15 września - Najświętsza Maryja Panna Bolesna

15 września - św. Katarzyna Genueńska

16 września - święci męczennicy Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup

17 września - św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła

17 września - św. Zygmunt Szczęsny Feliński, biskup

17 września - św. Hildegarda z Bingen, dziewica i doktor Kościoła

18 września - św. Stanisław Kostka, zakonnik, patron Polski

19 września - św. January, biskup i męczennik

19 września - Najświętsza Maryja Panna z La Salette

20 września - święci męczennicy Andrzej Kim Taegon, prezbiter, Paweł Chong Hasang i Towarzysze

Jan Paweł II w Korei w 1984 r. mówił: “Prawda o Jezusie dotarła także na koreańską ziemię. Przyszła za pośrednictwem ksiąg przywiezionych z Chin…Z tego dobrego ziarna narodziła się pierwsza wspólnota chrześcijańska w Korei, wspólnota unikalna w dziejach Kościoła, ponieważ została założona wyłącznie przez ludzi świeckich..“

Oficjalnie dzisiaj nie ma tam ani jednego katolickiego księdza.

Jan Paweł II nazwał ich Kościołem milczenia.

http://www.gcatholic.org/dioceses/country/KP-type.htm#dioc

http://www.opendoors.pl/przesladowania/opisyekrajow/korea_pln/

http://www.idziemy.com.pl/spoleczenstwo/przesladowani-w-korei/

Islamiści opodatkują chrześcijan od 20 do 50 euro na dzień.

Odsiecz dla chrześcijaństwa

Papież napisał: Wiara nie jest bezwzględna

USA: katoliccy dezerterzy pomagają Obamie w łamaniu sumień 

Pogrzeb dzieci nienarodzonych
Do więzienia za modlitwę w obronie życia
Ratuje dzieci zza krat7. IX . 2013 - Syria: naoczne świadectwo męczeństwa trzech katolików zamordowanych za wiarę w Maaluli

Mikhael Taalab, Antoun Taalab i Sarkis el Zakhm, ponieśli śmierć za wiarę w Chrystusa. Gdyby się Go zaparli, uszliby z życiem. Zniszczyli oni wszystkie święte obrazy, po czym zażądali przejścia na islam pod groźbą śmierci. Najmłodszy z trójki, Sarkis, odpowiedział: „Jestem chrześcijaninem i jeśli chcecie mnie za to zabić, zabijcie”. Islamiści zamordowali wszystkich trzech. Pogrzeb w tamtejszej katedrze melchickiej prowadził 10 września patriarcha Grzegorz III Laham w obecności biskupów różnych wyznań.Egipt: islamiści burzą i przejmują kościoły, bo świat na to pozwala

W południowym Egipcie w miejscowości Monshaat Baddini islamiści przerobili kościół na meczet. Muzułmanie wyrzucili z niego chrześcijańskie księgi i emblematy oraz odmówili modlitwy poświęcające budynek Bogu Mahometa. Na ścianach pojawił się napis informujący, że dawny kościół został przemieniony w „meczet męczenników”.

Tymczasem katolicka organizacja pomocy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie L’Œuvre d’Orient sporządza dokładny bilans strat, jakie ponieśli egipscy chrześcijanie; 40 świątyń, które całkowicie zostały zniszczone lub spalone, 7 klasztorów i szkół.Francja: religia wraca do szkół, ministerstwo wydaje manifesty

Manifestami i sloganami Francja broni się przed powrotem religii do szkoły. Tamtejszy minister edukacji Vincent Peillon odsłonił wczoraj w jednej z paryskich szkół Kartę laickości. W 17 punktach wyraża ona główne zasady wrogości państwa i szkolnictwa publicznego względem religii.

Sam minister Peillon, pomysłodawca Karty, jest jednak zadeklarowanym wrogiem katolicyzmu. Jak powiedział w jednym z wywiadów, nie da się zbudować wolnego kraju z religią katolicką. „ trzeba wymyślić religię republikańską. Tą religią jest laickość”.

Zgodnie z jego zaleceniem Karta laickości ma zawisnąć w każdej szkole publicznej, w dobrze widocznym miejscu, najlepiej przy wejściu. Jej odsłonięcie ma mieć charakter ceremonii i stać się ważnym wydarzeniem w życiu szkoły – czytamy w zaleceniach francuskiego ministerstwa oświaty.

List Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Ks. Kard. Stanisława Dziwisza o Nowennie Miesięcy przed Kanonizacją BŁ. JANA PAWŁA II

Pobierz cały List wraz z harmonogramem pielgrzymek dekanatów (PDF)


Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!


Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o bliskiej już kanonizacji Bł. Jana Pawła II. Z pewnością jest to wydarzenie od dawna przez nas oczekiwane. Nie wystarczy jednak sama radość. Trzeba nam także mądrości płynącej z wiary do właściwej oceny i przyjęcia tego, co ma się pośród nas dokonać.


My, ludzie wierzący w Chrystusa i w Jego zbawcze działanie w życiu człowieka, dzięki Jego łasce możemy inaczej spojrzeć na wydarzenia dziejące się w świecie, wokół nas. Nie możemy ulegać opiniom, które sugerują nam powierzchowne ocenianie tego, co najważniejsze w życiu religijnym i w życiu Kościoła.


Z pewnością kanonizacja bł. Jana Pawła II zajmie wiele miejsca w mediach i wiele będzie się mówić o samej osobie Jana Pawła II. Z pewnością jest to wspaniały znak dla wielu i dla całych społeczeństw. Tak było już, jak pamiętamy, w przypadku jego beatyfikacji.


