9 NIEDZIELA ZWYKŁA
2.06.2013r.

Z racji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja Najśw. Sakramentu
po każdej Mszy św.

W poniedziałek - wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.

We wtorek o godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu prowadzona
przez Wspólnotę "Galilea”. Spotkanie młodzieży z klas pierwszych gimnazjum przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania będzie we wtorek podczas nabożeństwa czerwcowego i Mszy św. wieczornej.

W środę - wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po nabożeństwie
czerwcowym. Spotkanie Koła Przyjaciół Radia "Maryja" po Mszy św. wieczornej.


W czwartek o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W piątek - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 18.00 Msza św., potem nabożeństwo czerwcowe i procesja
Eucharystyczna, kończąca oktawę Bożego Ciała. Podczas Mszy św.
poświęcenie wianków i kwiatów. Ze względu na uroczystość w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź z tej
okazji będzie dla wszystkich w piątek od godz. 16.30. Dzieci zapraszamy w tym dniu na Mszę św. o godz. 18.00 i na nabożeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną. Spotkanie młodzieży - w piątek po nabożeństwie czerwcowym.

W sobotę - wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. Również w tym dniu wspomnienie św. Jadwigi Królowej. Swięta Jadwiga jest patronką Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a także scholi liturgicznych. Spotkanie Stow. Dzieci i Młodzieży Maryjnej - w sobotę o godz. 14.00.


Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć w salce
przy kościele.

W zawiązku z obywatelską inicjatywą ustawodawczą zapewnienia prawa do życia poczętym dzieciom, także tym chorym i niepełnosprawnym, prosimy o włączenie się w tę akcję obywatelską poprzez złożenie podpisów z numerem ewidencyjnym Pesel na odpowiednich listach, które są wystawione po prawej stronie przy bocznym ołtarzu.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w procesji Bożego
Ciała. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem: Tych, którzy przygotowali cztery piękne ołtarze, dziękujemy dzieciom sypiącym kwiaty, małym chłopcom, którzy dzwonili podczas procesji, dorosłym, młodzieży i dzieciom niosącym feretrony, sztandary, figurki i symbole religijne. Dziękujemy Służbie Liturgicznej Ołtarza i kapeli góralskiej Pana Tokarczyka oraz góralom niosącym baldachim i wszystkim, którzy przyszli w strojach regionalnych. Dziękujemy Panu Organiście i Siostrom zakonnym. Dziękujemy także naszej Policji za sprawne zabezpieczenie trasy
procesji. Jeszcze raz z serca wyrażamy wdzięczność wszystkim uczestnikom za religijne, głębokie i z powagą, przeżycie tej uroczystości.

Dziś przy naszym kościele zbierane są ofiary na budowę Centrum
Jana Pawła II" Nie lękajcie się „ w Krakowie - Łagiewnikach.

Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na polichromię i odnowę bocznych ołtarzy. Za ofiary z góry dziękujemy
- Bóg zapłać.
LIST:
Suchedniów, w Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona ładu moralnego w naszej Ojczyźnie

LIST OTWARTY 

Sz. P. Premier Donald Tusk

Panie Premierze,

N azywam się ks. infułat Józef Wójcik. Jestem kapłanem Kościoła rzymskokatolickiego diecezji radomskiej. Pochodzę z parafii bł. Władysława z Gielniowa, z wioski Gałki Hubalowskie, które były dwa razy spalone całkowicie, a mężczyźni wybici przez Niemców za pomoc oddziałowi majora Hubala i partyzantom.

Byłem 18 razy karany i dziewięciokrotnie więziony przez władze komunistyczne za przekonania religijne. Odznaczony przez trzech prezydentów. Od prezydenta Italii Oscara Luigiego Scalfaro odznaczeniem Cavaliere della Repubblica Italiana. Od Prezydentów Polski: Pana Lecha Wałęsy Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, od Pana Lecha Kaczyńskiego Wielkim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

Ponadto jestem Rycerzem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Kawalerem Orderu Uśmiechu i wielu innych odznaczeń różnych instytucji.

