Urodziła się jako przedostatnie dziecko z 25 rodzeństwa. Prowadziła ascetyczne, niemal klasztorne życie, pomagając biednym i chorym. Mimo, że była analfabetką, posiadała niezwykłą inteligencję i przedziwny charyzmat apostolski. Zaangażowała się w sprawy Kościoła oraz w problemy polityczne ówczesnej Europy. Podejmowała działania na rzecz powrotu papieża z Awinionu do Rzymu, co w końcu się urzeczywistniło. Jej wpływowi przypisuje się liczne nawrócenia osób pochodzących z różnych warstw społecznych. Posiadała charyzmat wypędzania demonów, a sama otrzymała stygmaty w formie krwawych promieni. Zmarła w Rzymie w wieku 33 lat. Jest patronką: Europy.2 maja
Św. Atanazy, Biskupa i Doktor Kościoła - wspomnienie obowiązkowe


Św. Atanazy urodził się w Aleksandrii w 295 roku, już jako diakon odegrał wybitną rolę na Soborze Nicejskim (325), który potępił naukę Ariusza, zaprzeczającą bóstwu Chrystusa. Gdy został patriarchą Aleksandrii, niestrudzenie walczył słowem i piórem z arianizmem. Zachowując nieugiętą postawę w obronie prawd wiary, był pięć razy wydalany z Aleksandrii i spędził łącznie 17 lat na wygnaniu. Umarł w Aleksandrii 2 maja 373 roku.


4 maja - Święty Florian, żołnierz, męczennik

Był dowódcą wojsk rzymskich. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się oficera rzymskiego wszelkimi środkami zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami i obietnicami. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Ciało żołnierza odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, a potem kanoników laterańskich. Jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.
W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego,Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. Ku ich czci wystawiono okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Św. Florian jest patronem Austrii i Bolonii; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy.


3 maja - NMP Królowej Polski


           

Godzinki: http://meganutka.pl/mp3/1180390/godzinki-ku-czci-matki-bozej-nieustajacej-pomocy
Pieśń: http://meganutka.pl/mp3/2998936/o-maryjo-witam-cie-o-mariusz-malkinski
Video Nowenny: Nowenna Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Nowenna:  Nowenna Do Matki Bożej 1Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która jest do nabycia w salce przy kościele. Polecamy: GOSC NIEDZIELNY, ZRÓDŁO, PRZEWODNIK KATOLICKI, NIEDZIELA, RÓŻANIEC, W Naszej Rodzinie, List, Magazyn WPiS i duży wybór czasopism dla dzieci i młodzieży.
Zaproszenie Metropolity Krakowskiego do udziału w Procesji ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika

,,Drodzy Bracia i Siostry, zbliża się Uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Przygotowujemy się do niej, przeżywając Nowennę ku czci Świętego Patrona, odprawianą przy Jego grobie w królewskiej katedrze na Wawelu i we wspólnotach parafialnych. Kulminacyjnym punktem tej Uroczystości będzie tradycyjna Procesja z Wawelu na Skałkę w niedzielę 12 maja z udziałem Episkopatu Polski. Procesja wyruszy o godz. 9.00.

Zwracam się do wszystkich wiernych Archidiecezji Krakowskiej z zaproszeniem do udziału w uroczystościach ku czci św. Stanisława BM. Procesja z Wawelu na Skałkę miała zawsze w historii naszej Ojczyzny charakter zarówno święta kościelnego, jak i patriotycznego i narodowego. Dlatego proszę, aby były w niej reprezentowane wszystkie dekanaty i wspólnoty parafialne wraz ze swoimi duszpasterzami. Zapraszam zakony żeńskie i męskie, osoby konsekrowane, dzieci, młodzież, studentów, szkoły katolickie, duszpasterstwa, organizacje i stowarzyszenia katolickie, bractwa i ruchy, asysty procesyjne w strojach regionalnych. Proszę o udział w procesji ludzi nauki i kultury, przedstawicieli wyższych uczelni naszego miasta, władz państwowych i samorządowych. Zapraszam wszystkich mieszkańców Krakowa.

