Niedziela 17 marca
http://liturgia.wiara.pl/doc/412910.IV-Niedziela-Wielkiego-Postu-rok-C

6oo Msza Święta i Nauka Rekolekcyjna

730 Godzinki o Męce Pana Jezusa

8oo Msza Święta i Nauka Rekolekcyjna
930 Msza Święta i Nauka Rekolekcyjna
1100 Msza Święta i Nauka Rekolekcyjna dla dzieci
1230 Msza Święta i Nauka Rekolekcyjna
1600 Msza Święta i Nauka Rekolekcyjna

1730 Gorzkie żale Kazanie Pasyjne

1830 Msza Święta i Nauka Rekolekcyjna
po Mszy Św. Nauka Stanowa dla Małżonków
Adoptuj Kardynała: http://gosc.pl/doc/1466665.Adoptuj-kardynala
Przygarnij Księdza:
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Módl się za Misjonarki:
Lista misjonarek  
Módl się za Misjonarzy: 
Lista misjonarzy

Środa 1730 Ks. Bp Damian Muskus udzieli Sakramentu Bierzmowania

Wszystko o bierzmowaniu - liturgia.wiara.pl     Istota i znaczenie bierzmowania
http://adonai.pl/sakramenty/bierzmowanie/         Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki:
1) spowiedź sakramentalna;
2) Komunia św.;
3) modlitwa w intencji Papieża.

Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.


Wyjaśnienie papieskich intencji AM - marzec 2013

Ogólna na marzec: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności. Stwórca umieścił ludzkość na planecie Ziemia. Zanim pojawił się człowiek, natura tworzyła harmonijną całość. Człowiek stał się jej największym problemem. Jest świadom swego istnienia i wpływa na przyrodę; tworzy kulturę i za ważniejsze od praw przyrody uznaje prawa ustanawiane przez siebie. Powinien Ziemię traktować jak przerastający go dar i wkomponować siebie z szacunkiem w dom życia, jak nakazuje wiara w Boga, a traktuje ją jak własność i chce panować nad nią, nie stawiając sobie ograniczeń. Ekonomia wolnego rynku przekształciła się w swoistą bezbożną religię. Efekty są dobre, ale tylko dla wybranych, i na krótko. Mieszkańcy niektórych części świata nigdy wcześniej nie cieszyli się większym dobrobytem, ale nie chcą dostrzec skutków, jakie powoduje ich „sposób na życie”. 80% ludzkości pozostaje poza przywilejami. Wyczerpywane są bogactwa natury. Rosną góry odpadów. Atmosfera jest zanieczyszczana. Zysk domaga się taniej siły roboczej z krajów ekonomicznie słabych. Tego porządku broni siła pieniądza lub – w razie potrzeby – siła militarna. Wierzący nie zważają na ten stan rzeczy, choć powinni wybrać między dwoma sposobami życia sprzecznymi z sobą, bo nie można służyć Bogu i mamonie. Wymaga to świadomego zajęcia stanowiska i podjęcia trudu opierania się wpływowi konkurencyjnej „wiary”. W przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju 2009 Benedykt XVI pisał, że Kościół uważa siebie za znawcę spraw ludzkich i – unikając wskazywania na konkretne rozwiązania techniczne, z całą mocą przypominał o więzi między Stwórcą, ludźmi i naturalnym środowiskiem. Wcześniej w podobnym przesłaniu na rok 1990 Jan Paweł II zajął stanowisko w tej sprawie, mówiąc o kryzysie ekologicznym, i – zauważając jego głównie etyczny charakter – wskazał na pilną konieczność moralną nowej solidarności.

