Pismo Święte jest to zbiór Ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i Słowa Boga skierowanie do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia, które Kościół przechowuje i jako Objawienie Boże podaje. Pismo Święte ma podwójnego autora: Boga, od którego pochodzi Słowo oraz ludzi, którzy to Słowo spisali. Jest Ono niezmienne i wieczne jak i sam Pan Bóg.

Składa się z 72 Ksiąg
Stary Testament--- 45 Ksiąg
Nowy Testament - 27 KsiągBóg natchnął Autorów Pisma Świętego, tzn. pobudził ich do spisania prawd, jakie chciał ludziom przekazać, oświecił ich rozum i czuwał nad nimi, aby nie popełnili żadnego błędu. Istotna treść Pisma Świętego, czyli prawdy religijno- moralne pochodzą od Boga, natomiast słowa, zwroty i styl od pisarza. Autorzy mieli świadomość tego, że piszą pod natchnieniem Duch Świętego i często zaznaczają to w swoich księgach: „Rzekł Pan do mnie”. Urzędowy spis ksiąg Pisma Świętego, które należy uważać za natchnione przez Boga i obowiązujące w Kościele nazywany jest Kanonem Pisma Świętego.

Najstarsze rękopisy ; z oryginałów ksiąg Pisma Świętego robiono odpisy, czyli rękopisy, pisane na papirusie lub pergaminie. Są to tzw. Kodeksy (codices- zwoje). Najstarsze i najpoważniejsze z nich to:
Kodeks Watykański- IV w.    http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Watyka%C5%84ski_354
Kodeks Synajski- IV w.      http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Synajski
Kodeks Aleksandryjski- V w. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Aleksandryjski
Kodeks św. Efrema – IV w. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Efrema

http://www.sciaga.pl/tekst/54958-55-pismo_swiete_stary_i_nowy_testament_krotki_opis

Papirus (gr. pápyros →, łac. papyrus) – materiał pisarski otrzymywany z tzw. "trzciny papirusowej" (pl. Cibora papirusowa, łac. Cyperus papyrus) rosnącej na bagnistych terenach strefy podzwrotnikowej. Długość jej łodyg dochodzi do 3 metrów. Roślina ta niegdyś powszechnie występowała w delcie Nilu, obecnie rzadko spotykana.
Pergaminmateriał pisarski (podłoże, na którym można pisać) wyrabiany ze skór zwierzęcych. Pergamin wyparł rozpowszechniony wcześniej papirus stosowany w starożytności i był głównym materiałem pisarskim w Europie i na Bliskim Wschodzie przez cały okres średniowiecza, po czym został skutecznie wyparty przez papier.

Przegląd historii biblijnej----------- http://www.biblia.info.pl/przeglad_historii_biblijnej.html

Słownik Postaci Biblijnych
-------------------------------
http://www.biblia.info.pl/spb.php

Słownik Terminów Biblijnych ----------------------------
http://www.biblia.info.pl/stb.php

Słownik Miejsc Biblijnych
-------------------------------
http://www.biblia.info.pl/smb.php

obrazki i mapy biblijne --------[
http://casimir.kuczaj.free.fr/Polski/Swiat%20Biblii/obrazki_biblijne.htm

Kolorowanki Biblijne -------------------[
http://www.jakoloruje.pl/kolorowanki-biblijne.html

Historia Ziemi Świętej ---- http://www.terrasancta.pl/ziemia.html

http://www.holyland-pilgrimage.org/pl/videos

http://www.youtube.com/watch?v=XJtHm7nksJ0

http://janpawel2.pl/ziemia-wita

http://www.youtube.com/results?search_query=Pielgrzymka+do+Ziemi+Swietej&oq=Pielgrzymka+do+Ziemi+Swietej&gs_l=youtube-reduced.12...85947.85947.0.87892.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.2.

http://www.youtube.com/results?search_query=ziemia+swieta&oq=ziemia+swieta&gs_l=youtube.12..0l2.478.6041.0.9092.13.12.0.1.1.0.298.1947.0j11j1.12.0...0.0...1ac.1.jwXgjGcPrww

http://www.goisrael.pl/tourism_pol/Strony/default.aspx

http://www.malach.org/mediagallery/media.php?f=0&sort=0&s=20070219123527786

http://fotoforum.gazeta.pl/72,2,739,103515928,103554443,0,2.html?v=2

BETLEJEM http://www.youtube.com/results?search_query=Betlejem&oq=Betlejem&gs_l=youtube.12..0l10.89911.95313.0.97965.8.8.0.0.0.0.465.2061.0j5j0j1j2.8.0...0.0...1ac.1.q0MS-UP358o

NAZARET http://www.youtube.com/results?search_query=Nazaret&oq=Nazaret&gs_l=youtube.12..0l10.156830.161184.0.165783.7.7.0.0.0.0.390.1588.2j0j3j2.7.0...0.0...1ac.1.zvj-_fqn-B8