Drodzy Bracia i Siostry, niech jak najliczniejszy udział w procesji ku czci św. Stanisława, głównego Patrona Polski będzie świadectwem naszej dojrzałej wiary i patriotyzmu. Zjednoczmy się we wspólnej modlitwie o pomyślność dla naszej Ojczyzny. Dziękujmy Bogu za błogosławione owoce, dobiegającej końca w Archidiecezji Krakowskiej, Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii świadków wiary – św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Prośmy o Jego kanonizację. Przez wstawiennictwo świętych Patronów błagajmy Boga, aby gorliwe zaangażowanie w dzieło nowej ewangelizacji przenikało życie parafialne, społeczne i polityczne. Na trud organizacji oraz uczestnictwa w Procesji ku czci św. Stanisława z serca Wam błogosławię.” Kard. Stanisław Dziwisz

Nowenna:
MODLITWA WSTĘPNA: Pragnę w tej dzisiejszej nowennie przypominać sobie opatrznościowego męża, Św. Stanisława, który był biskupem Kościoła krakowskiego, który przez swoje świadectwo życia i męczeńskiej śmierci stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu moralnego w Ojczyźnie, który był i nadal jest tej Ojczyzny Patronem. Oto ja, niegodny twój czciciel, oddaję się tobie w opiekę i obieram sobie ciebie za mojego szczególnego patrona, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj cię proszę w sposób szczególny... I - Święty Stanisław, biskup i męczennik, główny patron Polski jest jej chlubą i ozdobą. Wiele przesławnych jego czynów opromienia swoim blaskiem dzieje Polski. W pamięci pokoleń na zawsze pozostaje imię świętego Stanisława, sławnego opiekuna i orędownika. Stał się on obrońcą Polski i Polaków, który nazwali go „Ojcem Ojczyzny".

Pan Bóg ustanowił Stanisława biskupem, aby kierował lud Boży na drogę pokoju.

  Święty Stanisławie, nieustraszony pasterzu dusz powierzonych twojej pieczy, któryś w obronie swojej owczarni poniósł śmierć męczeńską z rąk bezbożnych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy cię pokornie, przez zasługi twe u Boga, abyśmy zawsze byli gorliwymi naśladowcami twoich cnót. Amen.

II - Ten biskup krakowski, którego powołała Boża Opatrzność, pozostawił nam doskonały przykład chrześcijańskiego męstwa. Święty Stanisław żył tylko dla Boga, całkowicie oddany ludziom i trosce o powierzoną sobie owczarnię, za przykładem Boskiego Pasterza, który był mu wzorem aż do ostatniego dnia życia. Nie szczędził trudów, nie zrażał się żadnymi przeszkodami, byle tylko obyczaje społeczeństwa i jednostek oprzeć na zasadach Ewangelii. Nie cofnął się nawet wtedy, gdy ściągnął na siebie gniew króla Bolesława, ponieważ wypominał mu jego zgubne postępowanie. Ten bezbożny tyran mógł się srożyć na biskupie, mógł się targnąć na jego życie, nie mógł jednak złamać jego ducha" (Pius XII).

Z łaski Chrystusa stał się znakiem jedności, i opiekunem Ojczyzny.

  Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami prześladowców sławny biskup Stanisław; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, osiągnęli zbawienny owoc swojej prośby. Amen.

III - Święty Stanisław chwałą męczeństwa uświęcił początki chrześcijaństwa w naszym kraju. Potrzeba nam było takiego pasterza oddającego swoje życie za owce w obronie wiary i obyczajów chrześcijańskich. Troska dobrego pasterza płynie z miłości. Każda twórcza troska płynie z miłości. Dlatego troska dobrego pasterza tworzy dobro, osłania przed złem. Dobry pasterz duszę swoją daje za owce swoje.

Dzięki Ci składamy, Chryste, Dobry Pasterzu, Ty uwieńczyłeś św. Stanisława swoją chwałą.

  Boże, któryś przez świętego Stanisława, biskupa i męczennika związałeś na całe wieki naród polski z Kościołem Chrystusowym zbudowanym na opoce Piotra; przyjmij nasze modlitwy, które Ci składamy i spraw, abyśmy naśladując świętego Patrona, jednością wiary i braterską miłością kształtowali nasze życie, a w Ojczyźnie naszej umacniali Chrystusowe królestwo.

IV - Z woli Bożej święty Stanisław został biskupem w Krakowie. Jako biskup diecezji z wielką gorliwością troszczył się o swoich wiernych, zwłaszcza o ubogich, sieroty i wdowy; tępił niezgodę i karcił zepsucie obyczajów, zwłaszcza na królewskim dworze Bolesława Śmiałego. Wskutek tego narastał zatarg między biskupem, a królem. Zatarg ten zakończył się śmiercią męczeńską św. Stanisława. Sługa Boży, biskup Stanisław. Czujnie pełnił straż nad owczarnią Chrystusa.

