3 XI

Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła.
Mdr 11, 22 – 12, 2; Ps 145(144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a); 2 Tes 1, 11 – 2, 2; J 3, 16; Łk 19, 1-10;

   4 XI

Poniedziałek. Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
Rz 12, 3-13; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); J 10, 14; J 10, 11-16;

   5 XI

Wtorek. Dzień powszedni.
Rz 12, 5-16a; Ps 131 (130), 1. 2-3; Mt 11, 28; Łk 14, 15-24;

   6 XI

Środa. Dzień powszedni.
Rz 13, 8-10; Ps 112 (111), 1-2. 3-5. 9 (R.: por. 5a); 1 P 4, 14; Łk 14, 25-33;

   7 XI

Czwartek. Dzień powszedni.
Rz 14, 7-12; Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: por. 13); Mt 11, 28; Łk 15, 1-10;

   8 XI

Piątek. Dzień powszedni.
Rz 15, 14-21; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2); 1 J 2, 5; Łk 16, 1-8;

   9 XI

Sobota. Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6); 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; 2 Krl 7, 16; J 2, 13-22;

   10 XI

Trzydziesta druga Niedziela zwykła.
2 Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 16b); 2 Tes 2, 16 – 3, 5; Ap 1, 5-6; Łk 20, 27-38Łk 20, 34-38;

4 listopada - św. Karol Boromeusz, biskup

9 listopada - rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej

10 listopada - św. Leon Wielki, papież i doktor Kościołahttp://cmentarze24.pl/?go=c_in Internetowa galeria zdjęć grobów polskich na rzymskim ... - Nasz Swiat Polskie nekropolie na Ukrainie

Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen.”(Ap 7,2-4.9-14).

Najświętszy Panie, Jezu Chryste, obecny pod postacią Chleba!
Tobie śpiewamy: „Święty, święty, święty. Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Twoje. Hosanna na wysokości”.


Dzisiaj, razem ze Wszystkimi Świętymi, słowami Św. Jana z Apokalipsy; chcemy uwielbiać Ciebie za Twoje umiłowanie nas i miłość wlaną do naszych serc oraz za zbawienie udzielone stojącym przed tronem i obliczem Baranka.


Kim są święci? Św. Jan nazywa ich „sługami Boga”. Podaje ich liczbę: 144 000 opieczętowanych z pokolenia Izraela. Zaraz też mówi o wielkim tłumie pogan, stojących przed Barankiem. Niektórzy są w białych szatach, bo wybielili je przez swoje męczeństwo w Jego krwi. Oni osiągnęli już Twoją, Panie, nazwę błogosławionych-szczęśliwych, bo byli ubodzy w duchu, smucący się, cisi, łaknący i pragnący sprawiedliwości. Otrzymali już niewiędnący wieniec chwały, bo byli miłosierni, czystego serca, wprowadzali pokój i cierpieli prześladowanie dla sprawiedliwości (Mt 5,1-12a).

Panie Jezu! Uwielbiamy Cię, za Wszystkich Świętych, którzy osiągnęli obiecaną ludziom wieczną szczęśliwość. Wierzymy w świętych obcowanie (Credo), w wieczne ludzkie istnienie w niebieskim Jeruzalem, dlatego, celebrując na Ziemi Eucharystyczną Ucztę Kościoła, jednoczymy się z Kościołem Nieba, by wspólnie z nim uwielbiać Cię, Panie, za nagrodę chwały, która pozwala dążyć i uczestniczyć w wiecznej uczcie zbawienia.

Tak więc podczas Liturgii nieba i ziemi aniołowie i święci w Zmartwychwstałym i Uwielbionym ciele oraz my - ziemianie, duchowo, modlimy się i uwielbiamy Ciebie Boże, dziękując za niebieską ojczyznę w niebie. Zbawieni przeszli przez życie w duchu miłości Bożej i bliźniego. Wypełnili wszystko, co im zleciłeś i przy Tobie wytrwali do końca.

O tym pisał Papież Jan Paweł II w Encyklice o Eucharystii (nr 8):
„Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Doprawdy jest to mysterium fidei, dokonujące się w Eucharystii”.

Panie!
Nazywasz nas dziećmi Boga, byśmy pokładali w Nim nadzieję, że za dobre nasze życie objawisz się nam w chwale i dzięki temu ujrzymy Ciebie twarzą w twarz: takim, jakim jesteś. Przez to upodobnimy się do Ciebie. Jeśli Tobie zaufamy, Tobie zawierzymy, to uświęcimy się już wiarą. Staniemy się do Ciebie podobni, czyli święci
(1 J 3,1-3), jak Ty jesteś święty.

Zatem, wsłuchani w Twoje słowa: „Bądźcie świętymi” i wpatrzeni w postawy świętych, przekonujemy się, że my także mamy to samo powołanie, aby dążyć do świętości, uświęcać się, być świętymi już tutaj na ziemi.

