17 XI

Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła.

   18 XI

Poniedziałek. Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.

   19 XI

Wtorek. Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy.

   20 XI

Środa. Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.

   21 XI

Czwartek. Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

   22 XI

Piątek. Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

   24 XI

Trzydziesta czwarta Niedziela zwykła. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.Watykan: 24 listopada wystawienie relikwii św. Piotra

Po raz pierwszy publicznie zostaną wystawione Relikwie, Św. Piotra. To w ich obecności papież Franciszek uroczyście zamknie Rok Wiary 24 listopada.

Dziś słowo "Watykan" przywodzi na myśl Stolicę Apostolską, ale dwa tysiące lat temu nazwa ta kojarzyła się z usytuowanym tam rzymskim cmentarzem. Właśnie na nim pochowano ciało św. Piotra. Miejsce to dobrze znali pierwsi chrześcijanie. W połowie 1968 r. papież Paweł VI ogłosił, że relikwie św. Piotra zostały ostatecznie zidentyfikowane. Umieszczono je w urnie i z powrotem złożono we wnęce pod Grotami Watykańskimi.

Chrystus wodzem, Chrystus Królem

http://www.katedra.katowice.opoka.org.pl/?id=19#id=5

Codziennie w Modlitwie Pańskiej powtarzamy: „Przyjdź Królestwo Twoje!". Prosimy o nadejście Chrystusowego królestwa miłości, świętości i łaski, sprawiedliwości i pokoju, prawdy i życia, królestwa harmonii i ładu. Do budowania i współpracy w budowaniu takiego królestwa jest Ewangelie ukazują nam jednak właściwy wymiar królowania Chrystusa. Oto ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus na pytanie Poncjusza Piłata odpowiada: Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata.

Na Krzyżu Chrystusa widniał napis: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski", a ukrzyżowany z Nim Dobry Łotr prosił tuż przed śmiercią: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa .

Ten Ewangeliczny przekaz uświadamia, że w najgłębszym, chrześcijańskim sensie, królować to znaczy służyć. Służyć z miłością. Kochać - nie pytając o wzajemność, aż do oddania życia za innych. Bo „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich".

Zaproszony jest każdy, kto przez Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię został wprowadzony do wspólnoty Kościoła. Odpowiedzialność za kształt królestwa Chrystusowego jest tym większa, im większe wyznaczono komuś zadania i powierzono bardziej eksponowane stanowisko. Kto więcej otrzymał, od tego też więcej będzie się wymagać. Biada temu, kto zakopał talent; kto egoistyczną miłość własną postawił przed służbą wspólnemu dobru. Bo królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać.

Każdy czas i miejsce są dobre, by w pokorze i z miłością służyć siostrom i braciom, by czynić ziemię bardziej godną człowieka. Jesteśmy wezwani, by - pozornie słabą miłością — przemieniać naszą trudną rzeczywistość. Jedynie ci, którzy ze swojego życia uczynili bezinteresowny dar dla drugich będą mieli udział w chwale Chrystusa Króla.

Czasem zapominamy, że Jezus zapytany o to, kiedy ostatecznie nastanie Jego królestwo odpowiedział: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «Tam». Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest". Królestwo Boże już jest. Wszędzie tam, gdzie w nas i poprzez nas Chrystus Król i Sługa oddaje życie z miłości do ludzi.Święto Niepodległości, Katedra Wawelska, 11 XI 2013

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Polska nie jest własnością zwycięskich partii, ale narodu

Zdajmy rachunek wobec swej Ojczyzny

Modlitwa Ks. Piotra Skargi; Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa…

Boże, coś Polskę - YouTube

======================================================

"Fasola niepodległości" to odmiana białej, karłowej fasoli, która przez naturę została ozdobiona niezwykłym rytem przypominającym polskie godło. Zenon Szewczyk zainteresował się tą niezwykłą odmianą tym bardziej, że dowiedział się o ciekawej historii wiążącej się z fasolką. Okazało się, że w zaborze rosyjskim w XIX wieku jej uprawa była zabroniona, właśnie ze względu na znamię przypominające orzełka. http://natemat.pl/38831,zakazana-przez-zaborcow-przez-lata-zapomniana-dzis-wraca-na-polskie-stoly-oto-fasola-niepodleglosci . Tak jest.

=============================================================================  

15,16.11.2013 - Trwa VI Międzynarodowy Kongres w WSKSiM ; W toruńskiej uczelni goszczą prelegenci z całego świata m.in. z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki,  i Azji.


Msza św., rozpoczynająca VI Międzynarodowy Kongres Katolicy i prawo: szanse i zagrożenia

VI Międzynarodowy Kongres w WSKSiM: Powitanie ks. bp. Andrzeja Suskiego

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. inaugurującej VI Międzynarodowy Kongres w WSKSiM

Ks. Kard. Zenon Grocholewski w homilii zachęcał do życia wiarą i brania za to odpowiedzialności, wzorem Błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II.

VI Międzynarodowy Kongres w WSKSiM: Wystąpienie – o. Piotr Chyła CSsR VI Międzynarodowy Kongres w WSKSiM: Wystąpienie Michała Zaleskiego, prezydenta Torunia VI Międzynarodowy Kongres w WSKSiM: Powitanie o. dr Zdzisława Klafki CSsR, rektora WSKSiM

Wykład J.E. ks. kard. Zenona Grocholewskiego: “Kościół katolicki a prawo”

Wykład: W jaki sposób prawo w Australii jest i może być używane do promowania lub szkodzenia wierze katolickiej? – prof. Michael Quinlan

Wykład: Prawo – obszar walki z polskim z Kościołem – prof. Krystyna Pawłowicz

Honorowym gościem spotkania jest JEm ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego z Watykanu. Mówił o specyfice prawa kanonicznego i jego odmienności w stosunku do ustawodawstwa państwowego.

