów zgodnie z Twoją świętą wolą;

abyś wszystkim gromadzącym się przy tym ołtarzu pozwalał doznać Twego miłosierdzia, uczył przyjmować Twoją wolę i dozwolił, abyśmy wewnętrzny pokój pochodzący od Ciebie zanosili tym, którzy do Ciebie nie przychodzą albo Cię nie pragną.


Ojcze nasz...


Módlmy się: Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie jest bez granic; spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed nami zakryta. Niech Duch Święty prowadzi nas przez ten świat w świętości i sprawiedliwości, abyśmy służyli Tobie

w społeczności Twojego Kościoła, z mocną wiarą, z pełną pociechy nadzieją oraz w doskonałej miłości ze wszystkimi ludźmi i doszli szczęśliwie do Twojego królestwa. Przez Chrystusa…


Hymn: „ Ciebie, Boga wysławiamy”…ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2014 ROKU BRATERSTWO PODSTAWĄ I DROGĄ DO POKOJU: Orędzie Ojca Świętego Franciszka Na Światowy Dzień Pokoju 1 ...


INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2014 - Opoka

Styczeń


   1 I

Środa. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

   2 I

Czwartek. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu.

   3 I

Piątek. wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa.

   4 I

Sobota.

   5 I

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim.

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

http://www.pch24.pl/wiara-swieci-na-kazdy-dzien,842,851,1,i.html


Homilia Papieża Franciszka;

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/homilia-papieza-franciszka-wygloszona-podczas-wigilii-narodzenia-panskiego/

http://www.youtube.com/watch?v=YAT_VaNHziY&feature=player_embedded

Galerie;

http://parafia.rabka.swmm.eu/galeria.php

http://fakty.interia.pl/galerie/kraj/najwieksza-szopka-bozonarodzeniowa-zdjecie,iId,1267313,iAId,96542

Kurpiowskie ozdoby bożonarodzeniowe

Boże Narodzenie na Mazowszu

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sALdKgTVUZY

http://www.youtube.com/watch?v=iRO21ZNaXeo

http://www.youtube.com/watch?v=Cd5C6ZQ9nOU

http://katowice.gosc.pl/doc/1825340.Poruszajacy-list-dziekana/2

List dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego na Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

1. Blask żłóbka betlejemskiego i każdej rodziny - Święta Bożego Narodzenia niosą niezwykle czytelne przesłanie. Ileż w nich ludzkiego ciepła i rodzinnej intymności! Maryja w pełnej wolności przyjęła dar życia i podjęła rolę matki. Józef jako mężczyzna wziął całkowitą odpowiedzialność za rodzinę i choć nie był ojcem biologicznym Pana Jezusa podjął rolę taty. Syn Boży stał się człowiekiem. Chłopcem, który dorósł jako dojrzały mężczyzna. Medytując tajemnicę żłóbka betlejemskiego, można zachwycić się pięknem rodziny – nie tylko tej Świętej z Nazaretu – ale także każdej ludzkiej wspólnoty rodzinnej.

2. Co robić, by blask rodziny świecił jasno?

Warto w tym miejscu przywołać parę prostych zasad, dotyczących wychowania do dojrzałej i pięknej miłości. Ich realizacja w naszych domach sprawi, że blask rodziny będzie świecił jaśniej. Po pierwsze – dom rodzinny jest pierwszym miejscem, w którym dziecko poprzez miłość doświadczaną od rodziców, uczy się akceptacji własnej płci. To w rodzinie człowiek ma największą szansę zrozumieć, że to, iż urodził się chłopcem bądź dziewczynką, jest darem Pana Boga. Jakże ważna jest tu więź samych małżonków między sobą. Każde pękniecie w jedności małżeńskiej utrudnia dziecku budowanie harmonijnej osobowości. A zatem, dla dobra dziecka, warto o tę więź stale zabiegać i odbudowywać ją, jeśli się rozpada. W rodzinie niepełnej dojrzewanie dziecka do integralnej osobowości nie jest łatwe i dlatego w takich sytuacjach tym bardziej potrzebna jest pogłębiona troska wychowawcza.

Po drugie – dom jest pierwszym miejscem, w którym człowiek uczy się szacunku do osób płci przeciwnej. Wychowanie chłopców i dziewcząt do wzajemnego szacunku oraz do poszanowania własnej godności jest najlepszą profilaktyką zabezpieczającą przed jakimikolwiek społecznymi nierównościami. Oczywiście, wzajemnych relacji damsko-męskich młode pokolenie uczy się przede wszystkim od rodziców, obserwując bacznie jak mama i tata odnoszą się do siebie nawzajem.

Po trzecie – w domu rodzinnym trzeba wiele rozmawiać o pięknie płci, o wartości życia, o znaczeniu małżeństwa i rodziny. Niech małżonkowie o tym wszystkim rozmawiają ze sobą nawzajem, a rodzice – z dziećmi. Święta temu sprzyjają. Prowadźmy rozmowy z naszymi najmłodszymi pociechami i odpowiadajmy cierpliwie na ich pytania. Dobre bajki i książki czytane dzieciom mogą być niezwykłą pomocą w wypracowaniu ważnej umiejętności rozróżniania dobra od zła. Intymne spotkania rodzinne, w których prowadzi się ważne rozmowy i poznaje się świat wartości, bardzo budują więzi.

Rozmawiajmy wiele z młodzieżą o ich dylematach, porażkach, nadziejach, pokazując jednocześnie wartość wierności, odpowiedzialności, czystości i piękna życia rodzinnego. W naszym skomplikowanym świecie pomagajmy młodemu pokoleniu rozróżniać dobro od zła. Wyłączmy zatem telewizory, internet, a potem rozmawiajmy i czytajmy, czytajmy i rozmawiajmy…ARCHIWUM
Ogłoszenia 22.12.2013
Ogłoszenia 15.12.2013
Ogłoszenia 08.12.2013
Ogłoszenia 01.12.2013
Ogłoszenia 24.11.2013
Ogłoszenia 17.11.2013
ROK WIARY
Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013
Ogłoszenia 06.10.2013
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012