  Wszechmogący Boże, który nikogo nie opuszczasz, ale litościwie przebaczasz nasze grzechy, gdy za nie pokutujemy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, i oświeć nasze serca, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Amen.

V - Od czasu wyniesienia świętego Stanisława na stolicę biskupią w Krakowie, troską swoją objął on wszystkich w diecezji: duchowieństwo i wiernych, zwłaszcza ubogich, sieroty i wdowy, których liczba wzrastała wskutek częstego prowadzenia wojen przez króla Bolesława Śmiałego. Biskup Stanisław wspierał ich materialnie i duchowo.

Boże, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swoją miłość i łaskawość. Obdarz nas przez nich swoim miłosierdziem.

  Chwalebny święty Stanisławie, który dałeś przykład troski o ubogich, sieroty i wdowy, spraw swoim wstawiennictwem u Boga, abyśmy naśladowali ciebie w czynach miłosierdzia i zasłużyli na nagrodę wieczną. Amen.

VI - Po śmierci męczeńskiej święty Stanisław odbierał cześć prywatną. Stąd biskup Lambert zarządził przeniesienie jego relikwii do Katedry Wawelskiej. Oficjalny kult biskupa krakowskiego datuje się od jego kanonizacji w 1253 roku i od uroczystego podniesienia jego relikwii w dniu 8 maja 1254 r., w obecności biskupów i książąt z wszystkich dzielnic Polski. Można w tym dostrzegać dążenie do zjednoczenia Polski. Odtąd katedra krakowska stała się celem pielgrzymek z całej Polski, a także z Łużyc, Czech i Węgier. Zapiski świadczą o licznych łaskach i cudach, jakie wierni otrzymywali za jego wstawiennictwem u Boga.

Wysławiajmy Boga w Trójcy Jedynego, Za Jego potęgę okazaną w świętym Stanisławie.

  Święty Stanisławie, Patronie ziemi naszej, ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy zachowali wiarę, którą przed wiekami głosiłeś naszym praojcom; abyśmy wytrwali w gorącej miłości, w służbie Bożej, w jedności z Kościołem świętym i zasłużyli na wieczne zjednoczenie nasze z Bogiem w królestwie niebieskim. Amen.

VII - Święty Stanisław nie szczędził trudów, nie zrażał się żadnymi przeszkodami. Jest on przykładem niezachwianej stałości w doświadczeniach życiowych, aby żadna niegodziwość nie zdołała osłabić naszej nadziei nawet wtedy, gdy wszystko wokół zda się upadać. Św. Grzegorz Wielki stwierdził: „Kościół święty potrafi wzrastać wśród cierpień, a pośród zniewag nie zbaczać z prostej drogi; nie przygnębiają go przeciwności, nie odurzą powodzenia; w pomyślności umie zachować pokorę, w trudnościach z nadzieją spoglądać w niebo".

Ganiąc odważnie monarchę, Palmę osiągnął zwycięstwa.

  Wszechmogący Boże, Ty sprawiasz, że miłującym Ciebie wszystko wychodzi na dobre, daj sercom naszym za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, niezłomną moc Twej miłości, aby żadne doświadczenie nie zdołało w nas przytłumić pragnień, które od Ciebie pochodzą. Amen.

VIII - Kult świętego Stanisława zapuścił głęboko korzenie Rzeczpospolitej, stając się kultem narodowym, ściśle zespolonym z zasięgiem kultury polskiej. Kult liturgiczny miał swoje formularze mszalne i brewiarzowe. Kult ludowy natomiast wyrażał się w modlitwach, pielgrzymkach i innych formach. Między innymi do pieśni „Bogurodzica" w XV wieku dodawano wiersze o świętym Stanisławie, a hymn „Gaude Mater Polonia" stał się pieśnią o charakterze narodowo-religijnym. Biskup Stanisław blaskiem potężnym jaśnieje, Przez męczeńską śmierć i cuda.

  Wszechmogący, wieczny Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami bezbożnych chwalebny biskup święty Stanisław; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, otrzymali łaski potrzebne w dążeniu do chwały niebiańskiej. Amen.

IX - Od kanonizacji święty Stanisław wszedł na stałe do dziejów Polski. Na przełomie XV/XVI wieku ustanowiony został jej głównym patronem, sławnym orędownikiem naszej Ojczyzny, chlubą i ozdobą Kościoła. Jako obrońca Polski i Polaków nazwany został „Ojcem Ojczyzny". Przez swoje świadectwo stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu w naszej Ojczyźnie, której nadal jest jej głównym patronem.