Jestem obywatelem honorowym miasta Suchedniowa, gdzie pełniłem funkcję proboszcza przez 38 lat, ale nade wszystko jestem obywatelem naszej ukochanej Ojczyzny – Polski, za którą mój Tata przelewał krew i walczył o jej wolność w wojnie bolszewickiej w 1920 roku i w wojnie obronnej z Niemcami w 1939 roku.

A kiedy po wojnie starał się o rentę, władcy Polski Ludowej odpowiedzieli mu, że renta mu się nie należy, bo ma syna księdza, to niech syn go utrzyma.

W tym roku, 15 czerwca, przypada 55. rocznica moich święceń kapłańskich. Doszedłem do wniosku, że moim moralnym obowiązkiem jest, aby napisać ten list otwarty do Pana Premiera, gdyż widzę, jak są poniewierani i dyskryminowani ludzi wierzący w Polsce, jak znieważane są przedmioty kultu. Tego samego doznawałem ja i moi parafianie w czasach komunizmu. Bo już w dwa miesiące po święceniach kapłańskich siedziałem w więzieniu za to, że stanąłem w obronie krzyża, usuwanego z sal szkolnych w Ożarowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego. Pamiętam do dziś, jak sobie kpił ze mnie ten ubowiec, który przewoził mnie z prokuratury do więzienia w Kielcach: „Wójcik, krzyże zdejmujemy i ani ręka nam nie uschła, ani noga nam nie uschła, a wy posiedzicie sobie dwa lata w więzieniu”.

A potem przeżyłem sześcioletnią gehennę w Wierzbicy, walcząc o jedność Kościoła i prawa ludzi wierzących, gdyż władze Polski Ludowej przy pomocy kapłana buntownika stworzyły „niezależną parafię”. Niezależną od Ojca Świętego, niezależną od księdza biskupa, niezależną od władz kościelnych, a zależną od sekretarza partii. Ten wzór „parafii niezależnych” miał służyć do rozbijania Kościoła rzymskokatolickiego w całym bloku państw socjalistycznych. Liczyli się tylko ci, którzy popierali „niezależną parafię”. Natomiast katolicy wierni Ojcu Świętemu i biskupowi byli poniewierani, prześladowani i uznawani za obywateli, którym nie przysługują żadne prawa. Za odprawianie dla nich Mszy św. w prywatnym mieszkaniu, gdyż kościół był okupowany przez zwolenników „niezależnej parafii”, byłem karany i dlatego przez te 6 lat miałem tyle wyroków i wiele razy siedziałem w więzieniu. Przez 6 lat byłem traktowany jako królik doświadczalny.

Ksiądz Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, który nas bronił i wysyłał listy w naszej sprawie do premiera Józefa Cyrankiewicza i do I sekretarza partii Władysława Gomułki, otrzymywał odpowiedzi, które nazywał „łobuzerskimi”, bo władze najwyższe odpowiadały mu, że w sprawach Wierzbicy nie będą interweniować, bo traktują Wierzbicę jako „eksperyment”.

Panie Premierze! To, co wyprawia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, przypomina tamte czasy i to, co wyprawiali Cyrankiewicz i Gomułka.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji traktuje Ojca dr. Tadeusza Rydzyka jako królika doświadczalnego, a Radio Maryja i Telewizję Trwam jako „eksperyment”. Czy da się zamknąć usta prawdzie, czy da się wierzących zepchnąć do zakrystii i zamknąć ich jak Żydów w getcie, aby nie mieli żadnego głosu w społeczeństwie, bo ich się poniża, ośmiesza i odbiera prawa, które im gwarantuje Konstytucja? Bo jak można nie liczyć się z dwoma i pół milionami podpisów w obronie Telewizji Trwam?!

Patrzę na to, co się teraz dzieje w Polsce, i z bólem stwierdzam, że przy braku reakcji z Pana strony bezkarnie można znieważać Papieża, biskupów, kapłanów, krzyż, Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wartości chrześcijańskie i ludzi wierzących. A przecież to się już działo w PRL i ja tego doświadczałem.