JEROZOLIMA

http://www.youtube.com/results?search_query=jerozolima&oq=jerozolima&gs_l=youtube
.12..0l10.101887.107713.0.112000.10.6.0.4.4.0.670.2303.0j2j1j5-3.6.0...0.0...1ac.1.Dl_VEY316Qc

http://chomikuj.pl/franciszek.wojtyla/Filmy+religijne/Ziemia+Mojego+Zbawiciela/11.+Precz!+Precz!+Ukrzy*c5*bcuj+Go!,1685179481.avi%28video%29

Droga Krzyżowa -----------------------http://www.youtube.com/watch?v=uKkzO_BUxaw http://www.holyland-pilgrimage.org/pl/street-view/via-dolorosa

http://www.youtube.com/results?search_query=droga+krzy%C5%BCowa+jerozolima+&oq=droga+krzyzowa&gs_l=youtube
.1.2.0l3.616886.625810.0.629807.14.13.0.1.1.0.224.2142.0j11j2.13.0...0.0...1ac.1.Oxbqh2M6G3Modlitwa Ojcze nasz w różnych językach - http://www.marypages.com/TheLordPrayerPolski.htm

http://pl.conlang.wikia.com/wiki/Modlitwa_Pa%C5%84ska_w_r%C3%B3%C5%BCnych_j%C4%99zykach

http://www.jezykotw.webd.pl/wiki/Modlitwa_Pa%C5%84ska_w_r%C3%B3%C5%BCnych_j%C4%99zykach

http://adgentes.misjonarze.org/index.php/modlitewnik/rozaniec-misyjny/Galeria zdjęć z Ogrodu Biblijnego w Proszowicach http://ogrodbiblijny.caritas.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=53
Ogród Biblijny w Myczkowcach http://www.ogrod-biblijny.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=88&lang=pl

Proszę poczytać ----- http://www.opoka.org.pl/slownik/swiadkowie_jehowy.html

                                                                http://www.piotrandryszczak.pl/

                                                              http://www.katolikos.republika.pl/

                     

http://chomikuj.pl/CO_KATOLIK_POWINIEN_WIEDZIEC_O_SWIADKACH_JEHOWY/*c5*9awiadkowie+Jehowy+-+filmy

P. Jezus Bogiem ? --------------------- http://www.youtube.com/watch?v=1VbpsMTIUQc&feature=related

Świadkowie u Ciebie ----------------- http://www.youtube.com/watch?v=rfU8WMOS8nU&feature=related

Katecheza ------------------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=PNEnvpDoNuk

Kim są Świadkowie Jehowy ? ----- http://www.youtube.com/watch?v=V_2_zf_EEOU&feature=related

Imię Boga ------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=8NGfgNYUXgM&feature=related

Krzyż czy Pal ---------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=mTIOD13gJk0&feature=relatedO Katechizmie w Roku Wiary 7 - Tradycja

Chrześcijanie wyznają, że Bóg, objawiony w osobie i w historii Jezusa z Nazaretu, „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Trzeba zatem, aby orędzie Jezusa było przekazywane wszystkim pokoleniom na całym świecie.
Katechizm przypomina, że Ewangelia rozprzestrzeniła się na dwa sposoby: ustnie i pisemnie, to znaczy poprzez przepowiadanie apostołów i poprzez natchnione pisma, które tworzą Biblię. Trzeba zauważyć, że przepowiadanie poprzedza Pismo święte, choć z kolei znalazło w nim swój doskonały wyraz, „najwyższą normę” wiary.

Przepowiadanie apostolskie jest kontynuowane poprzez wieki przez biskupów i ich współpracowników. W numerze 78 Katechizmu czytamy, że „to żywe przekazywanie […] jest nazywane Tradycją w odróżnieniu od Pisma Świętego, z którym jednak jest ściśle powiązane”. Poprzez Tradycję Bóg Ojciec rozmawia bez przerwy z Oblubienicą swego Syna, to jest z Kościołem, a Duch Święty prowadzi wierzących ku całej prawdzie.

Od Świętej Tradycji, która pochodzi od apostołów i zawiera to, co apostołowie otrzymali od Jezusa, należy odróżnić „tradycje” pobożnościowe i dyscyplinarne, jakie uformowały się w ciągu wieków w Kościołach lokalnych. Poprzez te tradycje, nazwijmy je „małymi”, Tradycja wielka wyraża się w sposób adekwatny do różnych kultur i różnych epok. W Katechizmie czytamy, że małe tradycje mogą być „podtrzymywane, modyfikowane lub nawet odrzucane pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła” (n. 83).

Podtrzymujmy zatem różne tradycje i formy religijnej pobożności, o ile pomagają nam one w przeżywaniu wiary. Ale bądźmy uważni, aby małe tradycje nie przysłoniły nam wielkiej Tradycji apostolskiej. //////ks. Dariusz Kowalczyk SJ http://pl.radiovaticana.va/