 W tym duchu Papież Jan Paweł II w „Novo millennio ineunte”, (nr 30) zaprasza nas do wzrostu w świętości dzięki Eucharystii. Napisał : „Eucharystia czyni nas świętymi, i nie można praktykować świętości nie zakorzenionej w życiu Eucharystycznym. „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" (J 6,57).

 Eucharystia jest zasadniczym wyrazem obecności Chrystusa pośród nas „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).          

 Matko Najświętsza! Twoja droga do świętości prowadziła poprzez radosne chwile wychowywania Syna Bożego i cierpienie; ów miecz boleści, przeszywający Twoją duszę. Ze względu na Twoją postawę i zasługi dla ludzi oraz uświęciwszy się uczestniczeniem w Eucharystycznej ofierze Syna , osiągnęłaś nagrodę - wieniec zwycięstwa i w pełni zjednoczyłaś się z Bogiem – Twoim Synem, uczestnicząc w wiecznej uczcie uwielbienia. Promieniujesz ciepłem tej radości, którą doświadczasz. Prosimy Cię Maryjo, abyś zawsze była przy nas. Wspieraj nas swoją obecnością i wskazuj nam drogę do świętości. Bądź przy wszystkich, potrzebujących Twojej pomocy i wpływaj swoim matczynym sercem, byśmy uczestnicząc w Eucharystii upodobnili się do Twojego Najświętszego Syna.

Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.
Św. Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.
Święty Brunonie (Bonifacy), Apostole ziem polskich, módl się za nami.
Święty Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami.
Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
Święta Jadwigo, królowo, Matko Narodów, módl się za nami.
Święta Kingo, Patronko Polski i Litwy oraz górników, módl się za nami.
Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.
Święty Janie z Dukli, Patronie Korony i Litwy, módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
Święty Janie Sarkandrze, Obrońco tajemnicy spowiedzi, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.v Święty Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami.
Święty Rafale Kalinowski, Patronie Sybiraków, módl się za nami.v Święty Bracie Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Auschwitz
Święta Faustyno Kowalska, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.
Błogosławieny Papieżu Janie Pawle II, Błogosławieny Ks. Jerzy Popiełuszko, Błogosławieny Wincenty Kadłubku,
Błogosławieny Władysławie z Gielniowa, Błogosławiena Anielo Salawa, Błogosławieny Janie Beyzymie,
Błogosławieny Michale Kozalu – módlcie się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

Boże utajony w Najświętszym Sakramencie, który widzisz, że upadamy wskutek własnej słabości, spraw łaskawie, aby przykłady Świętych umocniły naszą miłość ku Tobie. Amen


Zapisy w Centrum Pielgrzymkowym ul. Wiślnej 12 w Krakowie od poniedziałku do piątku od 10 - 17 oraz w soboty od 9 – 14.

Tel.: 12 430 20 96, Fax: 12 430 20 10, [email protected]

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5

O Sakramencie Bierzmowania można czytać:

Wszystko o bierzmowaniu - liturgia.wiara.pl

Istota i znaczenie bierzmowania

http://adonai.pl/sakramenty/bierzmowanie/

Spis świętych kanonizowanych można znaleźć tutaj:

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/daty.php3

http://adonai.pl/ludzie/

http://www.mlodziez.przk.pl/go.php?page=nr&nr=61&cat=34&art=292

http://patronii.w.interia.pl/

Modlitwy do odmawiania i wysłuchania, tutaj: http://www.biblijni.pl/modlitwy/

Nowa internetowa wyszukiwarka biblijna ; wbiblii.pl ; możesz szukać po słowach jak i wg siglów… Polecam zacząć od poradnika, by dowiedzieć się jak wykorzystać wszystkie możliwości.

W Biblii rosną kwiatki ; Dziś na kartach Pisma Świętego można doliczyć się... ponad 120 nazw roślin. Najczęściej są to pojedyncze gatunki, jak choćby oliwka, kminek, gorczyca, ale zdarzają się także określenia zbiorowe: osty, ciernie, drzewa owocowe.

Papież odprawił Mszę dla Polaków przy grobie Jana Pawła II

Słuchaj homilii z tłumaczeniem w języku polskim:

W poniedziałek (4 listopada) w Krakowie odbędzie się uroczysta premiera filmu pt. „Wikary. Ksiądz Wojtyła w Niegowici”. Film obejrzał już sam papież Franciszek.

O godz. 19.00 w Teatrze Groteska w Krakowie będzie można zobaczyć produkcję na temat początków posługi ks. Karola Wojtyły.

============================================================

Modlitwa za pierwszych władców Polski

W murach poznańskiej katedry spoczywają pierwsi władcy Polski aż do Kazimierza Odnowiciela, a także członkowie wielkopolskiej linii Piastów. Spoczywają tu Mieszko I, Bolesław I Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Władysław Odonic, Przemysł I, Bolesław Pobożny i Przemysł II.