 Misyjna na marzec: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi. Trzeba widzieć temat modlitwy wstawienniczej w kontekście Soboru Watykańskiego II (mija 50 lat od jego otwarcia) oraz Roku Wiary. W Soborze uczestniczyli biskupi wszystkich kontynentów, reprezentując wierzących, którzy mieszkają wśród niechrześcijańskiej populacji w rejonach zwanych wtedy „Trzecim Światem”. Działania „młodych Kościołów” wzmocniły przekonanie o misyjnej naturze Kościoła i ujawniły, jak wiele osób nie zna jeszcze Jezusa Zbawiciela. Niezliczona ilość ludzi czeka wciąż na Chrystusa – napisał potem bł. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio. Uzasadniając misyjną działalność, dodał: Nie możemy być spokojni, myśląc o milionach braci i sióstr, odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości (nr 86). Wcześniej Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi podkreślił: Głoszenie Ewangelii nie jest dla Kościoła zajęciem dobrowolnym. Obowiązek nałożył sam Pan nasz Jezus, aby ludzie mogli uwierzyć i osiągnąć zbawienie. To posłannictwo jest konieczne, jedyne i nie do zastąpienia (nr 5). Ogłaszając Rok Wiary, Benedykt XVI napisał w Liście apostolskim Porta fidei, że Chrystus dziś, jak wtedy, wysyła nas na drogi świata, by głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom (nr 7). Kościół potwierdza swoje zaangażowanie w posłannictwo niesienia Dobrej Nowiny i kładzie wielki nacisk na dzieło misyjne, które Zbawiciel powierzył uczniom. Wprawdzie cały Lud Boży jest zaangażowany w to dzieło, ale bezpośrednio odpowiedzialnymi za ewangelizację świata, bardziej nawet niż prezbiterzy i diakoni, są biskupi jako członkowie Kolegium Biskupiego przy Namiestniku Chrystusa na ziemi oraz pasterze Kościołów lokalnych. To oni zostali konsekrowani nie dla diecezji, ale dla zbawienia świata (Redemptoris missio, nr 63), są posłańcami wiary, którzy prowadzą do Chrystusa nowych uczniów (Ad gentes, nr 20).

55. Konkurs Palm Wielkanocnych w Rabce-Zdroju

Muzeum Orkana w Rabce-Zdroju zaprasza w Niedzielę Palmową 24 marca do udziału w 55. Konkursie Palm Wielkanocnych. Konkurs Palm Wielkanocnych organizowany przez Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce - Zdroju posiada bogate tradycje odbywa się bowiem od 1958 roku i był jednym z pierwszych w Polsce. Wykonywanie palm zwanych baziami to jeden ze zwyczajów, który w okolicach Rabki przetrwał w niezwykle reliktowej formie. Do dziś w wielu domach całe rodziny stroją palmy używając przy tym nieraz i tysięcy bibułowych kwiatów (dotąd bodaj największa palma liczyła 5000 kwiatów). Głównym celem konkursu jest podtrzymanie lokalnych tradycji związanych z kwietną niedzielą. Jury konkursowe składa się zwykle ze specjalistów: etnografów, folklorystów a także regionalistów, którzy oceniają palmy w trzech kategoriach: najbardziej tradycyjna, najpiękniejsza i najoryginalniejsza. W ich ocenie jury bierze pod uwagę użycie tradycyjnych materiałów (bazi, trzciny, zieleni sosny, świerka, jałowca i barwinka), zastosowane techniki zdobnicze (kwiatki i wstążki z bibuły, kokardki z papieru), wykonanie wiązania trzcionka (rzemienie) i mocowanie ozdób (za pomocą lnianej nici).

Regulamin Konkursu Palm Wielkanocnych organizowanego przez Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce- Zdroju:

§ 1 Cel
Podtrzymanie miejscowej, ludowej tradycji wynikającej z Roku Obrzędowego.
§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie.
W konkursie może brać udział każda osoba zamieszkała na terenie statutowo objętym działalnością Muzeum (Miasto i Gmina Rabka, Gmina Raba Wyżna, Gmina Spytkowice, Miasto i Gmina Jordanów, Gmina Lubień, Miasto i Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Dobra).
§ 3 Przedmiot konkursu.
1. Przedmiotem konkursu są palmy wielkanocne wykonane zgodnie z miejscową tradycją pod względem formy, wykorzystania tradycyjnych materiałów oraz zdobnictwa.
2. Palmy prezentowane przez osoby ubrane w strój regionalny będą uzyskiwały dodatkowe punkty.
3. Zdobywcy głównych nagród w trzech kategoriach: „Palma Najbardziej Tradycyjna”, „Palma Najpiękniejsza" i „Palma Najoryginalniejsza" oraz 10 wyróżnień przyznanych przez jury, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
4. Zakwalifikowane do konkursu palmy po zakończeniu zabierane są przez uczestników.
§ 4 Terminy.
1. Konkurs odbędzie się przed Muzeum tj. przed drewnianym zabytkowym kościółkiem w Rabce - Zdroju, ul. Orkana 2 w dniu 24.03.2013 r. o godz. 12.00
2. Prace będą oceniane przez jury konkursowe powołane przez Dyrekcję Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju. Skład jury zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu. Przy ocenie palm jury bierze pod uwagę osadzenie ich w miejscowej tradycji, równocześnie uwzględniając walory artystyczne i etnograficzne prezentowanych prac.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.03. 2013 r.
§ 5 Nagrody i wyróżnienia.
1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo ostatecznego ustalenia liczby oraz wysokości nagród i wyróżnień przez sąd konkursowy w zależności od ilości i poziomu zgłoszonych prac.
§ 6 Sprawy różne.
I. Informacje na temat konkursu udzielane są w Muzeum: teł. (18) 26 76 289