Aby o tym Pana Premiera przekonać, posyłam moją ostatnią książkę pt. „Był taki Wielki Tydzień”, z nadzieją, że Pan Premier wyciągnie odpowiednie wnioski.
Z kapłańską modlitwą w intencji Pana Premiera pozostaję

Ks. infułat Józef Wójcik Więzień PRL-u za przekonania religijne.
Kliknij we właściwy link:

Msze święte na żywo po polsku
Msze święte na żywo po angielsku
Msze święte na żywo po portugalsku
Msze święte na żywo po francusku
Msze święte po hiszpańsku
Msze święte po niemiecku
Msze święte po włosku
Msze święte po chińsku
Msze święte w rycie trydenckim po łacinie
Nabożeństwa na żywo

Przypominamy, że transmisja w jakiejkolwiek formie (Telewizja, Radio, Internet) nie jest uczestnictwem we Mszy Świętej i nie spełnia obowiązku niedzielnego w niej uczestnictwa!

Msza Święta przez Telewizję, Radio czy Internet daje pewną możliwość Ewangelizacyjną: słuchamy Słowa Bożego, czy też możemy wyciągnąć ważną naukę z Kazania, ale to nie jest uczestniczenie we Mszy Św. Kościół wymaga fizycznej obecności człowieka na Mszy Świętej. Myślę, że problem ten można przenieść na inne nasze ważne spotkania. Czy wyobrażamy sobie np. kolację z kimś bliskim poprzez Internet? Czy wyobrażamy sobie takie prawdziwe spotkanie członków rodziny? Oczywiście, jeżeli nie ma innej możliwości, jeżeli np. ktoś mieszka na innym kontynencie, to skorzystamy z oferty elektronicznej, bo możemy się w ten sposób słyszeć, a nawet widzieć. Ale jeżeli jesteśmy sobie bliscy, to jednak chcemy wspólnie usiąść przy stole, porozmawiać, przyjrzeć się sobie i żadne medium nie zaspokoi tych potrzeb. Podczas Mszy św. doświadczamy realnej obecności Boga pod Postacią Chleba i Wina. Jest On obecny - jak to określił Sobór Trydencki - vere, realiter, substantialiter - prawdziwie, realnie, substancjalnie. I obecność Chrystusa we Mszy św. nie może być inna, a więc nie może być elektroniczna, wirtualna. Nawet jeżeli znajduję się podczas Mszy św. daleko od ołtarza, w tłumie ludzi, w miejscu, z którego nie dostrzegam Hostii, to moja obecność na Uczcie Eucharystycznej jest fizyczna, realna. Wiem też, że ta Hostia, którą ksiądz podnosi, a którą może ledwie dostrzegam, to jest Chrystus również obecny realnie. To nie jest to samo, co obecność osoby na ekranie.

----------------------------------------------------------------------

Warto tutaj przypomnieć , katolik ma obowiązek uczestniczyć we Mszy Św. w każdą niedzielę, a także w: Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP i Wszystkich Świętych. Katolicy są zobowiązani do uczestniczenia we Mszy świętej w sam dzień świąteczny bądź też wieczorem dnia poprzedniego. Świadome i dobrowolne nie uczestniczenie jest grzechem. Oczywiście, są racje, które zwalniają od tego świętego obowiązku, takie jak choroba, nadmierna odległość od kościoła, uczynki miłości bliźniego, np. pielęgnowanie chorego, opieka nad dzieckiem, obowiązki służbowe, usprawiedliwiają naszą nieobecność na Mszy Świętej. Komunię Świętą możemy ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Mszy Świętej. Trzeba też zachować post jedną godzinę.