Możny opiekunie narodu, Do Boga za nim się wstawiaj.

  Wszechmogący, wieczny Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami bezbożnych chwalebny biskup Stanisław; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, osiągnęli jego zbawienny skutek. Amen.

12. V. 2013 r. - Wniebowstąpienie Chrystusa

Po swym Zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej: http://biblijni.pl/Dz,1,1-11. Tak więc, nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, bowiem od Boga wyszedł i do Boga idzie: http://biblijni.pl/J,13,1-11. „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem http://biblijni.pl/J,14,1-14. Znacie drogę dokąd Ja idę... Jeszcze chwila, a świat nie będzie Mnie oglądał... powiedziałem: Odchodzę i przychodzę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca http://biblijni.pl/J,4,1-26. Teraz idę do Tego, który Mnie posłał… Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca” (J 16, 5-7. 28) http://biblijni.pl/J,16,5-15.Św. Augustyn o Wniebowstąpieniu:Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przyszedł do nas; nie opuścił też i nas, kiedy znowu wstąpił do niebios. O tym, że tam przebywał, gdy był z nami tu na ziemi, On sam stwierdza tymi słowami: "Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego, który jest w niebie". Św. Grzegorz z Nyssy:"Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia". Czemuż więc, człowiecze, dziwisz się nowości, że nasz Bóg pokazał się na ziemi i obcował z ludźmi? Przecież ziemia jest Jego stworzeniem i dziełem. Nic to więc nowego ani niewłaściwego, że Pan przyszedł do swej własności… A po cóż przyszedł na ziemię? Aby cię wydostać z otchłani grzechu i zawieść na górę… Papież Franciszek: „Wniebowstąpienie nie wskazuje na nieobecność Jezusa, ale mówi nam, że żyje On pośród nas w nowy sposób. Nie jest już więcej w określonym miejscu świata, jak to było przed Wniebowstąpieniem. Obecnie jest w panowaniu Boga, obecny w każdym miejscu i czasie, bliski każdego z nas. W naszym życiu nigdy nie jesteśmy sami… prowadzi nas… Pan. Biskup Andrzej Czaja: http://www.youtube.com/watch?v=luu_sTSAfhs Komentarz Liturgiczny na 12.05.2013: http://www.youtube.com/watch?v=oXrtKWM61lQ

Video: http://www.youtube.com/watch?v=sao_oasrgnE

Rario Er - Najlepszym przewodnikiem po Ziemi Świętej jest Biblia. I właśnie z Biblią w ręku chcemy wraz z Państwem przejść jerozolimskimi uliczkami, pojechać do Betlejem i zobaczyć Bazylikę Grobu Bożego. Wszystko po to, aby odzwierciedlić w naszych relacjach dźwiękowych, zdjęciach i opisach, miejsca, gdzie 2000 lat temu był Jezus Chrystus: http://sladamijezusa.radio-er.pl/page/5/

Film Apostoł Wojtyła - z Chrystusem http://www.youtube.com/watch?v=CLWOxerteHI

Foto: http://kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/izrael.htm
http://podroze-rozne.com/2010/12/22/jerozolima-w-betlejem/
http://akmjerozolima2012.blogspot.com/2012/08/28-lipca-patron-dziabajacych.html
http://xgrzegorzk.geoblog.pl/wpis/50242/jerozolima-miejsce-wniebowstapienia-ojcze-nasz-gora-oliwna-wzgorze.Wieczernik: http://ziemiaswietaprzewodnik.pl/2012/04/03/ziemia-swieta-wieczernik-sala-na-gorze-matka-wszystkich-kosciolow/