Informacje z Kościoła, świata i z kraju;

Galerie

WATYKAN 03. 03. 2013 spis Księży Kardynałów Elektorów: TUTAJ

* Pierwszy Anioł Pański bez papieża

* Trzęsienie ziemi w Castel Gandolfo

* Ikona Wielkiej Soboty w telewizji Pascha Воскресение Христа w Ziemi Świętej 5 maja z wyjątkiem Jerozolimy i Betlejem, gdzie utrudnia to wspólne użytkowanie Miejsc Świętych przez różne wyznania, co regulowane jest dawnymi ustaleniami status quo.

* http://www.radiomaryja.pl/informacje/w-brukseli-poswiecono-tablice-pamieci-ofiar-katastrofy-pod-smolenskiem/

* Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych .... Ma on służyć uczczeniu pamięci kilkunastu tysięcy osób, które oddały życie, próbując się przeciwstawić komunistycznej dyktaturze.. „Wielu ludziom wydaje się, że ten komunizm w Polsce wyglądał tak jak z filmów Barei. Otóż, zanim on tak wyglądał, zabito dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce.Mieliśmy do czynienia z niezwykle brutalnym konfliktem, bez którego komuniści tak naprawdę nie ustanowiliby swoich rządów w Polsce, bo opór był bardzo duży”.

* http://www.sfora.pl/Biblijna-plaga-pustoszy-Egipt-Panika-w-Izraelu-s53207 Egipt nawiedziła plaga szarańczy. Dziesiątki milionów owadów niszczy wszystko.* http://fakty.interia.pl/galerie/ciekawostki/zolte-niebo-nad-pekinem/zdjecie/duze,1731623,5,271 Niebo nad stolicą Chin przybrało 28 lutego kolor żółty. Metropolię zaatakowała burza piaskowa - wszystko pokryła warstwa piasku. Chiński Instytut Meteorologiczny ostrzegł, że jakość powietrza w Pekinie "jest bardzo zła" i stanowi zagrożenie dla zdrowia. Zalecono zakrywanie ust i nosa podczas przebywania poza pomieszczeniami oraz zamykanie okien i drzwi.

* Fałszywy kardynał na spotkaniu w Watykanie. Przepasany szalikiem i w kapeluszu a'la Capone: http://www.tvn24.pl/falszywy-kardynal-na-spotkaniu-w-watykanie-przepasany-szalikiem-i-w-kapeluszu-a-la-capone,309849,s.html

Z RÓŻAŃCEM PRZEZ ŻYCIE NA DOBRE I NA ZŁE

Strona ta zawiera kilkaset rozważań wychodzących naprzeciw konkretnym problemom i sytuacjom życiowym oraz ciekawe informacje o Różańcu Świętym w ujęciu wszechstronnym.


Inne wiadomości:

Sąd: Za wjechanie w dziurę należy się mandat
http://www.hotmoney.pl/Sad-Za-wjechanie-w-dziure-nalezy-sie-mandat-a29702
ARCHIWUM:
ogloszenia_2013_03_03.php
ogloszenia_2013_02_24.php
ogloszenia_2013_02_17.php
ogloszenia_2013_02_10.php
ogloszenia_2013_02_03.php
ogloszenia_2013_01_27.php
ogloszenia_2013_01_20.php
ogloszenia_2012_12_30.php