Wiele osób, nie mogąc w danej chwili iść na Adorację Najświętszego Sakramentu, korzysta z obrazu przekazywanego drogą internetową. Post Apostolski - Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu
Słuchaj

http://www.radiomaryja.pl/

Informacje : Polska Świat


Kościół : Watykan Franciszek Polska Świat


Nasze media : Nasz Dziennik Fundacja Nasza Przyszłość SIM RADIO


Multimedia :

Galerie Rodzina Radia Maryja Chicago Dortmund


Liturgia słowa na dzieństrona główna    na żywo    Oglądaj    video|Stream   program

-

Koncert Życzeń jest wspaniałą okazją do tego, aby wyrazić swoim bliskim miłość, wdzięczność oraz pamięć. Wyślij życzenia już dziś i spraw Rodzinie radość: http://www.tv-trwam.pl/index.php?section=konz


Oglądaj w Telewizji Trwam - 29 czerwca sobota: 15:30 (powtórka: niedziela - godz. 8:35). Życzenia będą…         

Rzym - 2.06 Adoracja w jedności z Ojcem Swiętym

Kraków - Królewska Katedra na Wawelu 1630


- Myśli do homilii

- Modlitwa powszechna

- Adoracja po Mszy św.

- Adoracja w jedności z Ojcem Świętym

Kościół przygotowuje się do jednoczesnej Adoracji

◊   Kościół na całym świecie przygotowuje się do jednoczesnej adoracji Najświętszego Sakramentu w jedności z Ojcem Świętym. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę, od godz. 17 do 18. W Watykanie na miejsce adoracji obrano Bazylikę św. Piotra. W innym miejscach zazwyczaj katedry i inne kościoły. O szczegółach tej inicjatywy wpisującej się w Rok Wiary opowiedział dziś dziennikarzom abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji.

„Na hasło tego wydarzenia wybraliśmy słowa:
Jeden Pan, jedna wiara - powiedział abp Fisichella. – Ma to świadczyć o głębokim poczuciu jedności, które będzie charakteryzowało to wydarzenie. Takiego wydarzenia jeszcze nie było w historii chrześcijaństwa. Dlatego możemy go nazwać historycznym. Będzie to zatem godzina bardzo intensywnej modlitwy, braterskiej jedności, oraz umocnienia wiary wszystkich”.

Abp Fisichella podał, że w papieskich wydarzeniach Roku Wiary wzięło już udział 4,3 mln wiernych. Kolejnym po adoracji wydarzeniem będzie Dzień Evangelium Vitae, obchodzony wraz z Franciszkiem 15 i 16 czerwca.

Kazanie wygłoszone przez Sługę Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego 12 maja 1974 r. w Krakowie na Skałce -koniecznie Pobierz

RV - Watykan na forum ONZ: 100 tys. chrześcijan ginie co roku za wiarę

◊   Jak wykazały wiarygodne badania, co roku na świecie ponad 100 tys. chrześcijan jest zabijanych ze względu na swą wiarę – powiedział na forum oenzetowskiej Rady Praw Człowieka przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Abp Silvano Tomasi zaznaczył, że dane te nie obejmują chrześcijan, którzy zostali wygnani, pozbawieni swych miejscu kultu, czy porwani, jak choćby dwaj prawosławni metropolici w Syrii, którzy od ponad miesiąca znajdują się w rękach porywaczy. Abp Tomasi powiedział, że prześladowania chrześcijan mają miejsce przede wszystkim na Bliskim Wschodzie w Afrycie i Azji. Są skutkiem fanatyzmu, nietolerancji, terroryzmu i niesprawiedliwego prawodawstwa. Jednakże również w świecie zachodnim istnieje tendencja do spychania chrześcijan na margines społeczny i ograniczania ich działalności charytatywnej. Watykański dyplomata powiedział, że chrześcijanie nie zasługują na takie traktowanie. Służą oni bowiem dobru ludzkości. Tytułem przykładu abp Tomasi przypomniał, że sam Kościół katolicki prowadzi 71 tys. przedszkoli, 93 tys. szkół podstawowych oraz 43 tys. szkół drugiego stopnia. Na katolickie uniwersytety uczęszcza 3, 3 mln studentów. Kościół prowadzi też 5 tys. szpitali , 18 tys. przychodni, 500 leprozoriów i 17 tys. domów starców i hospicjów. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podkreślił, że chrześcijanie mają prawo do pełnej wolności. Gwarantuje to zarówno międzynarodowe prawodawstwo, jaki i postanowienia samej Rady Praw Człowieka.