Powiedział, że żywotnym fundamentem prawa kościelnego jest Pismo Święte, objawienie i magisterium Kościoła. Wskazał m.in. na aspekt antropologiczny prawa kanonicznego.

- Podczas gdy prawodawstwa państwowe mają na uwadze człowieka w jego wymiarze ziemskim, tzn. zasadniczo od poczęcia aż do śmierci, prawo kanoniczne ma na względzie osobę ludzką w wymiarze wiecznym. Innymi słowy, dla ustawodawcy kościelnego życie tutaj na ziemi jest tylko małą cząstką istnienia człowieka. Należy się zatroszczyć o jego dobro, zwłaszcza w perspektywie wiecznej. Prawo jest oczywiście w służbie człowiekowi – mówił ks. kardynał.

Prelegent zwrócił również uwagę na specyfikę rozumienia pojęcia „sprawiedliwość” w świetle prawa kanonicznego. Powiedział, że sprawiedliwe w odniesieniu do ludzi jest to, co chce Bóg, ponieważ on jest mądrością i miłością, a więc sprawiedliwość to przestrzeganie Bożego prawa.

Wykład wygłosił także prof. Michael Quinlan z Australii, który mówił o tym, w jaki sposób tamtejsze prawo jest i może być używane do promowania lub szkodzenia wierze katolickiej i jej wartościom. Na przykładzie historii rozwoju prawa aborcyjnego w Nowej Południowej Walli profesor pokazał wpływ moralnego stanowiska sędziów na interpretację tego prawa.

- Ogólnie rzecz biorąc nastąpiła stopniowa liberalizacja prawa aborcyjnego. Zaczęło się od całkowitego zakazu aborcji. Dopuszczano jedynie możliwość aborcji w przypadku fizycznego zagrożenia życia matki. Skończyło się na refundowaniu aborcji i na jej dostępności na życzenie – mówił naukowiec.

Z kolei poseł prof. Krystyna Pawłowicz poruszyła temat: „Prawo – obszar walki z Polskim Kościołem”. W wykładzie parlamentarzystka PiS wskazała, że premier Donald Tusk i prezydent Bronisław Komorowski przewodzą działaniom, których celem jest doprowadzenie do upadku Kościoła w Polsce.

Poseł zaznaczyła, że walka z Kościołem odbywa się bez legitymacji wyborców, ponieważ PO, PSL i pozostałe partie lewackie nie zapowiadały w programach wyborczych takiej walki. Profesor wskazała, że forsowany przez rząd pomysł zniesienia Funduszu Kościelnego i przygotowanie w to miejsce ustawy o odpisie procentowym od podatku narusza konstytucję.

===========================

Drugi dzień VI Międzynarodowego Kongresu w WSKSiM Uczestniczą w nim prelegenci z całego świata: Europy, Afryki, Azji, Australii i obu Ameryk.

Dwudniowy kongres został zorganizowany przez WSKSiM przy współpracy z Katedrą Filozofii Kultury KUL.

Drugi dzień kongresu rozpoczął sie Eucharystią, której przewodniczył i Słow Boże wygłosił o.dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM. Następnie dr María Teresa Enríquez Gómez z Uniwersytetu Panamericana w Meksyku, przedstawiła historię relacji katolicyzmu i prawa w Meksyku. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że religia katolicka wywarła pozytywny wpływ na zmiany w społecznym porządku prawnym kultur prehiszpańskich. Opisała także proces stopniowego narzucania ideologii liberalnej w Meksyku, który zaowocował prześladowaniami katolików, lecz także sekularyzacją katolickiego porządku prawnego.

- Od 1493 roku i „na zawsze” Korona Hiszpańska otrzymała od papieża misję i prawo do ewangelizacji. Dzięki Regio patronato español é indiano, zbioru prawnego przywilejów, który otrzymywali królowie od papieża, owi królowie i wicekrólowie rządzili nowopowstałym Kościołem meksykańskim. Kontrolowali miejsca święte, jurysdykcję sądów kościelnych i przywileje – mówiła María Teresa Enríquez Gómez.

Uczestnicy Kongresu wysłuchali także wykładu prof. Patricia Santos Rodriguez z Universidad San Pablo w Madrycie „O wolności religijnej w demokratycznym państwie świeckim: przypadek Hiszpanii”. Swój wykład wygłosi także dr Hans-Joachim Gottschalk, prawnik z Niemiec. Przybliży on temat „Katolicyzm w Niemczech; jego wartość a system prawny –relacje między państwem a Kościołem.”. VI Międzynarodowy Kongres zakończy wykład prof. Tulio Alvareza, adwokata, profesora na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Andrès Bello w Caracas. Podejmie on temat „Wkład chrześcijaństwa dla powszechnego humanizmu integralnej sprawiedliwości”.

-Fundusze Unijne na nowe programy wprowadzające ideologię gender?

I Europejski Kongres Pro-Life w KrakowieARCHIWUM
ROK WIARY Ogłoszenia 10.11.2013
Ogłoszenia 03.11.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013
Ogłoszenia 06.10.2013
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012