Litania miast w uroczystość Wszystkich Świętych

Litania miast odbyła się już po raz 19. Jej myślą przewodnią jest wspólna modlitwa do świętych i szczególnych patronów włączonych w nią miejscowości. Organizator Litanii miast, ks. Zbigniew Drzał przypomina o jej wieloletniej, gdańskiej tradycji. - Ten wieczór wpisał się w świadomość gdańszczan już w czasach stanu wojennego. Wpisał się jako wieczór wspólnoty, którą budujemy nie tylko na tych wielkich cmentarzach, ale właśnie w tym miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, gdzie pod „Gdańskimi Krzyżami”, czyli pomnikiem poległych stoczniowców byli obecni wszyscy wielcy tego świata (…). Kontynuujemy tę tradycję, która zrodziła się pod tym pomnikiem i spotykamy się tam zawsze 1 listopada, wieczorem – mówi proboszcz parafii św. Anny i Joachima w Gdańsku.

Łódzka Noc Świętych

Zanurzeni w Kościół” – pod takim hasłem w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, w Łodzi odbyła się trzecia Noc Świętych. Podczas niej młodzi przypomnieli sobie tajemnicę Chrztu Świętego i odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne. zobacz galerię 

Podczas ponad dwugodzinnego czuwania były momenty radosnego śpiewu, tańca, ale i nie zabrakło ciszy, skupienia i modlitwy. Tłumy młodzieży z Łodzi i okolicznych miejscowości na kilka minut przed rozpoczęciem wypełniły bazylikę archikatedralną. Spotkanie rozpoczął szum wodospadu oraz taniec wody – wprowadzający uczestników w tematykę chrztu świętego. O pierwszym sakramencie chrześcijanina mówiły cztery scenki przygotowane przez młodzież. Pokazali w nich jak współcześni ludzie podchodzą do chrztu, co się w nim dla nich liczy i czy jest on dla nich ważny. Kolejne sceny przedzielały modlitwy m.in. za rodziców, za chrzestnych, za nieochrzczonych.

Przy śpiewie ponad 40-osobowego chóru i akompaniamencie orkiestry, młodzi wnieśli relikwie świętych i błogosławionych. Na ołtarzu pojawiły się zatem doczesne szczątki m.in.: św. siostry Faustyny, bł. Rafała Chylińskiego, św. siostry Urszuli Ledóchowskiej, św. Pawła od Krzyża, św. Dominika Savio, św. ks. Jana Bosko i bł. Jana Pawła II. Następnie Rodzina z Domowego Kościoła przedstawiła świadectwo ich życia z Bogiem.

Najważniejszym momentem tegorocznej Nocy Świętych było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Arcybiskup Marek Jędraszewski odczytywał po kolei słowa, jakie niegdyś za młodych wypowiedzieli ich rodzice i chrzestni podczas sakramentu chrztu świętego, a które dziś sami powtórzyli za swoim pasterzem. Następnie młodzi podchodzili do stojącej na środku chrzcielnicy, zanurzali w niej dłoń i czynili znak krzyża. – Na twarzach wielu młodych widać było poruszenie, skupienie i modlitwę – relacjonują organizatorzy. Młodzi podchodzili śpiewając znane pieśni wraz z chórem, a chrzcielnicę otaczali lektorzy ze świecami w rękach.

Gdy ostatnia osoba uczyniła znak krzyża wodą chrzcielną, swoje słowo do zgromadzonych skierował metropolita łódzki. Pytał on młodych czym jest woda i wyjaśnił jej znaczenie. – Woda w jej głęboki znaczeniu, to woda, z którą spotyka się człowiek. Pochylając się nad źródłem, czuję się jej wyrazisty i cudowny smak (…) woda może być ratunkiem na pustyni, może być także śmiercionośnym żywiołem przyjmując kształt tsunami – mówił abp Jędraszewski. – Pełnia prawdy o wodzie osiągnęła swój szczyt, gdy wszedł do niej Chrystus, kiedy się w niej zanurzył i z niej powstał. Wtedy światu po raz pierwszy objawił się Duch Święty, a świadkowie usłyszeli głos Ojca Niebieskiego „To jest mój Syn Umiłowany”. – tłumaczył dalej arcybiskup. – Dzisiejsza procesja do chrzcielnicy odnowiła nasze przymierze z Chrystusem. Trwajcie w tym przymierzu, powierzajcie mu swoje życie – apelował do młodych metropolita łódzki. Zachęcił także młodych do udziału w „Marszu na Przemysłową”, jaki 7 listopada przejdzie ulicami Łodzi. Będzie on upamiętnieniem jedynego w Europie dziecięcego obozu koncentracyjnego, który w latach wojennych istniał w sercu Łodzi. – Chcemy tak czynić każdego roku, tak samo jak chcemy się gromadzić na Nocy Świętych – dzięki niej uświadamiamy sobie kim jesteśmy i dokąd zmierzamy – mówił abp Jędraszewski.