RV - Ziemia Święta: melchicki arcybiskup o losie bliskowschodnich chrześcijan

◊   „Wielu ginie, ale tymi, którzy tracą najwięcej, są chrześcijanie”. W ten sposób sytuację w krajach arabskich skomentował dla agencji ANSA abp Elias Chacour, zwierzchnik melchickich katolików w Izraelu. Jego zdaniem nazywanie wydarzeń zachodzących na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce „arabską wiosną” jest nieporozumieniem, biorąc pod uwagę to, co działo się czy dzieje w Tunezji, Egipcie, Iraku, Libii, a ostatnio w Syrii.

Jest to, jak stwierdził melchicki hierarcha, jedynie
gigantyczny rozlew krwi, w którym toną nadzieje społeczeństw zbuntowanych przeciwko dotychczasowym reżimom. Te nadzieje zostały bowiem „zdradzone” w obliczu ryzyka wprowadzenia islamskiego prawa szariatu. Jest to szczególnie niebezpieczne dla wyznawców Chrystusa. Ich wspólnoty już topnieją w wyniku uchodźstwa, jak to dzieje się w ogarniętej wojną domową Syrii. Wcześniej podobny los spotkał chrześcijan w Iraku.

„Nie byliśmy szczęśliwi pod totalitarnymi rządami – powiedział abp Chacour. – Ale i teraz nie jest wcale lepiej, gdy zagraża nam szariat. Jego wprowadzenie byłoby czymś potwornym”. Melchicki duchowny uskarża się też na brak solidarności między poszczególnymi wspólnotami chrześcijańskimi w Ziemi Świętej. Jako przykład podał doroczną zbiórkę organizowaną w Wielki Piątek na wsparcie Kościoła w ojczyźnie Jezusa. „Ja też jestem z Ziemi Świętej, a nawet jestem zwierzchnikiem największej tutejszej wspólnoty chrześcijańskiej – stwierdził abp Chacour. – Co się dzieje z tymi pieniędzmi? Bo ja ich nie widzę”.

Wyliczyli, ile było hitlerowskich obozów i gett. 42 500 w całej Europie. "To szokujące dane" http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,13493072,
Wyliczyli__ile_bylo_hitlerowskich_obozow_i_gett__42.html#TRrelSST


Co dziesiąta kobieta w ciąży pije alkohol:
Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/polska/news-rmf24-co-dziesiata-kobieta-w-ciazy-pije-alkohol
,nId,973965?utm_medium=frame&utm_campaign=wyrzucenie_z_ramki&utm_source=da
.feedsportal.com&utm_source=paste&
utm_medium=paste&utm_campaign=firefox&utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Lista dobroczynnego działania zielonej herbaty

  • chroni przed zawałem serca,

  • łagodnie stymuluje krążenie,

  • zapobiega zwężaniu się naczyń krwionośnych,

  • obniża poziom cholesterolu …..

http://www.faceci.com.pl/subskrypcja26.html http://eherbata.pl/

http://www.krainaherbaty.pl/product-pol-642-China-Chun-Mee.html

http://miodmanuka.org/

http://www.naturala.pl/Produkt/60/miod_manuka

http://www.bazaarproeco.pl/pl/c/Miody-Manuka/103

W Bolonii znaleziono najstarszy zwój Tory na świecie: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14002204,
W_Bolonii_znaleziono_najstarszy_zwoj_Tory_na_swiecie.html#TRNajCzytSST

FORMULARZ ZGŁOSZENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIAARCHIWUM
Ogłoszenia 26.05.2013
Ogłoszenia 19.05.2013
Ogłoszenia 12.05.2013
Ogłoszenia 05.05.2013
Ogłoszenia 28.04.2013
Ogłoszenia 21.04.2013
Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012