Biblia, Pismo Święte   Jezus

Duch Święty

Dekalog

Sakramenty

Modlitwy  Perełki   Aforyzmy

Maryja  Pielgrzymki

Opowiadania

Relaks   Galeria Zdrowie

Historia

Historia Kościoła

Biblioteka audio i wideo


TEKSTY: RACHUNEK DLA MAMY PROSIŁEM ... PIENIĄDZE ŻYCZENIA OJCZE NASZ DESIDERATA MIMO TO MŁODOŚĆ PRZYGODA NA PUSTYNI LEGENDA O ŚW. KRZYSZTOFIE LUDZKIE KRZYŻE MODLITWA OPTYMISTY ŚLADY NA PIASKU BOŻE PRZEMÓW DO MNIE OJCOWSKA BIBLIA KAŻDEGO DNIA SŁOŃCE WYPADEK TY ZOSTAŁEŚ POSŁANY ! LUDZKIE KRZYŻE MODLITWA ZA SYNA RODZICE DO DZIECI ERES MI RELIGION TO MIŁOŚĆ OBLUBIENIEC - OBLUBIENICA LUDZKIE KRZYŻE OJCZE NASZ WANDEA WŁADCA PIERŚCIENI JAKO DROGA KRZYŻOWA WIECZNI NARZECZENI   POSZUKIWACZE ŚWIĘTEGO KIELICHA OKO ZA EKOTransmisje polskich Mszy przy Grobie Jana Pawła II – w każdy czwartek o 710 z Watykanu na fali średniej 1260 kHz, a przez internet na kanale 4 (pomarańczowym) naszej rozgłośni na stronie: http://pl.radiovaticana.va/diretta.asp. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego http://pl.radiovaticana.va/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/radiowatykanskie.Będą je też retransmitować niektóre rozgłośnie katolickie w Polsce:

Radio Anioł Beskidów z Bielska Białej,

Posłuchaj on-line - Radio Niepokalanów

Katolicką Rozgłośnię Diecezji Pelplińskiej Radio Głos: Radio online

Katolickie Radio Zamość

Radio Fara z Przemyśla: Słuchaj nas w Internecie

Radio Fiat z Częstochowy: Posłuchaj

Katolickie Radio Rodzina z Wrocławia

oraz Katolickie Radio VIA z Rzeszowa.Formacja W szkole Jana Pawła II w Radiu Maryja i TV Trwam: [słuchaj i oglądaj]

Gość Krakowski 17/2013 | Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski: „Zostańcie radośni: Z okazji tysięcznego wydania krakowskiej edycji „Gościa Niedzielnego” błogosławię całej jej redakcji i współpracownikom na dalsze lata owocnej służby Kościołowi krakowskiemu.

 

Dziękuję za całe dotychczasowe dobro, służące ewangelizacji, jakie się dokonało dzięki Waszej blisko dwudziestoletniej pracy. Życzę Wam, aby „Gość Niedzielny” docierał do każdej rodziny w naszej archidiecezji. Niech dziennikarska misja, która tak rzetelnie pełnicie, da Wam wiele radości i satysfakcji.Gość Krakowski 17/2013 |

Jubileusz. Tysięczny numer „Gościa Krakowskiego” kładziemy właśnie na stosie prawie 20 roczników naszej edycji. Okazale prezentują się owoce ponad 19-letniej pracy dla Czytelników z archidiecezji krakowskiej.

Piękni i młodzi. Zespół krakowskiego „Gościa” podczas poświęcenia siedziby redakcji przy Rynku Głównym 44 – luty 1995 r. Od lewej: dr Krzysztof Gurba, ks. Andrzej Sawulski SCJ, Anna Osuchowa, ks. Stanisław Tkocz, kard. Franciszek Macharski, ks. dr Paweł Duźniak, Bogdan Gancarz

Zmienialiśmy objętość, format, układ graficzny pisma. Jedno się tylko nie zmieniło – nasza determinacja, by „Gość” był jak najlepszy oraz integrował wokół siebie ludzi, których łączy podobny sposób myślenia. „Nie możecie kisić się we własnym sosie. Trzeba tworzyć wokół redakcji środowisko przyciągające współpracowników i ludzi życzliwych z rozmaitych sfer zawodowych” – powiadał nam często śp. ks. Stanisław Tkocz, wieloletni redaktor naczelny „Gościa”. I chyba nie najgorzej realizujemy jego przesłanie.Składanka do posłuchania:

http://www.youtube.com/watch?v=8sAD266DtEI&list=RD17B8GPeklR4W4


Pielgrzymkowi rekordziści

dodane 2012-06-14 00:00

Gość Krakowski 24/2012 |

Na przykościelnym placu wiele dzieci stawia w lecie pierwsze kroki w życiu. Dorośli w tym czasie chowają się w cieniu, który dają mury świątyni.

  zdjęcia Jan Głąbiński

Pan Łukasz wygrał konkurs na stanowisko organisty w rabczańskim kościele. – 70 procent mojego życia pochłania gra – mówi. Ale dodaje z radością, że rodzina jest bardzo wyrozumiała

Okolice kościoła, m.in. poświęcony przez kard. Stanisława Dziwisza ogród różańcowy z alejkami, również sprzyjają spacerom. – Nie mamy specjalnej Mszy dla dzieci. Do uczestnictwa w Eucharystii zapraszamy całe rodziny. Przychodzi ich coraz więcej, z czego bardzo się cieszymy – mówi ks. proboszcz Paweł Duźniak. – W parafialnym kościele w wakacje odbywają się koncerty organowe, serdecznie na nie zapraszam. Na co dzień na organach, których brzmienie zachwyca wszystkich, gra pan Łukasz. Trzy miesiące temu wygrał konkurs na stanowisko organisty.