Przy dźwiękach muzyki i przy dymie kadzidła wniesiony został Najświętszy Sakrament, który zajął centralne miejsce pomiędzy relikwiarzami. W chwili modlitwy uwielbienia, animowanej przez kapłana, młodzi oddawali Bogu swoje sprawy, troski i zmartwienia. Następnie odśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych. Metropolita łódzki pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem. Ostatnim akcentem było rozdanie magnesu – układanki, która wraz z dwoma pozostałymi częściami, jakie młodzi otrzymali w marcu podczas Marszu dla Jezusa i w czerwcu podczas Wieczoru Uwielbienia, utworzą jedną całość odnoszącą się do trzech sakramentów: Chrztu św., Bierzmowania i Eucharystii. Chętni mogli także ucałować relikwie.

Rok Wiary jest okazją do tego, by ludzie młodzi uświadomi sobie, że wchodząc do kościoła i zanurzając rękę w wodzie święconej, ponawiają przyjęty sakrament chrztu świętego. Poza Łodzią, w której czuwanie modlitewne zorganizowaliśmy już po raz trzeci, Noc Świętych odbyła się także w pięciu miastach archidiecezji łódzkiej: Bełchatowie, Buczku, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim. To znak, że takie spotkania są potrzebne i młodzież chce w inny sposób spędzić tę noc przed uroczystością Wszystkich Świętych, niż na halloween – tłumaczy ks. Przemysław Góra, diecezjalny duszpasterz młodzieży w Łodzi.

Przymusowa islamizacja Cypru Północnego ; Niszczone są tam świątynie, klasztory i pomniki chrześcijańskie, a wyznawcy Chrystusa są wypędzani. Wyznawcy Chrystusa zamieszkiwali Cypr Północny od 2 tys. lat. Przez wieki stanowili oni około 200 000 wspólnotę. Jednak w wyniku prześladowań liczba chrześcijan na wyspie wynosi obecnie zaledwie 500 osób.

Syria: rzeź chrześcijan z Sadad; To największa masakra chrześcijan w ciągu 2,5 roku wojny domowej w Syrii. Miejscowość położona 60 km od Homs została przed 21 października zajęta przez oddziały rebelianckie. Na miejscu znaleziono zbiorowe mogiły z ciałami 30 cywilnych osób, w tym starców, kobiet i dzieci. Kolejnych 15 ciał odkryto przy drodze z Homs do Damaszku. Tekst pochodzi ze strony http://pl.radiovaticana.va/articolo.asp?c=742566

"Witold Tomczak" - RadioMaryja.pl ; Były poseł Witold Tomczak, który sprzeciwił się znieważeniu Jana Pawła II w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 roku…nie godząc się na publiczne uwłaczanie godności Papieża, przybył do galerii i usunął głaz. Za ten czyn, sprzed 13 laty, jest ścigany do dzisiaj. Kolejna rozprawa przeciwko Witoldowi Tomczakowi odbędzie się 25.11 o 930 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia.

Bluźniercza wystawa w CSW w Warszawie Doniesienie do prokuratury ws. bluźnierczej wystawy Skandaliczny eksponat usunięty

Wniosek o zmianę nazwy Mostu im. Marii Lecha Kaczyńskich w Bydgoszczy====================================================

Akcja "Mamy Niepodległą!"

http://www.muzeumpilsudski.pl/dzialalnosc/mamy-niepodlegla/o-akcji

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej "Mamy Niepodległą!". Akcja polega na bezpłatnym wysyłaniu przez obywateli Rzeczypospolitej okolicznościowych życzeń w formie e-kartki - do bliskich i znajomych z okazji Narodowego Święta Niepodległości obchodzonego w dniu 11 listopada.

Od 4 do 11 listopada każdy zainteresowany udziałem w akcji "Mamy Niepodległą!" będzie mógł także wysłać okolicznościową e-kartkę za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dodatkowo, w siedzibach chorągwi ZHP w Krakowie ul. Karmelicka 31 otwarty jest punkt pocztowy, z którego każdy obywatel może wysłać kartkę.

Regulamin konkursu fotograficznego "Mamy niepodległą!".pdf

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eh_HdbxsLaA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yYX7Yd6Qs_U

=============================================================================ARCHIWUM
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 20.10.2013
Ogłoszenia 13.10.2013
Ogłoszenia 06.10.2013
Ogłoszenia 29.09.2013
Ogłoszenia 22.09.2013
Ogłoszenia 15.09.2013
Ogłoszenia 08.09.2013
Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012