Ale my musimy widzieć właściwy wymiar tego wydarzenia.

Akt kanonizacji, podobnie zreszjak akt beatyfikacji, jest aktem Kościoła Chrystusowego, Jego Głowy i całej wspólnoty, który rozpoznaje szczególny znak działania Chrystusa Zbawiciela w życiu jakiegoś wierzącego. Oczywiście najpełniejszy wyraz znajduje on w bulli kanonizacyjnej Ojca Świętego i ta papieska deklaracja jest oficjalnym nauczaniem dotyczącym wiary w Kościele katolickim. Jednak ta decyzja Ojca Świętego uwzględnia, czy wspólnota wierzących widzi w danym kandydacie na ołtarze świętego, czy w swoim życiu praktykował on cnoty, szczególnie cnoty boskie, i to w stopniu heroicznym, czy przez jego wstawiennictwo wierni otrzymali jakieś nadzwyczajne łaski. Deklaracja o beatyfikacji i kanonizacji wymaga także zbadania postawy wiernych w stosunku do tego świętego, dlatego nasza wspólnota Kościoła katolickiego, szczególnie tutaj, w Krakowie' powinna uświadomić sobie, kim dla niej jest bł. Jan Paweł II. Trzeba nam z wiarą dostrzec Chrystusowe działanie przez niego, zarówno w czasie jego ziemskiego życia i posługiwania w Kościele, ale także dzisiaj, kiedy został już wyniesiony do chwy ołtarzy. To rozpoznanie Chrystusowej łaski należy także publicznie wyrazić, bo łaska i odkrycie jej działania muszą stać się widoczne jak światło świecy.

Dlatego ważnym elementem naszego przygotowania do kanonizacji Bł. Jana Pawła II będzie wspólna modlitwa przy jego relikwiach, poznawanie jego nauczania i naśladowanie jego miłości do Chrystusa i Matki Najświętszej. On jako pasterz Kościa powszechnego gromadził nas w Owczarni Chrystusowej i dlatego nasza świadoma wdzięczność Chrystusowi powinna wyrazić sw świadomym trwaniu w Kościele i braniu za Niego odpowiedzialności. Pamiętajmy także, że każde wyznanie wiary w jakimś sensie prowokuje dalsze działanie łaski Chrystusa. Nasze wyznanie wiary czyni obecnym Zbawiciela we wspólnocie. Z tego też względu nasze gromadzenie się z wiarą wokół osoby bl. Jana Pawła II, przy jego relikwiach, z prośbą do Boga o jego kanonizację, stanie się także momentem utwierdzenia nas w jedności z Kościołem. A wiemy dobrze, że gdy Chrystus pojawił się w pierwszej wspólnocie, ustały spory i wszyscy trwali w jedności. Rozdźwięki i podziały pojawiały się, gdy element ludzki brał górę nad Chrystusową Ewangelią. Zapraszam więc wszystkich do wspólnej modlitwy przed kanonizacją Jana Pawła II. Proszę, by wyraziło się to w pielgrzymowaniu całej archidiecezji, poszczególnymi dekanatami / 22.III.2014 r. Dekanat Rabka/ do relikwii w sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie. W ramach nowenny miesięcy każdego 22. dnia miesiąca o godz. 17.00 celebrujemy Mszę św. połączoną z procesją światła, w czasie której rozważamy tajemnice światła różańca św., ustanowione przez naszego Papieża rodaka, a ogłoszone 16 października 2002 r. w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae.

Stojąc z wiarą przy bł. Janie Pawle II, umocnimy naszą jedność z Kościołem i staniemy się skuteczniejszym znakiem nadziei dla dzisiejszego społeczeństwa.

Na czas pielgrzymowania wszystkim z serca błogosławię.Program RV - http://pl.radiovaticana.va/pr_nostri.asp i inne Radia…

http://ala55.flog.pl/wpis/5762369/kosciol-mariimagdaleny-w-rabce / komentarze; cudny tak wieczorkiem wygląda, Piekny i pieknie pokazany!/


http://ajaks-fotografia.blogspot.com/ http://ajaks.flog.pl/

WILŻYNA BEZBRONNA (Ononis arvensis) - Gorce; fotopyka.cba.pl


14. 09. 2013 r. Dlaczego media atakują Kościół?

Rozmowa z ks. bp. Adamem Lepą, członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.


Abp Michalik: kiedy brakuje prawdy, wiadomość staje się manipulacją


Abp Hoser do dziennikarzy: - Apeluję o prawdę w mediachPrzerzucani uczniowie

Po cięciach budżetowych samorządów nie stać na utrzymywanie placówek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.


Ustawa ma zakazać pracownikom używania widocznych symboli religijnych.

Rząd prowincji Quebec oficjalnie przedstawił w minionym tygodniu zapowiadaną propozycję regulacji w sprawie "wartości quebeckich". Ustawa zakazywałaby pracownikom sektora publicznego używania widocznych symboli religijnych.

ARCHIWUM
Ogłoszenia 08.09.2013 Ogłoszenia 01.09.2013
Ogłoszenia 25.08.2013
Ogłoszenia 18.08.2013
Ogłoszenia 11.08.2013
Ogłoszenia 04.08.2013
Ogłoszenia 28.07.2013
Ogłoszenia 21.07.2013
Ogłoszenia 14.07.2013
Ogłoszenia 07.07.2013
Ogłoszenia 30.06.2013
Ogłoszenia 23.06.2013
Ogłoszenia 16.06.2013
Ogłoszenia 09.06.2013
Ogłoszenia 02.06.2013
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012