Lalkowy teatr - Na terenie parafii działa Teatr Lalek, który cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród osób z Podhala, ale przede wszystkim wśród dzieci, które licznie odwiedzają uzdrowisko czy przebywają na turnusach sanatoryjnych. Parafia dzierżawi budynek Starostwu Powiatowemu za symboliczną złotówkę. Samorząd ma w planach budowę nowego obiektu. Są już wstępne projekty. Z kart historii dowiadujemy się, że w pierwszej połowie XVI wieku Rabka przeszła w posiadanie rodziny Jordanów herbu Trąba, którzy założyli tu i wyposażyli parafię oraz wznieśli pierwszy, drewniany kościółek. Został on wybudowany w latach 1557–1565. Według miejscowej tradycji, świątynię tę zabrała woda podczas olbrzymiej powodzi i wylewów Raby. W latach 1600–1605 odbudowano kościółek, w którym obecnie mieści się Muzeum Regionalne im. Władysława Orkana. Jak przypomina proboszcz, do budowy nowej świątyni przystąpiono z chwilą, gdy stara drewniana stała się niewystarczająca dla rozrastającej się parafii. Nowo wybudowany kościół w stylu neogotyckim konsekrował bp Anatol Nowak. W 1929 r. świątynia zyskała piękną polichromię, która jest obecnie poddawana renowacji razem z innymi zabytkowymi elementami. Część pieniędzy na prace pochodzi ze środków unijnych. Kierunek – Częstochowa -Parafianie z Rabki chętnie biorą udział w różnych pielgrzymkach. Największą popularnością cieszą się coroczna pielgrzymka do sanktuarium w Ludźmierzu oraz Piesza Góralska Pielgrzymka na Jasną Górą. W tym roku zostanie ona zorganizowana już po raz 31. – Niektórzy są rekordzistami i nie odpuścili żadnej pielgrzymki – cieszy się proboszcz. Jan Głąbiński

  Zdaniem proboszcza – Współtworzymy dekanat Rabka. Nasza parafia była „matką” dla innych okolicznych wspólnot z takich miejscowości, jak: Rabka (parafia św. Teresy), Rabka-Zaryte, Skawa, Rdzawka, Ponice, Chabówka. Do naszego kościoła przychodzą turyści i kuracjusze korzystający z pobytu w naszym uzdrowisku. Wielu emerytów, np. ze Śląska i z Krakowa, wykupuje w Rabce mieszkania. Zapewne pomyślimy o jakieś grupie duszpasterskiej dla nich. Wśród już działających mogę wymienić: liturgiczną służbę ołtarza, róże różańcowe, grupy młodzieżowe. Uważam jednocześnie, że rozwój Kościoła, życia religijnego dokonuje się poprzez pracę z małymi grupami i duszpasterstwo indywidualne. Wymaga to, oczywiście, od nas, kapłanów, większego wysiłku intelektualnego i duchowego, dobrego przygotowania. Ale warto spróbować. Ks. Paweł Duźniak

/Proboszczem w Rabce został w 1999 r. Pochodzi z Bielska- -Białej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 r. Był redaktorem krakowskiego „Gościa Niedzielnego”. Wykłada na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.


ARCHIWUM
Ogłoszenia 21.04.2013 Ogłoszenia 14.04.2013
Ogłoszenia 09.04.2013
Ogłoszenia 07.04.2013
Ogłoszenia 31.03.2013
Ogłoszenia 24.03.2013
Ogłoszenia 17.03.2013
Ogłoszenia 10.03.2013
Ogłoszenia 03.03.2013
Ogłoszenia 24.02.2013
Ogłoszenia 17.02.2013
Ogłoszenia 10.02.2013
Ogłoszenia 03.02.2013
Ogłoszenia 27.01.2013
Ogłoszenia 20.01.2013
Ogłoszenia 30.12.2012